Browse By

Jaki rodzaj ewidencji księgowej wybrać?

Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje ewidencji księgowej, jakie mogą prowadzić działające na terenie kraju przedsiębiorstwa – księgowość pełną i uproszczoną.

Spółki kapitałowe oraz większe podmioty gospodarcze nie mogą dobrowolnie pomiędzy nimi wybierać, jednak mniejsze firmy mają szansę zdecydować się na ten, który będzie im bardziej odpowiadał. Czym właściwie się różnią? I czy łatwiejsza droga zawsze oznacza lepsze zyski?

Na czym polega księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona bywa również nazywana małą księgowością. W tym wypadku podstawą rozliczenia podatkowego jest księga przychodów i rozchodów. Taka księga może być prowadzona tradycyjnie lub elektronicznie i powinna zawierać wszystkie przychody oraz koszty związane z przedmiotem działalności, otrzymane lub poniesione w okresie jej prowadzenia. Podstawą zapisywanych w niej informacji mogą być między innymi faktury i rachunki.

Na czym polega pełna księgowość?

W pełnej księgowości księgi rachunkowe przedsiębiorstwa dzielą się na dziennik, czyli chronologiczny zapis wszystkich operacji finansowych (nie tylko faktur, ale również wypłat zaliczek lub odszkodowań, czy wszystkich transakcji dokonanych firmową kartą płatniczą), księgę główną i księgi pomocnicze.

Firma musi prowadzić również tzw. Inwentarz, czyli wykaz należących do niej składników aktywów i pasywów. Dodatkowo regularnie przesyła do KRSu coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Na ich podstawie efektywność przedsiębiorstwa mogą ocenić np. potencjalni przyszli akcjonariusze.

Rodzaje działalności gospodarczej a rodzaje ewidencji księgowych

Jak zdradziliśmy już na samym początku, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości bezwzględnie dotyczy przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych.

Pozostałe podmioty gospodarcze, w tym także osoby fizyczne, będą zmuszone do przejścia na pełną księgowość, jeżeli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osiągnie oznaczony prawem limit. Obecnie wynosi on równowartość 2 000 000 euro. Dla wszystkich innych przedsiębiorców przejście na pełną księgowość jest w zupełności dobrowolne.

Przejście na pełną księgowość – jak go dokonać?

Co zrobić, kiedy przychody firmy przekroczyły granicę 2 000 000 euro? Pierwszym krokiem prowadzącym do przejścia na pełną księgowość jest zamknięcie księgi przychodów i rozchodów. Jak go dokonać? Przedsiębiorca powinien podsumować wszystkie kolumny księgi oraz sporządzić towarów i materiałów oraz ustalić wynik prowadzonej działalności na dzień 31 grudnia. Podsumowanie powinno jasno pokazać, czy firma osiągnęła dochód, czy stratę.

Przejście na pełną księgowość należy zgłosić do urzędu skarbowego o urzędu skarbowego w terminie do dwudziestego dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorstwo osiągnęło pierwszy przychód w nowym roku.

Wady i zalety księgowości uproszczonej

Zaletami księgowości uproszczonej są niskie koszty i łatwość jej prowadzenia, które umożliwiają rozwinąć skrzydła początkującym przedsiębiorcom. Niestety księgowość uproszczona nie pozwala na szeroko zakrojone analizy ekonomiczne, które dałyby szansę na tworzenie bardziej efektywnych planów rozwoju firmy.

księgowość wrocław

Wady i zalety pełnej księgowości

Pełna ewidencja rachunkowa dostarcza niezbędnych informacji udziałowcom przedsiębiorstwa, którzy dzięki niej mogą efektywniej planować inwestycje i oszacowywać swoje zyski. Dzięki bardziej wnikliwej analizie obrotu pieniędzy w firmie, możemy zoptymalizować wydatki i przewidzieć, jaki podatek przyjdzie nam zapłacić w nadchodzącym roku. Pełna księgowość pomaga również budować zaufanie do marki i przyciągać nowych klientów.

Takie rozwiązanie nakłada jednak na przedsiębiorcę dużo ciężarów i obowiązków. Zasady dotyczące prowadzenia ksiąg i sporządzania corocznego sprawozdania są skomplikowane i nie każdy poradzi sobie z płynnym poruszaniem się pomiędzy nimi. Właśnie dlatego prowadzenie pełnej ewidencji rachunkowej wraz ze wszystkimi korzyściami oznacza często konieczność wykupienia usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Dlaczego warto zdecydować się na taką inwestycję i zatrudnić biuro rachunkowe? Współpraca z doświadczonym specjalistą to nie tylko większy spokój o rzetelne i terminowe rozliczanie podatków, ale również wysokiej jakości doradztwo prawne i ekonomiczne.

Zastanawiasz się, kto oferuje kompleksowe usługi księgowe we Wrocławiu? Sprawdź ofertę biura rachunkowego Inpensa. Inpensa zapewnia również prowadzenie gospodarki magazynowej oraz pełną obsługę kadrowo-płacową. To biuro z tradycją, które każdego klienta traktuje jak partnera biznesowego i z wyjątkową elastycznością dostosowuje się do jego indywidualnych potrzeb.