Browse By

Prawnik to nie tylko adwokat – przegląd zawodów prawniczych

Prawo to w dalszym ciągu jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Choć absolwentów profesji jest na ryku wielu, zawodów prawniczych jest tak wiele, że właściwie każdy znajdzie tu miejsce i pracę dla siebie. Prawnik to nie tylko adwokat – po ukończeniu studiów prawniczych można zostać także radcą prawnym, czy notariuszem, a więc pracować w branży, która zawsze cieszy się dobrą renomą i wysokim zapotrzebowaniem społecznym. Czym charakteryzują się poszczególne zawody prawnicze?

Prawnik to nie tylko adwokat

Absolwent kierunku prawo jest osobą, która może zajmować się zarówno prawem w teorii (jego badaniem i przekazywaniem), jak i praktyce, a więc wykonując jeden z wielu zawodów prawniczych. Pojęcie społeczne odnośnie tego specyficznego kierunku jest dość pobieżne – wiele osób uważa, że prawnik to po prostu adwokat, który specjalizuje się w określonej dziedzinie prawa. W rzeczywistości jednak istnieje wiele prawniczych profesji poza adwokaturą, takich jak na przykład radcy prawni, notariusze, prokuratorzy, mediatorzy czy sędziowie, których przynajmniej częściowo kojarzymy ze znacząco różnymi od siebie funkcjami. Jaka jest więc charakterystyka poszczególnych z nich?

usługi radcy prawnego

Przegląd zawodów prawniczych

Radca prawny to w Polsce wolny zawód zaufania publicznego, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej w formie porad i konsultacji, sporządzanie wszelkich opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, a także występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Radcy prawni podlegają w swojej pracy zapisom ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz normom specyficznym dla zawodu radcy prawnego, określonym w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. W ogólnej definicji, charakterystyki zawodów radcy prawnego i adwokata zdają się niczym nie różnić, dlatego warto zaznaczyć, że radca prawny (w przeciwieństwie do adwokata) może świadczyć usługi prawne w stosunku pracy, a więc zostać zatrudnionym na etat jako radca. Adwokatom prawo takie nie przysługuje

Adwokat to również osoba zajmująca się świadczeniem pomocy prawnej. Do jego zadań należą między innymi obrona w trakcie procesów i spraw sądowych, konsultacje dotyczące spraw prawniczych, a także tworzenie umów i statutów zgodnie z literą prawa. Aby zostać adwokatem nie wystarczy jednak samo ukończenie studiów – tu konieczne jest już odbycie aplikacji prawniczej oraz zdanie końcowego egzaminu adwokackiego.

Notariusz to jeden z podstawowych zawodów prawniczych, którego podstawową funkcją (podobnie jak w poprzednich przypadkach) jest świadczenie pomocy prawnej. Praca notariuszy skupia się jednak głównie na sporządzaniu różnego rodzaju aktów notarialnych, aktów dziedziczenia, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także sporządzaniu oraz doręczaniu poświadczeń.

Komornik to osoba, która z publicznego punktu widzenia jest chyba najmniej lubianą w całym środowisku prawniczym. Do jego głównych obowiązków należy rozpoczynanie postępowań egzekucyjnych polegających na ściąganiu zaległych należności od dłużników w imieniu wierzycieli zgłaszających sprawę zadłużenia do sądu. Podstawą do jego działania są zarówno wyroki i nakazy sądowe, jak i akty notarialne.

Na koniec zostawiliśmy jeszcze prokuratora, a więc osobę, która w swoim zawodzie zajmuje się wykrywaniem i ściganiem przestępstw. Do jego głównych zadań należy formułowanie oskarżeń dla osób podejrzanych o przestępstwo oraz występowanie przed sądami. Prokurator bierze  również czynny udział we wszelkich postępowaniach administracyjnych, może wystąpić z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a nawet wystawiać listy gończe. Ostatecznie to prokurator doprowadza przestępców przed oblicze sprawiedliwości. Nic dziwnego, że cieszy się dobrą opinią publiczną.