Browse By

Jakie jest zastosowanie sali doświadczeń świata

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną mają trudne życie. Bez swojej winy znajdują się we własnym świecie. Ich ograniczenia nie pozwalają nawiązywać kontaktu ze światem zewnętrznym. Jest to ciężka sytuacja zarówno dla nich jak i ich rodzin. Od lat lekarze ulepszają metody terapii ludzi z upośledzeniami. Obecnie występuje wiele rodzajów leczenia przynoszących efekty. Jedną z opcji jest Sala Doświadczeń Świata. To szczególne miejsce pozwalające na rozwój osób z upośledzeniami. Daje im możliwość otwarcia się na sygnały wysyłane przez otoczenie. Pomaga dzieciom, jak i dorosłym rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne poprzez różnorodne rozwiązania.

Sala doświadczeń – na czym polega to rozwiązanie?

Sala Doświadczeń Świata Liger jest to specjalnie wybrane i przygotowane miejsce. Wyposaża się je w rozmaite przedmioty wpływające na rozwój zmysłów. Fundamentalnym zadaniem sali jest umożliwienie, osobom niepełnosprawnym umysłowo, odbierania nieznanych wcześniej bodźców. Znacznie wzbogaca to ich doświadczenia. Zapewnia ludziom znajdującym się wewnątrz spokój psychiczny i bezpieczeństwo. Wprowadza w stan relaksu i odprężenia. Dzięki temu pozwala na przezwyciężanie lęku i współdziałanie z inną osobą. Sala przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Miejsce to działa na zasadzie nakierowania zmysłów użytkowników sali na wybrane bodźce. Osoby znajdujące się wewnątrz będą używały jednego zmysłu, by inne doznania nie absorbowały ich uwagi. Chodzi tu o aktywizowanie osób z upośledzeniami umysłowymi. Należy nakierować je przede wszystkim na zmysłowe odczuwanie z pomocą światła, dźwięków i zapachów.

poznanie_swiata

Nakierowywanie na konkretne bodźce

Sala Doświadczeń Świata skupia się na konkretnym kierowaniu bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń. Dziecko z upośledzeniem dostaje możliwość poznawania otoczenia za pomocą patrzenia, słuchania, dotykania, wąchania i smakowania.

W skład rozwijania zmysłów wchodzi:

Wzrok:

 • Zyskanie poczucia i świadomości światła,
 • Ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 • Usprawnianie umiejętności spostrzegania swoich części ciała i przedmiotów w otoczeniu,
 •  Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,

Słuch:

 •  Ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 •  Poszerzanie doświadczeń słuchowych,
 •  Zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
 •  Ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy oraz różnicowania różnorodnych dźwięków.

Dotyk:

 •  Poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
 •  Poprawa świadomości ciała oraz  orientacji w jego schemacie i w przestrzeni,
 •  Rozwój aktywności ruchowej.

Węch:

 •  Ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
 •  Budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata,

Smak:

 •  Rozwijanie doświadczania smaku,
 •  Poszerzenie preferencji smakowych,
 •  Wspomaganie terapii jedzenia i terapii logopedycznej

Doskonałe rozwiązanie

Sala Doświadczania Świata pomaga osobom niepełnosprawnym w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem. Dzięki tworzeniu nakierowanych bodźców człowiek znajdujący się wewnątrz skupia się na konkretnych doznaniach.