Browse By

Jak zostać inspektorem ochrony danych osobowych?

Chociaż przepisy prawne nie określają konkretnych wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności czy doświadczenia inspektora ochrony danych osobowych, to można wskazać na pewne prawidłowości, które powinny zostać spełnione na tym stanowisku. Wiedza i rodzaj kwalifikacji inspektora ochrony danych powinny zależeć od ilości i rodzaju przetwarzanych informacji w danej organizacji. Jak zostać inspektorem ochrony danych i czy każdy może pełnić jego obowiązki?

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych?

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) to osoba, która zostaje powołana przez administratora lub podmiot zarządzający posiadający i przetwarzający informacje w firmie, organizacji czy instytucji. Działania IOD mają na celu pomoc, doradztwo i ocenę ryzyka związanego z przetwarzaniem wrażliwych danych osobowych uczestników życia społecznego.

Obecność i funkcjonowanie inspektora danych osobowych w przedsiębiorstwie daje gwarancję zgodności działań prowadzonych przez firmy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jakie są obowiązki inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych to osoba, która jest odpowiedzialna za pomoc, doradztwo i monitorowanie działań administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Wśród głównych obowiązków inspektora ochrony danych wymienia się:

  • informowanie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane, a także pracowników mających dostęp do danych o obowiązkach, jakie wynikają z przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
  • udzielanie porad, zaleceń i prowadzenie szkoleń związanych z oceną skutków dla ochrony danych,
  • monitorowanie działań i zgodności z przepisami prawa,
  • przeprowadzanie audytów,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego z organem nadzorczym,
  • współpraca z organami ochrony danych,
  • pomoc przy składaniu wniosków i żądań dotyczących dostępu do danych przez osoby fizyczne wobec których są podejmowane czynności.

Dlaczego wyznaczenie inspektora danych osobowych jest ważne?

Inspektor ochrony danych to osoba, której rolą jest obecność we wszystkich sprawach organizacji, przedsiębiorstwa czy instytucji, które dotyczą ochrony danych osobowych. IOD bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu, dlatego nie może otrzymywać poleceń ani rad od administratora, ani podmiotu przetwarzającego dane. W związku z tym inspektor danych osobowych zajmuje znaczącą rolę w procesie ochrony danych osobowych, a jednocześnie w swoich działaniach musi być bardzo samodzielny.

Jak zostać inspektorem ochrony danych osobowych?

Aby zostać inspektorem ochrony danych osobowych konieczne jest, aby spełnić kilka warunków regulowanych prawnie. Jednym z nich jest to, aby kandydat na IOD posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe, fachową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Niezbędna jest także rozległa wiedza z zakresu prawa i rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Inspektorzy ochrony danych osobowych mogą być osobami zatrudnionymi już w przedsiębiorstwie lub wynajmowanymi w ramach outsourcingu.

Zakres obowiązków IOD opisany w przepisach RODO nie określa jednak jasnych kryteriów zawodowych wymaganych na stanowisku inspektora ochrony danych. Bez wątpienia musi to być jednak osoba o nienagannej opinii publicznej, a także po odpowiednich, przygotowujących do stanowiska szkoleniach na inspektora ochrony danych.

Warsztaty IOD

Szkolenia na inspektora ochrony danych

Warsztaty dla kandydatów na inspektora ochrony danych to najlepsze rozwiązanie, aby móc zyskać kompleksową wiedzę od fachowców z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Szkolenia odbywające się np. w Bureau Veritas są planowane w taki sposób, aby przekazać wiedzę, ale także umożliwić rozwinięcie praktycznych umiejętności, które wykorzystuje się w codziennej pracy. Nasze warsztaty są opracowane zgodnie z normami w zakresie ochrony danych osobowych  (ISO/IEC 27701:2019), bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001:2017) oraz wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (ERODO) i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dla kogo szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych?

Szkolenia na inspektora ochrony danych są przeznaczone dla kandydatów na IOD, ale będą także doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla specjalistów ds. przechowywania i przetwarzania danych, osób związanych z bezpieczeństwem informacyjnym, konsultantów ds. wdrażania systemów zintegrowanego zarządzania, audytorów i pełnomocników SZBI, a także dla innych osób, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa danych.

Dlaczego warto zrobić szkolenie na IOD?

Szkolenie na inspektora ochrony danych organizowane w Bureau Veritas kończy się oceną uczestnictwa, na którą składają się ocena wiedzy teoretycznej, praktycznej i zaangażowania w proces edukacji. Co więcej, na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na IOD.

Zapisz się na polecane przez nas warsztaty IOD.