Browse By

Na czym polega wiercenie studni głębinowych dla przemysłu?

Woda to związek chemiczny, który jest wszechobecny w życiu ludzkim. Woda stanowi około 60-70% masy ciała dorosłego człowieka i odgrywa ważną rolę w poprawnym funkcjonowaniu organizmu. Odwodnienie prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, w tym nawet do uszkodzenia mózgu, a w ostateczności do śmierci. Ten związek chemiczny jest również szeroko stosowany w wielu różnych branżach przemysłowych. Wykorzystywane w nich ilości wody są często bardzo duże, dlatego niezbędne są profesjonalne studnie głębinowe specjalnie dla danej firmy. Na czym polega ich tworzenie i do czego służą?

Czym są studnie głębinowe i jakie jest ich zastosowanie?

Studnie głębinowe są szeroko wykorzystywane przez rozmaite przedsiębiorstwa z wielu różnych branż. Zapewniają one niezależny dostęp do wody, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania praktycznie każdej fabryki. Przydaje się nie tylko jako ciecz wypływająca z kranów w toaletach i pomieszczeniach socjalnych, ale również w procesach produkcyjnych. Wiele etapów tworzenia części samochodowych oraz do maszyn, produkcji żywności i leków, wytwarzania opakowań, kosmetyków oraz wielu, wielu innych produktów, wymaga stosowania odpowiedniej ilości cieczy. Często potrzebna jest woda destylowana lub demineralizowana, dlatego pozyskiwana ze studni substancja musi przed wykorzystaniem być poddana odpowiednim procesom, które pozbędą się zbędnych lub nawet szkodliwych dla danego procesu substancji w niej zawartych.
Wiele fabryk i firm decyduje się na korzystanie ze studni głębinowej ze względu na komfort oraz możliwość wykorzystywania zasobów na własną rękę, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. To także możliwość obniżenia ryzyka, że duże zużycie wody negatywnie wpłynie na życie osób mieszkających w pobliżu, na przykład poprzez obniżenie ciśnienia wody w ich kranach. Studnie głębinowe są alternatywą dla wodociągów. Kopie się je na duże głębokości, aby dotrzeć do poziomu wodonośnego. Możliwość korzystania z wody z takich studni daje użycie odpowiedniej pompy głębinowej lub w niektórych przypadkach nieco mniej praktycznej metody, czyli wykorzystaniu kołowrotu. Studnie głębinowe są wykorzystywane w fabrykach i firmach produkcyjnych, a także w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych oraz sadowniczych. Studnie głębinowe kopie się również w celu odwodnienia wyrobisk górniczych metodą obrotowo-udarową.wodociąg

Jak się wierci studnie przemysłowe?

Wiercenie studni przemysłowych wymaga wykonania odpowiednich pomiarów w celu znalezienia miejsca z żyłami wodnymi. Specjalistyczne narzędzia pomagają oszacować, na jakiej głębokości powinny znajdować się poziomy wodonośne oraz jak duży zapas wody mogą one dostarczyć. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzięki temu można znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce do rozpoczęcia kopania studni. Pomiary jednak mogą nie do końca poprawne oraz niedokładne i podczas wykonywania odwiertów może okazać się, że źródło wody znajduje się o wiele głębiej, niż początkowo zakładano.
Profesjonalne wiercenie studni głębinowych wymaga fachowej wiedzy oraz specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje między innymi znana i ceniona w tej branży firma Bestgum Polska. Niezwykle ważne jest, aby wykonanie studni było precyzyjne oraz wykonane na odpowiednią głębokość. Jeśli studnia będzie zbyt płytka, to może szybko wyschnąć. Z kolei zbyt głęboki odwiert również nie będzie miał pozytywnych skutków na przyszłość, bo woda może okazać się trudna do wydobycia. Aby studnia głębinowa poprawnie funkcjonowała, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz regularne przeprowadzanie inspekcji i czyszczenia. Dzięki temu źródło wody będzie zapewniało stały dostęp do tego ciekłego związku chemicznego w odpowiedniej ilości oraz jakości.