Browse By

Proces certyfikacji ISO 27001: od wstępnej oceny do uzyskania certyfikatu

Poufność danych w organizacji jest jednym z najważniejszych aspektów, które przynoszą korzyści firmie. Ochrona danych osobowych pracowników, klientów oraz kontrahentów, a także utrzymanie tajemnicy służbowej, wymaga wprowadzenia odpowiednich zasad i norm, dzięki którym to zadanie będzie łatwiejsze.

Dlatego też wiele przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie Systemów Zarządzania, a dokładnie normy ISO 27001, do działań organizacji. 

Proces certyfikacji międzynarodowej normy ISO 27001 wymaga odpowiedniego przygotowania wielu działów w firmie i wdrożenie zasad, które będą odpowiadały wszystkim wytycznym. Dopiero wtedy można starać się o audyt oraz przyznanie certyfikatu systemu bezpieczeństwa informacji w uprawnionej do tego jednostce certyfikującej. 

Certyfikacja normy ISO 27001 – co należy o niej wiedzieć? 

Norma ISO 27001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Międzynarodowy standard został wprowadzony w celu ujednolicenia wymogów związanych z ochroną informacji, a kolejne wersje normy są ściśle związane z przepisami RODO, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy. Wdrożenie normy ISO 27001 umożliwia zatem wprowadzenie zasad i funkcji, które umożliwią, a tym samym ułatwią ochronę danych osobowych i innych istotnych informacji firmowych przed ich nieumyślnym udostępnieniem. 

Nowoczesne technologie pomimo tego, że ułatwiają codzienną pracę w wielu organizacjach, stanowią zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa informacji. W efekcie może dojść do ujawnienia istotnych dla firmy informacji, które bezpośrednio zaważą na ich reputacji, bądź przyczynią się do sporych strat finansowych. Dodatkowo nawet najmniejszy incydent, przez który zostaną naruszone dane osobowe, prowadzi do wizyty organów kontroli, a tym samym postawienia przedsiębiorcom konsekwencji prawnych. 

Wdrożenie normy ISO 27001 skutecznie podnosi bezpieczeństwa informacji w każdej firmie. Dlatego warto rozważyć przejście całego procesu audytu i ubiegać się o przyznanie certyfikatu. 

Korzyści dla firmy z przyznania certyfikatu ISO 27001 

Wdrożenie międzynarodowej normy ISO 27001 w politykę firmy to spore korzyści dla organizacji. Zgodność działań z ISO 27001 i spełnienie wszystkich wymogów przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa informacji, co przekłada się na zagwarantowanie klientom, pracownikom oraz kontrahentom faktu, iż ich dane pozostaną nienaruszone. 

Dodatkowo wdrożenie normy ISO 27001 to wzrost wiarygodności organizacji, a tym samym zachęcenie nowych klientów do korzystania z usług. Firma ma także większą szanse na to, aby zyskać znaczną przewagę nad konkurencją. Standard ISO 27007 umożliwia zmniejsza ryzyko zagrożeń z obszaru bezpieczeństwa informacji.

Kto powinien starać się o przyznanie ISO 27001? 

O certyfikację normy ISO 27001 może starać się każda organizacja, niezależnie od tego w jakiej branży działa. Wdrożenie normy ISO 27701 powinny rozważyć przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające zasoby informacyjne oraz przechowują dane wrażliwe, które mogą zostać udostępnione osobom do tego nieuprawnionym. Certyfikacja ISO 27701 jest zatem dedykowana firmom, które są narażone na udostępnienie danych przez pracowników, kontrahentów bądź jako efekt włamania na serwery. 

ochrona danych

Certyfikacja normy ISO 27001 krok po kroku 

Proces certyfikacji normy ISO 27001 w organizacji rozpoczyna się od szkolenia, w trakcie którego przedstawiane są wszystkie wymogi standardu. Dzięki temu wszyscy pracownicy zyskują wiedzę niezbędną do tego, w jaki sposób chronić informacje i zapobiegać ich udostępnianiu. 

Samo wprowadzenie wymogów przeprowadzane jest we współpracy z jednostką certyfikującą, która odpowiedzialna jest za wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji. Sam audyt nie tylko poprzedza moment przyznania certyfikatu, ale przede wszystkim jest sposobem na skuteczną weryfikację wszystkich zmian, jakie dana organizacja wdrożyła. Audyt bezpieczeństwa informacji sprawdza również, czy poprawnie zostały wdrożone wymagania normy ISO 27001 i czy dana organizacja wykorzystuje standard w codziennej pracy. 

Audyt bezpieczeństwa informacji w dużej mierze koncentruje się na bezpieczeństwie danych w systemach informatycznych, co pozwala na nieustanne doskonalenie poziomu wszystkich zastosowanych zabezpieczeń. 

W przypadku poprawnie przeprowadzonego audytu, zakończonego oceną pozytywną, można otrzymać certyfikat ISO 27001. Audyt potwierdza zatem słuszność uzyskania certyfikatu. 

Cały proces certyfikacji jest skomplikowany i długi, dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom, którzy odpowiednio przygotują organizację. Pomoc we wdrożeniu normy ISO 27001 to szansa na uzyskanie pozytywnej oceny audytu i otrzymanie certyfikatu.