Browse By

Nieodpłatna pomoc prawna – kto może skorzystać?

Pomoc prawna może dotyczyć różnych dziedzin prawa, a zakres czynności świadczonych przez prawników może obejmować przygotowanie dokumentów, wskazanie rozwiązania oraz powiadomienie osoby fizycznej, jakie prawa jej przysługują.

W większości przypadków, koszt zasięgnięcia porady u prawnika/ radcy prawnego czy adwokata jest dużym wydatkiem. Niekiedy jest to powodem samodzielnych prób radzenia sobie z problemem. W wielu przypadkach jednak musimy zasięgnąć porady u prawnika. Od początku ubiegłego roku można ubiegać się o możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Dzięki ustawie z 2015 roku, każda uprawniona osoba może uzyskać darmową pomoc prawną w zakresie poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Według  art. 5 ust. 1, pomoc prawną bez ponoszenia kosztów mogą uzyskać wszystkie uprawnione osoby, które nie są w stanie samodzielnie opłacić usług kancelarii. Do końca roku 2018, darmowa pomoc prawników przysługiwała między innymi:

  • osobom do 26 roku życia,
  • osobom powyżej 65 roku życia,
  • kobietom ciężarnym,
  • weteranom i kombatantom,
  • osobom pobierającym świadczenia społeczne (w przypadku, gdy pobieramy świadczenia w roku poprzedzającym skorzystanie z nieodpłatnej pomocy),
  • osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Nieodpłatna pomoc prawna nie dotyczy już osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Natomiast na darmową pomoc kancelarii mogą liczyć te osoby, które zamierzają założyć własną działalność, w celu odpowiedniego przygotowania się. Z usług kancelarii może również skorzystać osoba uprawniona, której problem dotyczy długów. Zakres pomocy obejmuje także sprawy związane z zabezpieczeniem społecznym oraz sprawy mieszkaniowe.

Oświadczenie uprawniające

Obecnie, o wiele łatwiej jest się ubiegać o pomoc prawną. Dzięki nowelizacji ustawy, więcej osób ma szansę skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z takiej pomocy, musimy złożyć pisemne oświadczenie. Należy w nim zawrzeć informację o niemożności samodzielnego opłacenia kosztów sądowych. Istotne jest, że obecnie nie jesteśmy zobowiązani do załączania dowodów czy informacji o naszym stanie majątkowym.

Oświadczenie należy złożyć:

– osobie udzielającej nieodpłatną pomoc prawną,

– osobie świadczącej bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega bezpłatna porada prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje podstawowe czynności wchodzące w zakres obowiązków każdej kancelarii prawnej. Kwalifikując się do uzyskania takiej pomocy, prawnik poinformuje nas o obowiązującym statusie prawnym oraz o uprawnieniach i obowiązkach związanych z postępowaniem przygotowawczym/ administracyjnym/sądowym. Dodatkowo możemy uzyskać szczegółowe informacje o najlepszym sposobie rozwiązania naszego problemu.

pomoc prawna świdnica

Kancelaria Adwokacka Gryszkiewicz-Dudzik oferuje pomoc prawną w Świdnicy i okolicach.

W kancelarii prawnej możemy liczyć również na pomoc przy sporządzaniu pism (nie dotyczy spraw w przypadku toczącego się postępowania przygotowawczego/sądowego lub sądowo-administracyjnego).

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje także mediację. Od 1 stycznia 2019 roku możliwe jest odbycie mediacji fakultatywnie, od bieżącego roku – obligatoryjnie.

Prawnicy sporządzą dla nas projekt pism na przykład o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych. Dodatkowo, możemy liczyć na pismo dotyczące ustalenia pełnomocnika z urzędu, radcy prawnego, adwokata czy nawet rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego. Taka pomoc jest udzielana w przypadku postępowania sądowo-administracyjnego. Prawnik jest zobowiązany poinformować nas o kosztach sądowych.

Czy warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Po wprowadzeniu nowelizacji w ustawie, pomoc prawna jest odpowiednim rozwiązaniem dla szerszego grona osób. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, bez spełniania ściśle określonych zasad. Wiele jest spraw, w których pomoc prawnika jest nieodzowna, dlatego warto poszukać dobrej i sprawdzonej kancelarii, w której zasięgniemy porady.