Browse By

Kto wystawia fakturę korygującą?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Do tych najważniejszych zaliczyć można rozliczanie się z podatków. Aby zrobić to w sposób odpowiedni, należy prowadzić księgowość swojego biznesu. Wymaga to również między innymi wystawiania faktur swoim klientom czy podwykonawcom. Faktura stanowi dowód transakcji i jest ważnym dokumentem prawnym. Co, jednak gdy zdarzy się nam lub osobie z działu księgowości popełnić błąd przy wystawianiu faktury? W takiej sytuacji należy sporządzić fakturę korygującą. W poniższym artykule opisujemy, czym ona dokładnie jest oraz w jaki sposób można ją łatwo wystawić.

Czym jest faktura korygująca?

Faktury korygującej nie należy mylić z notą korygującą, gdyż dokumenty te różnią się od siebie pod pewnymi znaczącymi względami. Faktury korygujące można podzielić na dwa rodzaje: fakturę korygującą dane formalne oraz fakturę korygującą pozycje faktury.

Ta pierwsza dotyczy sytuacji, w której sprzedawca dopuści się błędu w zapisie numeru NIP, adresu dostawy czy korespondencji, a nawet danych osobowych klienta. W takim przypadku faktura korygująca przypinana jest do faktury pierwotnej, bez dodatkowego księgowania jej. Drugi rodzaj z kolei dotyczy pomyłki w odniesieniu do pozycji zawartych w fakturze. Jeśli sprzedawca wpisał błędną stawkę czy cenę za towar lub usługę, to konieczne jest odnotowanie tego w ewidencji sprzedaży.

W jakich sytuacjach wystawia się fakturę korygującą?

Fakturę korygującą należy wystawić w każdej sytuacji popełnienia błędu i wpisania nieodpowiednich danych czy informacji. Może to dotyczyć nieprawidłowego wprowadzenia elementów takich jak: data faktury, jej numer czy adres osoby nabywającej.

Najczęstsze powody, w związku z którymi nalży wystawić fakturę korygującą to zastosowanie rabatu lub obniżki, przez co cena ostateczna towaru czy usługi uległa zmianie bez uwzględnienia jej w fakturze oraz sytuacja, w której nabywca zwrócił towar do sprzedawcy. Często błędy w fakturach wynikają także ze zmiany stawki podatku czy zastosowania zbyt dużego lub zbyt małego upustu. Wszystkie te sytuacje wymagają od sprzedawcy skorygowania błędów oraz wystawienia odpowiednio sformułowanej faktury.

Jeśli pomyłki w zawartych elementach faktury są drobne i nie wpływają na jej ostateczną poprawność i zgodność, to dołączyć można do niej jedynie notę korygującą.

Kto jest odpowiedzialny za wstawienie faktury korygującej?

Fakturę korygującą nie może wystawić jakakolwiek osoba. Zgodnie z obowiązującym prawem musi to być sprzedawca, czyli osoba, która podjęła się zapewnienia jakiegoś produktu czy usługi. Jest to podstawowa różnica oddzielająca fakturę korygującą od noty korygującej. W przypadku tej drugiej, wystawienie może nastąpić z rąk nabywcy otrzymanej błędnej faktury. A i to ma miejsce tylko w określonych okolicznościach.

faktury

Wystawiając fakturę korygującą trzeba pamiętać o zamieszczeniu słów “korekta” lub “faktura korygująca”. Powinny się też tam znaleźć: przyczyna korekty, numer kolejny oraz datę wystawienia, a także prawidłową treść poprawianych danych i inne elementy opisane w art.106 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy można wystawić fakturę korygującą w formie online?

Fakturę korygującą można wystawić w formie tradycyjnej, czyli na papierze lub w formie online. Współczesne czasy i oprogramowania pozwalają na szybsze i bardziej sprawne stworzenie i przesłanie odpowiedniego dokumentu księgowego.

Wystawianie faktur online wcale nie musi być trudnym zadaniem. Wystarczy dobry program do fakturowania, który posiada intuicyjny panel z funkcjami pozwalającymi między innymi na skorygowanie: stawki podatku VAT, danych nabywcy, numeru faktury, daty sprzedaży oraz daty wystawienia faktury. Ponadto opcja ta umożliwia także korektę pozycji oraz uwzględnienia zmiany ceny. Wypełnienie takiej faktury to kwestia kilku sekund, a zalet z korzystania z programów do fakturowania online jest co niemiara.

Po pierwsze, przyspiesza proces wystawienia faktury – nie tylko tej korygującej. Czytelne pola do wpisania danych są przyjazne nawet dla najmniej zorientowanych technologicznie użytkowników-przedsiębiorców. Co więcej, wystawione faktury można przechowywać w jednym miejscu, tworząc tym samym ewidencję dokumentacji księgowej. Wystawianie faktur online ułatwia przedsiębiorcom prowadzenia działalności i kontrolowanie faktur wychodzących.