Browse By

Jakie są obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy?

Każdy pracodawca ma względem swoich pracowników pewne obowiązki. Jednym z nich dosyć ogólnym jest zapewnienie swoim pracownikom godziwych warunków pracy. W branży nazywa się takowe warunku bezpieczeństwo i higiena pracy. W związku z bhp kodeks pracy wprowadził szereg zasad, których przedsiębiorstwa musi przestrzegać. Obsługa bhp powinna być dla przedsiębiorcy najważniejsza. Pracodawca na podstawie norm musi obowiązkowo organizować pracę, która gwarantuje bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Oprócz tego powinien także zapewnić przestrzeganie wszelkich zasad bhp.

BHP w każdej firmie

Obsługa bhp składa się z różnego rodzaju etapów. Pierwszym z nich są badania lekarskie. Pracodawca w żadnym wypadku nie może zatrudnić pracownika, który nie wykonał bądź nie przeszedł badań wstępnych. Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania lekarskie kontrolne oraz okresowe. Kolejny etapem zaliczającym się do obsługi bhp są szkolenia bhp. Każdy nowo przyjęty pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pracodawca powinien także prowadzi szkolenia stanowiskowe. Takowe szkolenia stanowiskowe mają na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia elementów ryzyka zawodowego. Wiążą się one ze ścisłą wykonywaną przez nich pracę. Podczas szkoleń jest także mowa o wszelkich sposobach możliwej ochrony przed zagrożeniami. Najważniejszym etapem szkolenia jest przybliżenie metod, które mają na celu wykonywanie pracy na danym stanowisku. Gdy pracownik ma pracę na różnych stanowiskach nie może przejść tylko i wyłącznie jednego szkolenia stanowiskowego. Musi przejść tyle szkoleń ile zajmuje w danej chwili stanowisk.

praca

Obsługa bhp polega także na unormowaniu sposobów organizacji pracy. Pracodawca ma za zadanie ocenić ryzyko zawodowe. Po określeniu tego ryzyka ma obowiązek poinformowania o tym pracowników. Oprócz tego pracodawca obowiązkowo musi chronić swoich pracowników przed różnego rodzaju zewnętrznymi zagrożeniami. Gdy pracownicy pracują w szkodliwych warunkach bardzo ważna jest kontrola ich poziomu. Także w warunkach uważanych za szkodliwe należy stosować środki, które mogą zapewnić najbardziej wysoki poziom higieny oraz bezpieczeństwa pracy (BHP w pracy). Pracodawca musi także zapewnić środki ochrony indywidualnej, narzędzi dla pracowników oraz odzieży roboczej. Rola pracodawcy jest ogromna. Musi zajmować się bezpośrednio lub pośrednio wszelkimi obowiązkami. Niektórym może się wydawać, że obsług bhp jest łatwa oraz przyjemna. Wcale tak nie jest. Jest jednak znacznie bardziej uregulowana i bardziej prosta gdy mamy ład i porządek w swojej firmie. Nawet gdy w naszej firmie zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, a my jako pracodawcy zadbaliśmy o wszelkie sprawy w naszej firmie nie musimy się o nic martwić. Nie jest naszą winą, że podczas pracy w naszej firmie wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. A gdy nie możemy sobie niczego zarzucić nie będziemy mieli żadnych nieprzyjemności. A to jest bardzo ważne.