Browse By

W jaki sposób powstają rzeźby?

Do stworzenia rzeźby wykorzystuje się przede wszystkim cztery podstawowe techniki. Procesy te są najczęściej polegające na odejmowaniu materiału (wykuwanie, usuwanie zbędnych ilości) lub dodawaniu materiału, z którego tworzone jest dzieło sztuki.

Rzeźba madonny

Carving: rzeźba wymaga w tym przypadku docinania, zmieniania kształtu z masy kamiennej, drewnej lub innego twardego i wytrzymałego materiału. Carving to proces, w którym odejmujemy materiał, a który systematycznie usuwamy z zewnątrz do wewnątrz.

Odlew: rzeźby są wykonane głównie z metalu, który po wcześniejszym podgrzaniu wlewany jest do ukształtowanej formy. Formę z zalanym materiałem zostawia się do ostygnięcia, a tym samym do utwardzenia metalu. Najczęściej materiał jaki się wykorzystuje to jest brąz.

Modelowanie: tworzenie rzeźby z materiałów miękkich i plastycznych, takich jak glina. Początkowo model zbudowany jest ze szkieletu, który następnie się modeluje. Modelowanie to proces, w którym dodajemy materiał.

Montowanie przeróżnych materiałów do tworzenia rzeźby. Polega to na łączeniu rozmaitych elementów w jedną, spójną i artystyczną całość. Montaż również należy do grupy procesów o dodatnim charakterze.

Odlew z brązu

Brąz powstaje w wyniku stopu miedzi i cyny. Często zawiera ołów i cynk. Brąz to materiał, który charakteryzuje się wytrzymałością i mocą, ale jest w stanie uchwycić wewnątrz formy odlewniczej istotne szczegóły. Brąz jest powszechnie stosowany do odlewowych form tak samo jak i mosiądz, który jest stopem miedzi i cynku. Brąz stosowany był w Europie do produkcji broni, narzędzi ale również właśnie do rzeźb oraz prac dekoracyjnych. Brąz stosowano głównie w średniowieczu.

Brąz odlewa się w dwa podstawowe sposoby. Pierwszy z nich to odlew piaskowy, który jest prostą techniką, a która wykorzystuje formy zawierające drobny piasek. Odlew z utratą wosku jest złożonym procesem, przy którym używa się woskowych modeli.

Drugą metodą jest metoda bezpośrednia, oryginalna, z zastosowaniem oryginalnego modelu woskowego a następnie ze zniszczeniem oryginalnego modelu. Również należy nadmienić metody pośrednie, w których przykładowo formy gipsowe pochodzą z pierwotnego odlewu. Można je bowiem ponownie wykorzystywać.

Rzeźba z kamienia

Przez wieki rzeźbiarze używali kamieni graficznych do tworzenia prac i rzeźb architektonicznych. Różne rodzaje kamienia były stosowane w różnych regionach, z reguły jednak wykorzystywano kamienie dostępne w danym obszarze geograficznym. Marmur był wykorzystywany we Włoszech i eksportowany do Europy. Jest to szczególnie kruchy kamień, używany najczęściej jako wsparcie końcowych części z główną częścią rzeźby. Zamiarem używania tego kamienia było usunięcie go po zakończeniu prac, lecz nie zawsze to robiono. Popularnymi kamieniami były również wapień i inne. Najważniejszą cechą kamienia, która brana jest pod uwagę przy dobieraniu surowca do obróbki jest jego ciężkość. To od wagi danego kamienia zależy w głównej mierze stabilność rzeźby. Kamieni używa się również do stabilizacji rzeźb z innych materiałów takich jak np. drewno.