Browse By

Czym jest Visual management?

Wizualne zarządzanie jest praktyką z wykorzystaniem technik wizualizacji informacji w zarządzaniu pracą. Prostym przykładem jest pomoc karteczek na ścianie zarządzania listą zadań, lepszym i bardziej skomplikowanym przykładem jest kanban. Wiele wizualnych pomysłów zarządzania pochodzi z tradycyjnej myśli Lean i Toyoty, ale techniki te są również bardzo popularne w innych społecznościach.

Oznaczenia procesu produkcji

Korzyści z programu Visual Zarządzania

Zarządzanie wizualne jest powszechnie uważany za jasny, prosty i skuteczny sposób organizowania i planowania aktualnej pracy. Może być również postrzegane jako zabawa, ponieważ elementy wizualne wprowadzają kolory i życie w na co dzień nudnym biurze. Inną zaletą zarządzania wizualnego jest to, że może to pozytywnie wpłynąć na zachowania i postawy członków zespołu, menedżerów i interesariuszy. W jaki sposób? Na przykład, poprzez pomoc w budowaniu przejrzystości i zaufania.

Wdrożenie Visual Management może być spełnione poprzez odpowiednie oznaczenia.

Informacje radiatorowe a Visual Management

„Informacje radiatorowe” są popularnym terminem używanym do opisania każdego kluczowego elementu, który przekazuje informacje o projekcie i jest publicznie wyświetlany w obszarze roboczym. Radiatory informacyjne są istotnym elementem zarządzania wizualnego. Trzy najbardziej popularne Tablice informacyjne, Duże czytelne wykresy i nieustannie budowane wskaźniki kondycji projektu.

 

Najważniejszą cechą w zarządzaniu wizualnym jest przedstawienie zadania na tablicy zadaniowej. Tablica zadaniowa ma na celu zaprezentowanie dzieła wizualnie, dzieła, które aktualnie wykonywane jest przez zespół zadaniowy. Dzięki temu, że projekt jest wizualizowany, każdy może na bieżąco śledzić postępy w dążeniu do ukończenia projektu. Tablice zadaniowe są obecnie niedoceniane, jednak jest to bardzo dobry sposób na prowadzenie projektu. Wiele przykładów zastosowań tablic zadaniowych pokazuje, że jest to dobra i skuteczna metoda na wizualizację zarządzania.

 

Dobra tablica zadaniowa to taka, która odznacza się poniższymi cechami:

  • członkowie zespołu chętnie jej używają,
  • przypadkowe osoby, które obok niej przechodzą wykazują zainteresowanie i ciekawość wobec zawartości,
  • Twój szef chętnie ukazuje to innemu szefowi,
  • jest uaktualniana w ciągu dnia,
  • jest zrozumiała dla wszystkich w jednakowym, szybkim stopniu.