Browse By

Windykacja należności – wszystko co powinieneś wiedzieć

Windykacja zazwyczaj kojarzona jest z nieprzyjemną czynnością związaną z odzyskiwaniem zadłużeń wśród swoich dłużników. Warto jednak nieco przybliżyć tę tematykę, która jest obroną konieczną dla wielu osób.

Odzyskiwanie należności jest często skomplikowanym procesem, który może trwać nawet latami. Na szczęście na rynku dostępne są rozwiązania, które pozwalają na szybsze pozyskanie gotówki oraz zachowanie dobrych relacji z kontrahentami lubiącymi zalegać z płatnościami.

Windykacja – co to takiego?

Windykacja to nic innego jak odzyskiwanie należności od swoich dłużników. Istnieje wiele sposobów, które umożliwiają odzyskanie należnych kwot za np. niezapłacone faktury lub wykonane usługi. Mylnym pojęciem jest kojarzenie roli windykatora z osobą niemiłą, groźną oraz nastawioną negatywnie. Są to zazwyczaj osoby postronne, które mają na celu doprowadzić do ugody oraz końcowego spłacenia należności przez dłużnika.

windykacja

Obecnie firmy windykacyjne działają bardzo taktownie i dużo wcześniej starają się skontaktować z dłużnikiem, aby polubownie zakończyć proces odzyskiwania długu. Często dochodzi do sytuacji, w których dług zostaje rozłożony na raty, jeżeli dłużnik jest osobom chętną do nawiązania kontaktu oraz współpracy. Windykator działa bowiem nie tylko w imieniu wierzyciela, ale także dla dobra samego dłużnika, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie pozwalające na spłacenie długu. Osoba pełniąca tę funkcję wspiera dłużnika w działaniach ukierunkowanych na spłacenie długu oraz pozbycia się znacznego ciężaru, a także poprawy stosunków z wierzycielem. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw, które pozostają w stałej współpracy, ale zalegają np. z fakturami za towaru lub usługi.

Proces windykacji należności – krok po kroku

Proces windykacji należności rozpoczyna się w dniu przeterminowania się płatności faktury lub innej usługi, która została świadczona. Istnieją dwie możliwości odzyskiwania długu. Pierwszą z nich jest samodzielny kontakt wierzyciela z dłużnikiem oraz ponaglenie o uregulowanie długu. Jeżeli jednak zwykły kontakt nie pomaga lub przedsiębiorstwo nie ma środków ani zasobów czasowych do przeprowadzania tego typu działań to można skorzystać z usług profesjonalnych firm zajmujących się windykacją należności w imieniu wierzyciela.

Wybierając formę współpracy z windykatorem, należy pamiętać, iż reprezentuje on nie tylko wierzyciela, ale także ma zadbać o dobry kontakt z dłużnikiem. Pierwszym etapem przeprowadzania procesu odzyskiwania należności jest kontakt telefoniczny lub emailowy z dłużnikiem oraz ustalenie podstawowych informacji na temat długu. Jeżeli dłużnik wykazuje chęć spłaty wierzyciela to windykator przeprowadza wywiad środowiskowy oraz spotkania z takową osobą lub przedstawicielem firmy. Kolejno ustala się ewentualne raty lub daty spłat długu. Jest to najkrótsza droga windykacji, która może być przeprowadzona.

W rzeczywistości jednak cały proces odzyskiwania długu trwa znacznie dłużej i jest nieco bardziej skomplikowany. Dłużnicy, którzy unikają kontaktu z windykatorem mogą narazić się na wykonanie egzekucji komorniczych oraz pokrycie ich ewentualnych kosztów. W przypadku braku spłaty długu majątek dłużnika może zostać wystawiony na licytację, celem pokrycia całego długu z odsetkami oraz kosztami komorniczymi. 

Kto przeprowadza windykację należności?

Windykację przeprowadzają przede wszystkim szkoleni windykatorzy, którzy mają doświadczenie w tego typu działaniach oraz posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzanie negocjacji z dłużnikiem. Windykacja należności jest przeprowadzana tylko w przypadku wystąpienia sporych zaległości kwotowych oraz znacznych spóźnień wynikających z terminów płatności faktur.