Browse By

Co grozi za niepłacenie alimentów ?

Płacenie zasądzonych alimentów jest obowiązkowe. Zaleganie z nimi jest karalne. Dłużnikom grozi nie tylko wyrok sądowy i egzekucja komornicza, ale również sankcje administracyjne i karne. Wszystkie te sankcje mają na celu zmuszenie osoby, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego do płacenia. Jakie dokładnie kary grożą za niepłacenie alimentów?

Niepłacenie alimentów grozi komornikiem

Najprostszą konsekwencją niepłacenia alimentów jest egzekucja komornicza. Komornik może ściągać należności z rachunku bankowego dłużnika, zajmując wynagrodzenie lub licytując majątek. Żeby komornik zaczął działać wystarczy mu tytuł egzekucyjny, czyli najczęściej prawomocny wyrok sądu zasądzający alimenty. Może on również wpisać nas do krajowego rejestru dłużników.

Osoby niepłacące alimentów mogą stracić prawo jazdy

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie płacąc alimentów można stracić prawo jazdy. Odbiera się je w takiej sytuacji tymczasowo. Okazuje się, że to niezwykle skuteczne narzędzie, by zmusić kogoś do płacenia na dzieci. Jeżeli dłużnik zazwyczaj porusza się autem to utrata dokumentów do tego uprawniających może naprawdę utrudnić mu życie. Nie będzie mógł dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

Cały proces przebiega w ten sposób, że gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów zostanie uznana za kogoś, kto uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych to sąd może skierować odpowiedni wniosek do starosty. Będzie on zawierał prośbę o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Za niepłacenie alimentów grozi nam grzywna pieniężna

Wbrew pozorom uważa się, że grzywna pieniężna to jedna z najłagodniejszych kar za uchylanie się od płacenia alimentów. Jednak jeżeli dłużnik nie chce płacić na własne dziecko, to na pewno nie będzie zachwycony dodatkowymi obciążeniami.

Grzywna wymierzana jest jako stawka dzienna i nie może ona być jednorazowo niższa niż 10 zł, ale też nie powinna być wyższa niż 2 000 złotych. Oczywiście sąd podejmując decyzję o jej wysokości bierze pod uwagę zarobki dłużnika, jego sytuację rodzinną i inne elementy wpływające na jego sytuację finansową.

Ograniczenie wolności za niepłacenie alimentów

Jeżeli uchylamy się od płacenia na nasze dzieci to sąd może zdecydować się ograniczyć naszą wolność. Ma to wzbudzić w nas pożądane społecznie postawy i poczucie odpowiedzialności, które zmusi nas do płacenia. Bardzo ważne jest tu to, że dłużnik nie trafia do zakładu karnego, więc wciąż może zarabiać i pozyskiwać środki na opłacenie swoich zobowiązań.

kancelaria adwokacka toruń

Skorzystaj z profesjonalnej kancelarii adwokackiej z Torunia — Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka.

Za niepłacenie alimentów możemy zostać pozbawieni wolności

Polskie prawo bardzo poważnie traktuje obowiązek alimentacyjny i jeżeli uchylamy się od niego przez dłuższy czas to możemy zostać pozbawieni wolności. Można tu rozróżnić kilka rozwiązań.

Jeżeli sąd wyda taki wyrok to może zdecydować się na karę „łagodnego” pozbawienia wolności i zalecić nadzór domowy. Taką formę kary regulują zapisy prawne Rozdziału VIIa Kodeksu Karnego Wykonawczego. Technicznie wygląda to tak, że musimy siedzieć w domu i jesteśmy monitorowani elektroniczną bransoletką przypiętą do nogi.

Jednak kara może być znacznie bardziej sroga – nawet dwa lata pozbawienia wolności. Jeżeli dłużnik uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej i przez to naraża ją na niemożliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych to idzie do więzienia. Zawsze taką decyzję wydaje prowadzący sprawę sąd.