Browse By

Czym jest bezpieczeństwo informatyczne oraz jak zadbać o bezpieczeństwo danych?

Bezpieczeństwo IT w firmie to nie tylko kwestia zadbania o zabezpieczenie komputerów programem antywirusowym czy stworzenie kopii zapasowej danych na wypadek ich utraty lub uszkodzenia. Na ogólne bezpieczeństwo informatyczne firmy składa się wiele aspektów, które prawidłowo przygotowane zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa danych i infrastruktury IT w firmie. Jak rozumieć pojęcie bezpieczeństwa informatycznego i o jakich kwestiach pamiętać próbując zapewnić jak najwyższy poziom ochrony w firmie?

Czym jest bezpieczeństwo informatyczne?

Pod pojęciem bezpieczeństwa informatycznego w firmie należy rozumieć działania mające na celu oszacowanie i kontrolę ryzyka związanego ze stosowanymi systemami informatycznymi i przechowywanymi na nich danymi. Temat bezpieczeństwa IT należy zawsze rozważać wielowątkowo – firma nie może zainwestować wyłącznie w ochronę samych komputerów, nie interesując się przy tym właściwą ochroną danych czy sieci komputerowych.

Temat bezpieczeństwa IT rozumiany z perspektywy zagrożeń może zostać podzielony na 5 grup, dla których należy rozważyć odpowiednie zabezpieczenia. Nadrzędną z nich będą dane, których zabezpieczenie stanowi priorytet dla każdej firmy i które zawsze odegrają rolę w bezpieczeństwie IT. Ocena zagrożenia powinna rozpocząć się od inwentaryzacji wszystkich danych, które wymagają zabezpieczenia. Znając lokalizację zasobów takich jak dane księgowe, dane personalne, statystyki, archiwa danych itp. możemy lepiej nakierować swoje działania w zakresie bezpieczeństwa IT.

Chcąc zidentyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa informatycznego należy patrzeć także w stronę systemów IT, a więc wszystkich aplikacji i programów, które będą miały dostęp do istotnych danych i mogą je przesyłać, przetwarzać lub gromadzić. Dla zapewnienia bezpieczeństwa aplikacje takie powinny być aktualne i pochodzące z legalnych, zaufanych źródeł.

Nieco wyżej znajdą się systemy sieciowe IT, a więc architektura sieci komputerowych LAN i WAN. Sprawdza się głównie zabezpieczenia technologii DSL, WIFI czy WLAN, wersję oprogramowania urządzeń oraz ich konfigurację. W przypadku samej infrastruktury IT weryfikacja bezpieczeństwa i poszukiwanie zagrożeń trzeba przeprowadzić w obrębie serwerów i komputerów wykorzystywanych w ramach działania firmy.

O bezpieczeństwo informatyczne w firmie dbają ludzie. To oni, korzystając z komputerów, mają bezpośredni dostęp do danych oraz przetwarzających je aplikacji i systemów IT. Sprawdzenie tego kto i w jakim zakresie uzyskuje dostęp do danych a także tego, czy osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo przykładają właściwą wagę do zabezpieczeń będzie kluczowe dla kwestii bezpieczeństwa IT. Takimi działaniami mogą zająć się firmy oferujące usługi informatyczne we Wrocławiu, które są w stanie kontrolować, co może spowodować sytuację krytyczną, której skutkiem mógłby być np. wyciek danych.

specjalista IT

Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w firmie?

Rozważając bezpieczeństwo informatyczne na wszystkich wyżej wymienionych płaszczyznach można zauważyć, że dla wielu z nich istnieją dość oczywiste rozwiązania poprawiające poziom zabezpieczenia danych. Firma, która chce mieć pewność właściwej pracy nad bezpieczeństwem informatycznym powinna pamiętać przede wszystkim o regularnych aktualizacjach oprogramowania i sprzętu – wraz z postępem technologicznym zmieniają się programy, stosowane w nich zabezpieczenia, a także możliwości przestępców internetowych potencjalnie zainteresowanych dotarciem do wrażliwych danych.

Aktualizacje programów pozwalają skuteczniej ochronić dane przed niepowołanym dostępem, ale także przed ich utratą przez błąd działania starego programu.

Oczywistym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo informatyczne w firmie są programy antywirusowe. Tu postawić należy na rozwiązania kompleksowe, gwarantujące zabezpieczenie przed różnymi rodzajami zagrożeń i nowymi wirusami pojawiającymi się w sieci. Programy antywirusowe powinny być na bieżąco aktualizowane, a ich możliwości należy wykorzystywać nie tylko przez regularny skan systemu, ale i wybiórcze testy bezpieczeństwa dostępne w głównej konsoli programu.

Dostępu do danych przechowywanych na komputerach pilnują ludzie, a ci sami mogą wpływać na ich bezpieczeństwo lub pojawienie się zagrożeń. Przykładem rażących zaniedbań ze strony pracowników są słabej jakości hasła dostępu, które mogą zostać złamane przy użyciu prostego wirusa lub keyloggera. Firma powinna dopilnować tego jakie hasła są stosowane przez pracowników i tego, czy hasła są regularnie zmieniane i aktualizowane. To równie ważne jak tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików i danych, na których utratę nie możemy sobie pozwolić.

Pierwszym krokiem do bezpieczeństwa informatycznego firmy jest świadomość istniejących zagrożeń i umiejętność ich określenia. Wiedząc przed jakimi działaniami mają ustrzec firmę konkretne zabezpieczenia można lepiej zaplanować ich wykorzystanie i skorzystać z pełnego potencjału dostępnych rozwiązań technicznych.