Browse By

Co należy zrobić aby zostać licencjonowanym detektywem?

Licencja na detektywa nie jest bardzo łatwa w zdobyciu i od kandydata wymaga nieco wysiłku – zarówno fizycznego jak i umysłowego. Dodatkowo istotne jest aby potwierdzić wszystkie wymagania dotyczące swojej niekaralności, obywatelstwa oraz praw. Detektyw w odróżnieniu od policjanta nie jest funkcjonariuszem publicznym, prowadzi natomiast pracę w prywatnej agencji, która wykonuje zlecenia za pieniądze. Istotą pracy detektywa jest pomaganiem w rozwiązaniu spraw do stopnia, w którym dalsze czynności będzie mogła przeprowadzić odpowiednia służba – np. policja, służby specjalne lub bardzo rzadko – wojsko. Dzieje się to na przykład w sytuacji konieczności rozbicia dużej grupy przestępczej. Spójrzmy co należy zrobić aby zostać detektywem w Polsce.

Kim jest detektyw?

Na początku zaznaczyć należy, że detektyw może siebie nazywać detektywem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście uzyska licencję zawodową, co więcej musi zostać także wpisy do rejestru osób wykonujących ten zawód. Praca detektywa może przybierać różnorodny charakter, jednak w największym skrócie czynności przez niego prowadzone sprowadzają się do poszukiwania informacji trudno dostępnych.

Licencja dla detektywa

Dane mogą dotyczyć osób, firm, inicjatyw lub różnego rodzaju przedsięwzięć. W ostatnich latach na popularności zyskują czynności dotyczące wywiadu gospodarczego, który polega na dostarczeniu klientowi informacji dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa konkurencyjnego, często szkodzącego firmie zlecającej zadanie. Wywiad może poprawić stosunki innych firm, a także przyczynić się do podejmowania trudniejszych decyzji, np. w sytuacji szantażu lub nieuczciwych gier ze strony konkurencji.

Jak zostać detektywem? Wymagania formalne

Aby być detektywem należy być obywatelem Polski bądź innego kraju, który należy do UE. Każdy kandydat – niezależnie od płci – powinien wykazać się świadectwem ukończenie szkoły średniej, co więcej osoba taka musi także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wszyscy kandydaci na detektywa muszą wykazywać się wzorową postawą i w stosunku do nich nie może toczyć się żadne postępowanie o przestępstwa. Osoba taka również w przeszłości nie mogła mieć żadnych problemów z prawem – wyrok jest dla kandydata zupełnie dyskwalifikujący. Wszyscy kandydaci muszą także być reprezentatywni oraz lojalni – oznacza to, że w ciągu ostatnich lat nie mogli zostać karnie zwolnieni ze służby, którą pełnili w służbach mundurowych np. w policji, straży granicznej, w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego czy w biurze ochrony rządu. Wszyscy kandydaci – podobnie jak policjanci – muszą uzyskać od miejscowego komendanta policji pozytywną opinię. Istnieje także wymóg dotyczący badania lekarskiego. Odpowiedni lekarz specjalista musi rozstrzygnąć czy potencjalny detektyw posiada pełną sprawność psychiczną i czy jego zachowanie jest odpowiednie dla zawodu, który miały pełnić w przyszłości. Wszystkie powyższe wymagania to zaledwie początek. Istotne jest również szkolenie.


Artykuł powstał dzięki współpracy z profesjonalną agencją detektywistyczną Sokołów Team.