Browse By

Czego potrzebujesz, aby wyjechać w podróż do Namibii?

podróż do namibii gdzie

Wyjazd do Namibii to propozycja dla poszukiwaczy wyjątkowych wrażeń i bliskiego kontaktu z naturą, która poprzez swoją egzotykę dostarcza podróżnikom silnych emocji. Możliwość podziwiania dzikich zwierząt polujących, wypoczywających i pasących się na sawannie to gratka dla amatorów fotografii chcących uchwycić na zdjęciach niecodzienne widoki.

Kwestie formalne związane z wyjazdem do Namibii

Choć Namibia jest krajem odległym, podróż do niej nie jest wcale tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy dopełnienie kilku formalności, by móc wsiąść do samolotu i wyruszyć na pełną emocji egzotyczną wyprawę.

Czy podczas podróży do Namibii potrzebny jest paszport?

Każda osoba chcąca przekroczyć granicę Namibii musi oczywiście posiadać paszport. Istotne jest, aby data ważności paszportu była o sześć miesięcy dłuższa niż data ważności wizy uprawniającej do wjazdu na teren kraju. Warto również zwrócić uwagę, że podczas przekraczania granicy w porcie lotniczym w Namibii wraz z paszportem może być konieczne okazanie biletu powrotnego.

Podróżowanie osób nieletnich do Namibii

Jeżeli osobami przekraczającymi granicę Namibii są osoby nieletnie podróżujące w towarzystwie opiekunów innych niż rodzice, konieczne jest okazanie letter of authorisation – dokumentu potwierdzającego zgodę rodziców na podróż dziecka. Powinien on zawierać:

 • dane dziecka
 • dane opiekuna, z którym dziecko podróżuje
 • dane dotyczące paszportów opiekunów dziecka
 • urzędowo poświadczone podpisy rodziców dziecka
 • kopie dokumentów tożsamości rodziców dziecka (opcjonalnie)

Wiza pobytowa a podróż do Namibii

Każdy obywatel polski udający się do Namibii musi posiadać w paszporcie ważną wizę pobytową. Z uwagi na to, że Namibia nie posiada swoich oficjalnych przedstawicielstw dyplomatycznych na terenie Polski, uzyskanie wizy może wiązać się z pewnymi trudnościami. Wniosek o nadanie wizy należy bowiem złożyć w jednym z trzech przedstawicielstw Namibii w Europie:

 • Berlinie
 • Londynie
 • Moskwie

Dokumenty w ambasadzie można złożyć bez pośredników, osobiście udając się do placówki, lub drogą pocztową, wysyłając wszystkie niezbędne załączniki listownie na adres właściwej placówki dyplomatycznej. Lista dokumentów koniecznych do uzyskania wizy przedstawia się następująco:

 • Paszport – ważny minimum 6 miesięcy po dacie zakończenia podróży i posiadający dwie wolne strony
 • Aktualne zdjęcie paszportowe podpisane na odwrocie (3 sztuki)
 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy (2 egzemplarze)
 • Potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych w dwie strony
 • Potwierdzenie rezerwacji hotelowej na cały okres trwania podróży
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej w języku angielskim ważnej na cały okres trwania podróży
 • Wyciąg z konta bankowego z okresu trzech miesięcy przed rozpoczęciem podróży

W celu uzyskania wizy należy również uiścić odpowiednią opłatę wizową.

namibia

Kwestie zdrowotne podczas organizacji wyprawy do Namibii

Planując odległe podróże do Namibii, warto zaznajomić się z regułami dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia podróżnych.

Szczepienia w podróży do Namibii

Oficjalnie Namibia wymaga okazania potwierdzenia odbycia szczepienia wyłącznie od podróżnych przybywających z krajów o wysokim stopniu rozprzestrzeniania się wirusa żółtej febry. Osoby przylatujące z Polski nie mają obowiązku posiadania szczepień, wciąż jednak zalecane jest wykonanie szczepień przeciwko tężcowi, WZW typu A i B, durowi brzusznemu, krztuścowi, błonicy i wściekliźnie oraz żółtej febrze. Z uwagi na zagrożenie malarią, szczególnie silne w północnej części kraju, podróżnym zaleca się także przyjmowanie środków zapobiegawczych w postaci leków na malarię występujących w formie tabletek.

COVID-19 w Namibii — co muszę wiedzieć przed podrożą

Z uwagi na sytuację pandemiczną na świecie podróżni przybywający do Namibii muszą okazać negatywny test na COVID-19 wykonany w ciągu 72 godzin przed przylotem.

Ile czasu potrzeba na zorganizowanie wyjazdu do Namibii?

Czas potrzebny na zorganizowanie wyjazdu do Namibii zależy zasadniczo od czasu koniecznego na dopełnienie formalności związanych z otrzymaniem wizy. Z wnioskiem wizowym można wystąpić do ambasady najwcześniej 50 dni przed początkiem planowanej podróży. Długość przetwarzania wniosku i wydania wizy zależy od formy jego złożenia. W wypadku osobistego złożenia dokumentów i odbioru wizy w ambasadzie Namibii w Berlinie cały proces powinien trwać 10 dni. W wypadku dopełniania formalności listownie uzyskanie wizy zajmuje około miesiąca.

Gdzie załatwiać niezbędne formalności?

Formalności związane z uzyskaniem wizy należy załatwiać w jednym z trzech przedstawicielstw Namibii – w Londynie, Moskwie lub Berlinie. W sprawie szczegółowych informacji na temat szczepień i aktualnej sytuacji epidemiologicznej podróżny powinien skonsultować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą do spraw medycyny tropikalnej.