Browse By

Jaka jest rzeczywista wartość nieruchomości?

Kupując mieszkanie lub działkę pod budowę domu należy liczyć się ze sporymi kosztami. Podobnie jest w przypadku chęci nabycia lokalu użytkowego czy gruntu rolnego. Ceny są spore i żaden kupiec nie chce przepłacać, planuje zmieścić się w z góry ustalonym budżecie. Ważne jest, więc zdobycie informacji o realnej wartości nieruchomości, którą planuje kupić. W jaki sposób można się tego dowiedzieć? Odpowiedź jest bardzo prosta, należy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Tylko wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy posiada odpowiednie umiejętności i uprawnienia pozwalające dokonać wyceny.

Co warto wiedzieć o rzeczoznawcy majątkowym?

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się przede wszystkim wyceną nieruchomości. Szczegółowo określa prawdziwą wartość mieszkania czy wielu innych nieruchomości. Rozpoczęcie działalności w tej branży regulują stosowne przepisy prawa. W celu uzyskania możliwość dokonywania wyceny i należy uzyskać specjalne uprawnienia, które nadaje Minister Infrastruktury i Budownictwa. Każda osoba podejmująca się wyceny nieruchomości bez uprawnień podlega karze grzywny lub więzienia. Możliwe jest, w bardzo łatwy sposób, sprawdzenie czy rzeczoznawca posiada odpowiednie pozwolenia. Wszyscy rzeczoznawcy są wpisani do ogólnodostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Podejmując się zlecenia rzeczoznawca zobowiązany jest do:

  • Pracy zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi.
  • Wycena nieruchomości musi być rzetelna i przeprowadzona we właściwy sposób po doborze odpowiednich metod.
  • Niezbędne jest aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • Ma obowiązek zagwarantowania tajemnicy zawodowej.

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości, jak wskazuje nazwa jest to proces w wyniku, którego oszacowana zostaje realna wartość nieruchomości. Może być wykonywana dla różnych celów, zależnie od potrzeb osoby zlecającej. Mówimy tu o:

  • Cenie kupna-sprzedaży mieszkania lub domu,
  • Odszkodowaniu za zniszczenie nieruchomości,
  • Ustaleniu wysokości podatku od spadku,
  • Zabezpieczeniu wierzytelności kredytowej,
  • Oszacowaniu wartości inwestycyjnej nieruchomości.

Przepisy prawa przypisane do zawodu określają rodzaje wartości, jakie rzeczoznawca może określić jak również precyzują metody i techniki, jakich powinien użyć. Pojawia się, więc pewność, że proces wyceny przebiegnie rzetelnie. Rzeczoznawca musi kierować się przepisami prawnymi oraz standardami zawodowymi. Zapłata za usługi rzeczoznawcy ustalana jest indywidualnie z klientem i wpływa na nią rodzaj wyceny jak i wielkość nieruchomości.

Warto skorzystać

Wycena realnej wartości odgrywa ogromną rolę podczas kupowania nieruchomości. Dzięki usługom rzeczoznawcy majątkowego istnieje możliwość poznania tej kwoty. Wycenie można poddać wiele rodzajów nieruchomości takich jak lokale usługowo-handlowe, działki budowlane, grunty rolne czy też mieszkania. Cele, dla których przeprowadza się ten proces także są zróżnicowane. Należy pamiętać, że osoba podejmująca się wyceny powinna posiadać stosowne uprawnienia można to sprawdzić zaglądając do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Tylko wtedy może podjąć się zadania.