Browse By

Legalna praca w Polsce

Na pracę w naszym kraju decyduje się coraz więcej obcokrajowców. Podobnie, jak i my wyjeżdżamy od wielu lat za zachodnią granicę w poszukiwaniu lepszych warunków zarobkowania, tak i oni przybywają do nas – w większości są  to obywatele Ukrainy, choć nie brakuje również osób z pozostałych państw wschodnich.

Kwestie formalne, którym muszą stawić czoła obcokrajowcy, zanim pojawią się w Polsce są niezwykle istotne. Nie tylko ze względu na samych pracodawców, którzy wymagają dopięcia wszystkiego na ostatni guzik, ale i ze względu na grożące im kary. Odpowiednie dokumenty dają więc poczucie bezpieczeństwa, i co najważniejsze – możliwość legalnego, zgodnego z prawem wykonywania pracy na terenie Polski.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Cudzoziemiec decydujący się na ominięcie formalności naraża się nie tylko na pracę niezgodną z przepisami, ale i ukaranie grzywną nie niższą, niż tysiąc złotych. Co więcej, liczyć musi się również z wydaniem mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu do kraju ojczystego. Z kolei pracodawca przymykający oko na niedopełnienie wymaganych formalności naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową, albo nawet  karną. Jak widać więc, konsekwencji jest sporo. Zadbanie o legalny pobyt powinno być zatem priorytetem!

Kiedy odpowiednie dokumenty potwierdzające legalny pobyt w Polsce są już w naszych rękach, przekazać powinniśmy je pracodawcy, który ma obowiązek przechowywania ich kopii. Pozostaje jednak pytanie – o jakie dokumenty chodzi?

Generalnie rzecz biorąc uprawieni do wykonywania pracy w Polsce są ci, którzy przebywają w niej legalnie, a także posiadają zezwolenie na pracę. Do zarabiania na terenie naszego kraju mają również prawo ci, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy, która wymaga dość wysokich kwalifikacji.

Jedno jest pewne – żaden cudzoziemiec nie może podjąć się pracy w Polsce, jeśli wydana została mu wiza w celach turystycznych, przyjazdu ze względów humanitarnych lub też taka, dotycząca kwestii międzynarodowych czy interesu państwa.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę?

Uzyskanie odpowiednich dokumentów, a więc zezwolenia na pracę, to decyzja która pozostaje w gestii właściwego organu. Pismo takie wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego, a wydaje je wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub też miejsca zamieszkania.

Oczywiście bywa, że w gąszczu formalności, których należy dopełnić wielu po prostu się gubi. Znalezienie pracy na własną rękę, i to w obcym kraju też do łatwych nie należy. Na szczęście, tu z pomocą przychodzą agencje pracy, takie jak FlyMaster, które pomagają pracownikom ze Wschodu nie tylko w znalezieniu posady, ale i w procesie legalizacji pobytu w Polsce, a także uzyskaniu zezwolenia na pracę. Przyjrzyjmy się zatem zasadom według których działają i kwestiom, które organizują.

Skorzystanie z usług agencji pracy

Firma oprócz pomocy w znalezieniu samego zatrudnienia, oferuje również wsparcie w poszukiwaniach zakwaterowania, dojazdach i tym podobnych. Zapewnia też wymagane badania lekarskie, szkolenia BHP, kontakt z dwujęzycznym koordynatorem czy nawet odpowiednią odzież robotniczą. To oznacza, że przybywający do obcego kraju cudzoziemiec ma pełne wsparcie w procesie poszukiwania pracy i mieszkania, a także w wielu innych, stresujących kwestiach. Poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewnia agencja jest nieporównywalne z samodzielnym przyjazdem i radzeniem sobie na własną rękę. Takie sytuacje bardzo często są bowiem wykorzystywane, a pracownik wykonuje obowiązki „na czarno”.

Co najważniejsze więc, z pomocą agencji pracy cudzoziemiec wyrobi to, co jest mu niezbędne dla podjęcia legalnego zarobkowania. A więc: kartę pobytu, czyli dokument potwierdzający  jego tożsamość. Dzięki niej, podobnie jak dzięki ważnemu czasowo paszportowi będzie mógł on później wielokrotnie przekraczać polską granicę. Po drugie – wspominane już zezwolenie na pracę w Polsce. Chodzi o dokument o który musi wystąpić pracodawca. I w końcu po trzecie – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, czyli pobyt powyżej trzech miesięcy do trzech lat, z zachowaniem możliwości ubiegania się o kolejne takie pozwolenia.