Browse By

Picie alkoholu w pracy – jak przestać to robić?

Alkoholizm to choroba, która potrafi dotknąć każdego niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, wykształcenia oraz statusu ekonomicznego i społecznego. Istnieje wiele powodów popadania w uzależnienie od alkoholu, wśród najczęstszych wymienić można chęć odreagowania problemów w pracy.

Chęć sięgania po alkohol w sytuacjach stresowych

U wielu alkoholików do wykształcenia nałogu doszło na skutek sięgania po alkohol w celu radzenia sobie ze stresem. Uzależnienie rozwija się więc często jako efekt uboczny prób ucieczki przed problemami oraz niwelowania napięcia towarzyszącego obowiązkom zawodowym. Sięganie po alkohol z powodu stresu wywołanego problemami w pracy stanowi jedną z najczęstszych przyczyn popadania w alkoholizm. W większości wypadków prowadzi do rozwinięcia się tak zwanego alkoholizmu wysokofunkcjonującego, przy którym osoba uzależniona potrafi latami maskować swój problem, pnąc się po szczeblach kariery i osiągając kolejne sukcesy. Chęć sięgania po alkohol w sytuacjach stresowych może sprawić, że picie po pracy w celu odreagowania trudów dnia w pewnym momencie przestanie wystarczać i alkoholik zaczyna pić również w trakcie godzin roboczych.

Dlaczego alkohol nie jest dobrym remedium na stres?

Choć wiele osób traktuje alkohol jako remedium na stres, substancja ta nie tylko nie pomaga w radzeniu sobie z codziennymi rozterkami, lecz wręcz dostarcza dodatkowych powodów do zmartwień, takich jak rozwijające się uzależnienie oraz problemy zdrowotne i społeczne. Prowadzi to w efekcie do zwiększenia poziomu stresu u osób pijących. Zaczynają one bowiem zmagać się z utratą szacunku ze strony społeczeństwa, poczuciem wykluczenia, a niejednokrotnie również atakami personalnymi i przejawami agresji słownej. W wypadku alkoholików wysokofunkcjonujących dodatkowy stres związany jest przede wszystkim z chęcią utrzymania problemu z piciem w tajemnicy przed szefostwem, współpracownikami, a także rodziną i przyjaciółmi. Wykorzystanie alkoholu jako remedium na stres ma więc skutek odwrotny od zamierzonego i prowadzi do powstania mechanizmu błędnego koła.

Spożywanie alkoholu w miejscu pracy w kontekście prawnym

Kwestia dotycząca spożywania alkoholu w miejscu pracy, a także przebywania w zakładzie pracy po spożyciu alkoholu, została uregulowana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami, kierownik zakładu pracy bądź upoważniona przez niego osoba są zobowiązani do niedopuszczenia do pracy pracownika, u którego zachodzi podejrzenie, iż stawił się on w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub pił alkohol w czasie pracy.

 Konsekwencje dla pracownika

Pracownik, u którego występuje podejrzenie, że znajduje się po spożyciu alkoholu, w najlepszym wypadku może otrzymać od pracodawcy polecenie zaprzestania pracy. W świetle przepisów spożywanie alkoholu w miejscu pracy, a także stawienie się w pracy po spożyciu alkoholu stanowi naruszenie dyscypliny pracowniczej i jako takie może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej, a także rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Jak przestać pić alkohol w pracy?

Osoby, które piją alkohol w pracy i nie są w stanie samodzielnie zaprzestać tego procederu, powinny zdecydować się na rozpoczęcie stosownej terapii. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z nałogiem alkoholowym. Najbardziej skutecznym jest intensywny odwyk w kontrolowanych warunkach, przeprowadzany w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień pod okiem doświadczonego w prowadzeniu tego typu terapii personelu medycznego i wykwalifikowanych terapeutów. W przebiegu leczenia nałogu alkoholowego organizowane są sesje psychoterapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe, a także różnego rodzaju warsztaty, których celem jest przygotowanie osoby uzależnionej do życia po zakończeniu terapii i opuszczeniu ośrodka.

alkohol

Leczenie alkoholizmu

Profesjonalną placówką zajmującą się leczeniem alkoholizmu jest Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom, który oferuje pomoc wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Leczenie uzależnienia od alkoholu w placówce opiera się o sprawdzone autorskie metody. Pacjenci Ośrodka Terapii Uzależnień FreeDom mają możliwość uczestniczenia zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej, w trakcie których otrzymują wsparcie psychologiczne i emocjonalne niezbędne do skutecznej walki z nałogiem alkoholowym. Dzięki leczeniu alkoholizmu w profesjonalnej placówce terapeutycznej można zaprzestać spożywania alkoholu w pracy i raz na zawsze zerwać z piciem.