Browse By

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Korzystanie z porady prawnej obecnie jest koniecznością, gdyż rezygnacja z niej grozi poważnymi konsekwencjami. Dzięki pomocy prawnika możemy uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji prawnych związanych z podejmowaniem wadliwych decyzji, szczególnie jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie tylko. Aby spotkanie w kancelarii prawnej było jak najbardziej efektywne, należy się odpowiednio do niego przygotować.

Co powinniśmy mieć na pierwszym spotkaniu z prawnikiem w kancelarii prawnej?

Podstawową  kwestią jest przygotowanie wszystkich dokumentów związanych ze sprawą. Dzięki nim i na podstawie rozmowy, poznać problem i udzielić skutecznej porady prawnej oraz zaprezentować wszystkie możliwe rozwiązania. Klientowi trudno jest czasami ocenić, które z dokumentów będą potrzebne w trakcie rozmowy z prawnikiem, dlatego warto zabrać wszystkie z nich, nawet takie, które mogą dla nas być mało istotne dla sprawy. W trakcie spotkania pracownik kancelarii prawnej dokona ich selekcji i oceny. Natomiast, jeśli dokumentów sprawy jest dużo, to najlepiej przed spotkaniem przesłać na adres kancelarii prawnej ich skany. Spotkanie będzie polegało już wtedy na konkretnych rozwiązaniach prawnych, bez konieczności w jego trakcie zapoznawania się z dokumentacją. Poza tym dokumenty są niezbędne pracownikom kancelarii prawnej w momencie, gdy klient zdecyduje się na powierzenie im prowadzenia swojej sprawy. Do rozmowy przygotowujemy się również, zapisując sobie wcześniej istotne kwestie związane ze sprawą. Prawnik, mając jasno i klarownie przedstawiony problem, będzie mógł w skuteczny sposób go rozwiązać i udzielić rzetelnej porady prawnej.

W trakcie rozmowy należy maksymalnie korzystać z wiedzy prawniczej osoby, udzielającej porady, zadając pytania w celu wyjaśnienia niejasnych kwestii, bądź wątpliwości związanych ze sprawą. Warto przygotować sobie taki zestaw pytań, aby w sposób optymalny wykorzystać wiedzę pracownika kancelarii prawnej, gdyż ponosimy koszty za każde jej udzielenie i spotkanie.

Porady prawne online

Wygodną formą uzyskania porady prawnej jest forma online. Osoba, decydująca się na nią, przesyła drogą elektroniczną zapytanie do kancelarii prawnej. Następnie jej pracownicy wyceniają koszt udzielenia takiej pomocy prawnej. Jeśli klient ją zaakceptuje, to przelewa na konto kancelarii prawnej podaną kwotę i przesyłana jest mu porada prawnika. Jeśli mamy jakieś pytania, to wyjaśni on wszystkie wątpliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Inna formą udzielenia porady prawnej jest forma przez telefon. Należy umówić się z prawnikiem na określoną godzinę i uzyskać fachową pomoc. Dzięki tym możliwościom każda osoba może w dowolnym momencie zasięgnąć porady kancelarii prawnej bez względu na miejsce przebywania.

Pomoc prawna Świdnica

Jeśli potrzebujesz porady, to pomoc prawna Świdnica jest jedną z usług polecanej przez nas kancelarii Gryszkiewicz-Dudzik.

Dokumenty potrzebne w trakcie wizyty w kancelarii prawnej w sprawach rodzinnych związanych z rozwodem, bądź alimentami

W sprawach rodzinnych, takich jak rozwód lub sprawa o alimenty, niezbędnymi dokumentami, które należy zabrać ze sobą na spotkanie z prawnikiem są przede wszystkim:

  • akt stanu cywilnego o zawarciu związku małżeńskiego,
  • odpisy aktów urodzenia,
  • zaświadczenia o zarobkach małżonków.

Niezbędne są także umowy o pracę oraz PIT-y. W sprawach o alimenty będą potrzebne również faktury za media, koszty ponoszone na zakup ubrań i obuwia dla dzieci i inne związane z ich utrzymaniem, a także umowy na przykład z przedszkolem, koszty zajęć dodatkowych i zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dzieci, które mogą wymagać leczenia.

Dokumenty w sprawach o podział majątku

W sprawach o podział majątku niezbędnymi dokumentami jest odpis wyroku rozwodowego oraz dokumenty, które potwierdzają posiadane przez małżeństwo nieruchomości, faktury informujące o zakupie nieruchomości, dowody rejestracyjne samochodu, a także faktury o czynionych nakładach. W przypadku prowadzenia przez jednego z małżonków firmy także dokumenty jej dotyczące.

Dokumenty niezbędne w sprawach medycznych

Na spotkanie z prawnikiem w sprawach medycznych niezbędne są dokumenty medyczne, opinie biegłych lekarzy, jak również umowy, które zostały zawarte z placówką służby zdrowia lub lekarzem.

Warto dobrze przygotować się na spotkanie z prawnikiem, gdyż każda porada prawna wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych.