Browse By

Category Archives: Prawo

adwokat i prawnik

Prawnik to nie tylko adwokat – przegląd zawodów prawniczych

Prawo to w dalszym ciągu jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Choć absolwentów profesji jest na ryku wielu, zawodów prawniczych jest tak wiele, że właściwie każdy znajdzie tu miejsce i pracę dla siebie. Prawnik to nie tylko adwokat – po

Bezpieczeństwo informacji

Czym jest incydent bezpieczeństwa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) miało na celu ujednolicić prawo w ramach wspólnoty Unii Europejskiej oraz zapewnić jej mieszkańcom pełniejszą kontrolę ich danych osobowych. Było to posunięcie niejako wymuszone przez wpływ nowych technologii, które rozpowszechniły się w XXI wieku na bezpieczeństwo informacji. Zostało ono

Wrocław adwokat

Czy kara grzywny ulega przedawnieniu?

Kara grzywny najczęściej dotyczy wykroczenia, które jest określane jako czyn społecznie szkodliwy. Nawet jeśli szkodliwość jego jest znikoma, to osoba która go popełniła, podlega karze. „Kara grzywny, dominująca w orzecznictwie za wykroczenia, jest karą o szczególnym oddziaływaniu dyscyplinującym sprawcę, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia ze

Aplikacji adwokaccy Wrocław

Gdzie można odbyć aplikację adwokacką?

Adwokat to zawód, który wymaga obszernej wiedzy z zakresu prawa, ale też wysokich zdolności komunikacyjnych. Pełnienie obowiązków związanych z honorową i odważną obroną interesów klientów to poważne zadanie, na które mogą być gotowe tylko osoby, które pomyślnie ukończyły aplikację adwokacką. Kim jest aplikant adwokacki? Aplikantem

Prawnik Świdnica

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Korzystanie z porady prawnej obecnie jest koniecznością, gdyż rezygnacja z niej grozi poważnymi konsekwencjami. Dzięki pomocy prawnika możemy uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji prawnych związanych z podejmowaniem wadliwych decyzji, szczególnie jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie tylko. Aby spotkanie w kancelarii prawnej było jak

obsługa prawna wrocław

Kiedy możemy bronić się sami a kiedy adwokat jest niezbędny?

Prawo do obrony w sądzie posiada każdy obywatel RP. Jak mówi art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie

kancelaria prawna wrocław

W jakich sprawach możemy zgłosić się do kancelarii prawnej?

Kto z nas tak naprawdę zna prawo? Niestety jest ono dość skomplikowane i ciężko znać je na wylot, nawet prawnikom. Z tego powodu specjalizują się oni zazwyczaj w jakimś obszarze tematycznym. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia jego łamania i często może nam zaszkodzić. Z tego powodu

pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna – kto może skorzystać?

Pomoc prawna może dotyczyć różnych dziedzin prawa, a zakres czynności świadczonych przez prawników może obejmować przygotowanie dokumentów, wskazanie rozwiązania oraz powiadomienie osoby fizycznej, jakie prawa jej przysługują.

stowarzyszenie opp ngo

Jak założyć własną fundację?

Założenie własnej fundacji wiąże się z przywilejami, jak i z obowiązkami. Z jednej strony mamy wtedy prawo do startowania w konkursach grantowych i korzystania z dofinansowań, które są przeznaczone tylko dla tego rodzaju organizacji. Z drugiej strony musimy pamiętać, że fundacja nie może prowadzić działalności,