Browse By

Środki bezpieczeństwa stosowane w szpitalach w trakcie pandemii COVID-19

Zakażeniom wirusem SARS – CoV – 2 pracowników medycznych zapobiegają środki ochrony osobistej. Wiele osób pracujących w służbie zdrowia zaangażowanych jest w świadczenie bezpośredniej pomocy pacjentom chorym na COVID – 19 i zapewnienie im bezpieczeństwa, a także ochrony przed zachorowaniem jest absolutną koniecznością. 

Jakie problemy napotykają pracownicy służby zdrowia?

Stworzenie odpowiednich warunków pracy w szpitalach w dobie pandemii zmniejsza ryzyko zachorowań personelu medycznego i odsunięcia od opieki nad chorymi wielu lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Problemem z jakim boryka się kadra zarządzająca placówkami służby zdrowia jest nie tylko ilość chorych hospitalizowanych, baza łóżkowa, sprzęt medyczny, ale również zmniejszająca się ilość pracowników do opieki nad przebywającymi w szpitalach pacjentami oraz obsługi sprzętu. Aby zapobiec masowym zachorowaniom personelu medycznego Światowa Organizacja Zdrowia wraz z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób z siedzibą w Sztokholmie wydały zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony osobistej w czasie pandemii COVID – 19. 

Środki ochrony osobistej stosowane w szpitalach w czasie pandemii

Wszyscy pracownicy szpitali i innych placówek służby zdrowia przed przystąpieniem do pracy poddawani są pomiarowi temperatury i ocenie pod kątem występowania jakichkolwiek objawów ze strony układu oddechowego. Jeśli wykazują oni wyżej wymienione objawy i mają podwyższoną temperaturę, nie przystępują do pracy. W obrębie recepcji wydzielone zostały obszary bezpieczne oraz zamontowano przesłony. Pracownicy medyczni, opiekujący się pacjentami chorymi na COVID – 19, zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej w postaci:

 • masek z filtrem, 
 • jednorazowych kombinezonów ochronnych,
 • gogli ochronnych,
 • przyłbic ochronnych,
 • rękawic nitrylowych, 
 • półmasek filtrujących,
 • ochraniaczy na obuwie.

jednorazowe kombinezony ochronne

Natomiast personel sprzątający oprócz wymienionych wyżej środków ochrony osobistej powinien być wyposażony w pełne gumowe obuwie zapewniające zmywalność. Procedura ta jest szczególnie wymagana na oddziałach intensywnej terapii, gdzie przebywają pacjenci chorzy na COVID – 19. Jeśli chodzi o inne miejsca w szpitalu, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z chorymi na COVID – 19, środki ochrony indywidualnej nie są wymagane. Konieczną procedurą w szpitalach jest segregacja pacjentów z powodu objawów ze strony układu oddechowego. Personel medycznych powinien być wyposażony przy kontakcie z chorym w środki ochrony indywidualnej, natomiast pacjent w maseczkę chirurgiczną, jeśli może ją stosować.  Podobnie przedstawiają się procedury przy opiece ambulatoryjnej lub w trakcie konsultacji. Pacjenci z objawami ze strony układu oddechowego powinni być przeniesieni do osobnego pomieszczenia z dala od innych osób, oczekujących na wizytę w poczekalni. Konieczne jest zachowanie przynajmniej 1 metra odległości między nimi. 

O czym należy pamiętać podczas stosowania środków ochrony osobistej?

Podczas stosowania środków ochrony osobistej przez personel medyczny należy pamiętać o:

 • odpowiedniej częstotliwości i technice mycia rąk;
 • higienie układu oddechowego, szczególnie podczas kaszlu;
 • odpowiednim dobraniu środków ochrony osobistej podczas opieki na osobą chorą na COVID – 19 w zależności od rodzaju wykonywanej czynności, miejsca, a także rodzaju transmisji wirusa drogą kropelkową, przez kontakt, czy aerozol;
 • odpowiednim czasie stosowania środków ochrony osobistej, a przede wszystkim masek z filtrem;
 • umieszczeniu środków ochrony osobistej w postaci masek z filtrem, jednorazowych kombinezonów ochronnych, gogli ochronnych, przyłbic ochronnych, rękawic nitrylowych, półmasek filtrujących, ochraniaczy na obuwie w pojemniku na zakaźne odpady medyczne;
 • unikanie zaniedbań innych działań zapobiegawczych, które mogą wynikać z fałszywego poczucia bezpieczeństwa podczas stosowania środków ochrony osobistej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno personelowi medycznemu jak i pacjentom szpitali w trakcie pandemii COVID – 19 jest absolutną koniecznością.