Browse By

Tata alkoholik – jak pomóc mu wyjść z uzależnienia?

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym dotyczącym już nie tylko mężczyzn, ale również kobiet.

Z powodu zmasowanej kampanii reklamowej producentów alkoholi, zwłaszcza piwa młodzież uważa, że nie jest ono groźnym napojem, dlatego coraz więcej młodych ludzi spożywa niskoprocentowe napoje alkoholowe, narażając się na rozwój uzależnienia.

Błędem okazało się przekonywanie społeczeństwa, że spożywanie niskoprocentowych alkoholi spowoduje ograniczenie picia tych wysokoprocentowych. Model picia nie uległ zmianie. Liczba osób spożywających wysokoprocentowe alkohole nie zmieniła się, pojawił się natomiast duży odsetek młodych ludzi pijących piwo i nalewki. Według szacunków niemal 850 tysięcy osób zmaga się w Polsce z tym problemem.

Co to jest alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą zarówno ciała, jak i umysłu. Głównym objawem choroby jest utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, a także nieustanna potrzeba jego picia. Jest to choroba uznawana za przewlekłą. Alkoholik do końca życia pozostaje osobą uzależnioną, choć żyjącą w abstynencji. Choć nie można jej wyleczyć, to można jednak zatrzymać.

Jakie są objawy uzależnienia od alkoholu?

Alkoholizm uważany jest za chorobę zarówno ciała, umysłu, jak i ducha. Wszystkie wymienione sfery zostają zaburzone w wyniku działania na organizm człowieka szkodliwych substancji.

Zainteresowania alkoholika sprowadzają się tylko i wyłącznie do zaspokojenia głodu alkoholowego, a ponieważ zwiększa się na niego tolerancja, to musi on coraz więcej pić. Wśród objawów choroby alkoholowej wyróżnia się symptomy fizyczne i psychiczne. Objawy psychiczne to:

  • luki w pamięci i pogarszająca się nieustannie sprawność intelektualna, a także problemy z koncentracją,
  • gwałtowne reakcje emocjonalne, prowadzące do agresji,
  • poczucie winy, wstydu, odczuwanie niepokoju i lęku,
  • stany depresyjne.

Wśród objawów fizycznych wyróżnia się:

  • problemy ze snem, a także utratę apetytu,
  • częste nudności, wymioty, biegunki,
  • drżenie mięśni, przyspieszone bicie serca, a co za tym idzie nadciśnienie tętnicze,
  • Nadmierna potliwość ciała i wysuszenie śluzówek.

Po nagłym odstawieniu pojawia się zespół abstynencki.

Co to jest współuzależnienie?

Osoba uzależniona niszczy życie nie tylko sobie, ale wszystkim osobom z nią związanym, najczęściej rodzinie. Zmagają się one z nieustannie z powtarzającymi się ciągami alkoholowymi, strachem przed zachowaniami agresywnymi oraz przemocą, bądź izolacją alkoholika od życia również.

Najczęściej z tą chorobą zmagają się mężczyźni, dlatego źródłem dysfunkcji w rodzinie jest ojciec. Bez względu na to, jaką formę przyjmuje jego uzależnienie, pokrzywdzone najbardziej są dzieci, które doświadczają nie tylko przemocy fizycznej, ale także psychicznej w formie: poniżania, zastraszania, wyzwisk, odrzucenia, szantażu emocjonalnego, w którym wykorzystuje on potrzebę bliskości i identyfikacji dziecka z rodzicami, a także  obserwowania reakcji agresywnych przemocowego ojca wobec matki dziecka.

W takich rodzinach dziecko często jest rozgrywane przez rodziców, staje się powiernikiem jednego z nich przeciwko drugiemu. Należy pamiętać, że małoletnie osoby w rodzinach z problemem alkoholowym mogą być narażone na różnego rodzaju zaniedbania zarówno w sferze intelektualnej, jak i społecznej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb, brak poczucia bezpieczeństwa, a nawet wykorzystywanie seksualne. Rodzice wywierają na dzieci presję dotyczącą nie opowiadania, co się w domu dzieje, dlatego często krzywdzone nie szukają pomocy poza rodziną.

uzależnienie od alkoholu

Wsparcie dla dzieci alkoholików w ośrodku leczenia odwykowego we Wrocławiu

Wychowywanie się dzieci w rodzinie z ojcem alkoholikiem odciska piętno na całym ich życiu. Problemy, jakie pojawiły się w takim domu powodują szybsze dorastanie, co wiąże się z pozbawieniem dzieciństwa. Rodzina dysfunkcyjna powoduje wiele problemów w życiu dorosłym. Nie bez powodu mówi się o syndromie DDA, czy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Problemy takich dzieci dotyczą  nie tylko okresu rozwojowego, ale również dorosłego życia. Są nimi trudności w nawiązaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi, choroby psychosomatyczne, uzależnienia, a także zaburzenia emocjonalne i wiele innych. Ojciec nadużywający alkoholu nie jest dobrym wzorem dla chłopca, ponieważ powiela on zachowania swojego rodzica, popadając często w uzależnienie.

Jeśli chodzi o córki alkoholików, to wynoszą one z domu negatywny obraz mężczyzny. Zmagają się często z brakiem poczucia bezpieczeństwa, zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną. Dzieci alkoholików borykają się z problemami już od dzieciństwa i często potrzebują specjalistycznej pomocy  oraz wsparcia w placówkach takich jak Ośrodek Leczenia Odwykowego we Wrocławiu, gdzie pomoc uzyskują nie tylko osoby uzależnione od alkoholu , ale także ich rodziny.

Placówka oferuje detoks alkoholowy, fachowe leczenie i wsparcie. Im wcześniej zostanie wdrożona terapia, tym są większe szanse na wyjście z nałogu.