Browse By

Jak wygląda wycinanie drzew przy ruchliwych ulicach?

Proces usuwania drzew jest ściśle regulowany przez polskie prawo, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. W czerwcu 2017 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła dotychczas obowiązujące przepisy w kwestii ochrony przyrody. Nowe regulacje przywróciły na nowo prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wycinka drzew – jak to wygląda w świetle prawa?

Do wycinki drzew niezbędne jest zatem zezwolenie, które wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – wszystko zależy od tego na jakim prawie dane miasto lub gmina funkcjonuje. Podobna sytuacja tyczy się terenów publicznych – wówczas także niezbędne jest uzyskanie pozwolenia, a decyzja podejmowana jest wraz z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organ wydający pozwolenie na wycinkę ma obowiązek przekazać do uzgodnienia projekt zezwolenia, do którego powinny być załączone akta sprawy oraz pełna dokumentacja fotograficzna drzewa przeznaczonego do wycinki. Urząd na podjęcie decyzji ma 30 dni – wówczas wydawana jest zgoda lub dany wniosek zostaje odrzucony. Wycinka drzew bez urzędowego zezwolenia grozi karą pieniężną, dlatego bardzo istotna jest znajomość przepisów regulujących kwestie ochrony przyrody. 

ścinka drzew wrocław

Firma Drzewa Expert ma duże doświadczenie w wycince drzew we Wrocławiu. Specjalizuje się głównie w ścince drzew trudnych, znajdujących się przy ruchliwych ulicach lub przy liniach wysokiego napięcia.

Kiedy ścinka drzewa jest konieczna?

Temat wycinki drzew jest wśród społeczeństwa tematem spornym. Często słyszy się o niezadowoleniu niektórych osób, które sprzeciwiają się usuwaniu drzew. Niestety w wielu sytuacjach wycinka drzew jest konieczna – zwłaszcza jeśli drzewa są stare i stanowią zagrożenie. Ponadto odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony proces usuwania drzew pozwala na świadome kształtowanie terenów zielonych, które powstają w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego. Wówczas proces ten jest nieszkodliwy dla środowiska, a momentami wręcz korzystny i potrzebny. Istotne jednak, aby czynnością tą zajęła się profesjonalna firma, posiadająca doświadczenie w pielęgnacji i wycince roślin. 

Wycinka drzew przy ruchliwych ulicach – kto się tym zajmuje?

Usuwaniem drzew powinna zająć się firma, która posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Prace prowadzone przy ruchliwych ulicach bywają niebezpieczne dla życia ludzi, jak również stwarzają zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu. Pracowników powinna charakteryzować szeroka wiedza, profesjonalizm i dokładność – tylko wykwalifikowani specjaliści mogą dysponować odpowiednimi uprawnieniami. Za wycinkę drzew najczęściej odpowiadają arboryści – odpowiadający za opiekę nad drzewami od fazy nasadzeń, aż do kresu ich życia, drwale – ścinający drzewo i dostarczający drewno, pilarze – zajmujący się usuwaniem gałęzi, dendrolodzy – specjaliści posiadający szeroką wiedzę z zakresu drzew i krzewów, ornitolodzy – odpowiedzialni za ptaki i ich środowiska naturalne oraz entomolodzy – zajmujący się badaniami owadów. Ponadto firma zajmująca się wycinką drzew powinna w swojej kadrze posiadać operatora podnośnika, a pracownicy powinni posiadać aktualny zestaw badań pozwalający na wykonywanie swojej pracy, znać zasady BHP oraz mieć uprawnienia do kierowania ruchem. Niezbędne jest, aby firma posiadała aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i miała szeroką wiedzę z zakresu ochrony środowiska. 

Ważne, aby kadra dysponowała sprzętem najwyższej jakości oraz miała do dyspozycji specjalistyczne pojazdy – podnośniki koszowe, pojazdy leśne, rębaki oraz frezarki do pni. Tylko profesjonalny sprzęt pozwoli na sprawną i bezpieczną wycinkę drzew. Wykonywane prace stwarzają zagrożenie dla osób oraz obiektów znajdujących się w zasięgu działań, dlatego bardzo istotne jest, aby procesem tym zajęli specjaliści. Wycinka drzew przy ruchliwych ulicach jest skomplikowaną sprawą i ważne, aby zadanie to zostało powierzone doświadczonym osobom.