Browse By

Program dla Polski o służbie zdrowia

Program dla Polski widzi konieczną potrzebę zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia. Obecny model pcha kraj w coraz większą recesję i pogłębia deficyt budżetowy.
Teraźniejszy system jest niesprawiedliwy, pozbawieni ubezpieczenia zdrowotnego są niepracujący partnerzy żyjących w związkach nieformalnych, pozbawieni są również osoby niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, pozbawieni są osoby pracujące na umowy o dzieło, pozbawi ubezpieczenia są także osoby w przedziale wieku od 18 do 25 lat, które się nie uczą.

Finansowanie służby zdrowia

Finansowana z pieniędzy NFZ publiczna służba zdrowia działa coraz gorzej. Z każdym rokiem termin przyjęcia do specjalisty takiego jak kardiolog, neurolog czy ortopeda, notorycznie wydłuża się. Teraz czeka się wiele miesięcy na konsultacje u specjalisty. Na operacje pacjenci zmuszeni są czekać wiele lat. Każdy pacjent ma poważne trudności w przyjęciu do szpitala. NFZ finansuje tylko te choroby i schorzenia, które nie wymagają drogich i skompilowanych zabiegów. Osoby chore na rzadkie i ciężkie do wyleczenia choroby często pozostają zdane tylko na siebie i pomoc ludzi dobrej woli. Problem dotyczy również Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Na doraźną pomoc medyczną w nagłych przypadkach pacjent musi czekać w Szpitalnych Oddziałach Ratowniczych czasem nawet i kilkanaście godzin. Osoby ciężko chore często są odsyłane od jednego szpitala do drugiego. Zatrważające jest, że lekarze pracujący w szpitalach na kontraktach NFZ wymuszają łapówki na osobach pilnie potrzebujących leczenia. Z tych powodów ludzie coraz więcej Polaków korzysta z płatnych usług leczniczych.

Zmiany

Program dla Polski obserwuje, że następuje stopniowa, spontaniczna, prywatyzacja leczenia. Tracą na tym najbardziej osoby mniej zamożne, których po prostu nie stać płatne na leczenie.
Państwo coraz bardziej wycofuje się z obsługi leczenia swoich obywateli. Powodami tego stanu rzeczy są za małe nakłady finansowe i bardzo zła organizacja służby zdrowia. To wycofywanie się następuje stopniowo, małymi krokami, jest przez to słabo zauważalne, nie wywołuje gwałtownych protestów. Co więcej coraz większa rzesza osób godzi się na to i uznaje ten stan za normalny.

program dla Polski
Program dla Polski (sprawdź) uważa generalnie, że prywatyzacja leczenia jest rzeczą dobrą. Także taka, która jest nieplanowana, spontaniczna niekontrolowana odgórnie. Wiadomo, że w takiej sytuacji najlepiej będą leczone osoby zamożniejsze.
Całkowita prywatyzacja sektora medycznego jest niejako ograniczeniem dostępu do publicznej służby zdrowia, a to jest niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże paradoks występuje również z drugiej strony. Jak wspomniano na początku dostęp do publicznej, bezpłatnej służby zdrowia mają tylko te osoby, które płacą składkę zdrowotną, są zarejestrowane, jako bezrobotne, są współmałżonkiem osoby płacącej składkę, pobierają alimenty, nie ukończyły 18 roku życia, są emerytami lub rencistami, są w ciąży lub znajdują się w stanie zagrożenia życia. Pozostałe os