Browse By

Komu zlecić zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami jest zadaniem trudnym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony osoby, która się tym zajmuje. Zwykle właściciele nieruchomości proponują wspólnocie zarządce narzuconego, „z urzędu”, taka osoba może być niezbyt zainteresowana tym co faktycznie dzieje się na jej terenie. Aby uniknąć niezadowolonych osób we wspólnocie można podjąć decyzję o samodzielnym poszukiwaniu zarządcy nieruchomości. Obecnie wiele firm oferuje profesjonalne zarządzanie nieruchomościami – wybranie ich usług to gwarancja wysokiej i komfortowej obsługi.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Specyfika pracy polega na znajomości różnorodnych tematów związanych mniej lub bardziej z  nieruchomością. Chodzi tu o zainteresowanie się tematem obsługi prawnej, technicznej i administracyjnej budynku. Ze względu na szeroki zakres prac tego typu warto wybierać osoby sprawdzone, które mają wieloletnie doświadczenie i dokumenty poświadczające ich wiedzę. Obecnie dla zarządców nieruchomości odpowiednim dokumentem jest Licencja Zarządcy Nieruchomości, która poświadcza zdanie państwowego egzaminu w tym zakresie.

Pomoc prawna

W zakresie obsługi prawnej na pomoc możemy liczyć w kwestiach: pomocy z odzyskiwaniem zaległych pieniędzy za długi – zapłata na drodze egzekucji komorniczej jest wspierana prze pracowników firmy, zajmujemy się uzyskiwaniem odpowiednich pozwoleń na adaptację strychów i poddaszy, pomagamy w opracowywaniu uchwał i regulaminów.

Pomoc finansowo-księgowa

W tej kwestii pomoc zarządcy nieruchomości dotyczy opracowywania budżetu, pomocy w zakresie opracowywania dokumentów księgowych, monitorowania wpłat mieszkaniowych, stała kontrola nad realizacją budżetu rocznego.

Pomoc techniczna

Kwestie sprawnej obsługi technicznej są jednymi z istotniejszych dla wielu mieszkańców, ponieważ sprawną ich obsługę widać od razu. Będzie to między innymi pomoc w egzekwowaniu pielęgnacji zieleni, sprzątania klatek schodowych, kontrolowanie stanu czystości budynku, dbanie o zarządzanie nieruchomościami Krakówtereny wspólne. Samodzielne prace w tym zakresie są bardzo trudne do zrealizowania, a „walka” z firmami, które danych prac się podjęły jest często żmudna i wymaga pracy w godzinach nieodpowiadających tym lokatorom, którzy mają stałą pracę. Z tego względu lepiej mieć doświadczonego specjalistę, który w danym miejscu będzie mógł zaangażować swoje siły i czas, aby zadbać o pozytywne rozpatrzenie konkretnej sytuacji.

Skuteczne administrowanie

Obsługa administracyjna zajmuje dużą część pracy odpowiedzialnego zarządcy nieruchomości. Obejmuje ona prowadzenie dokumentacji technicznej, prowadzenie wykazu mieszkańców i użytkowników danego osiedla czy nieruchomości, dbanie o czystość, doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych oraz planowanie prac remontowych.

Jak widać zakres prac, który powierza się osobie zarządzającej nieruchomością jest bardzo duży. Warto zatem zadbać o to, aby powierzyć tę funkcję odpowiedzialnej, doświadczonej osobie, która dzięki wieloletniej praktyce zdobyła dużą wprawę w zarządzaniu nieruchomościami.