Browse By

Jak wygląda szkolenie RODO?

szkolenie z RODOSzkolenie RODO zawsze powinno być dostosowane do stanowiska i obszaru działalności, dla którego jest przeprowadzane. Niekiedy oferowane warsztaty z ogólnych zagadnień dotyczących RODO, bardzo często nie mają przełożenia na sytuacje danego przedsiębiorstwa. Dlatego przed decyzją rozpoczęcia szkolenia, należy zasięgnąć informacji, czy firma zostanie poddana audytowi. Na podstawie otrzymanego wyniku możliwe jest ułożenie właściwej formy szkolenia. Co powinno zawierać szkolenie RODO i kto powinien je przejść?

Szkolenie RODO

Szkolenie RODO powinno wyjaśnić najważniejsze definicje i zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Uczestnik warsztatów po ich zakończeniu musi mieć podstawową wiedzę z zakresu:

 • przetwarzania danych osobowych fizycznie i w systemie informatycznym,
 • obowiązków wobec osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu,
 • tego, jakie prawa RODO przewiduje dla osób fizycznych,
 • kto jest kim w systemie przetwarzania danych osobowych,
 • zasad udostępniania danych,
 • prowadzenia rejestru danych,
 • zasady niszczenia danych osobowych,
 • zasad tworzenia kopii,
 • aktualizacji dokumentacji wg zapisów RODO,
 • zasady autoryzacji danych zawartych w systemie informatycznym,
 • postępowania w momencie naruszenia zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Kto powinien przejść szkolenie RODO?

szkolenie RODOSzkolenie RODO powinna przejść każda osoba, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych lub ma w tym czynny udział, w związku z pełnionym w firmie stanowiskiem. Według założeń rozporządzenia, stosowanie zapisów RODO będą musiały również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jak więc przygotować się do wdrożenia ochrony danych osobowych? Przede wszystkim należy zacząć od szerokiej analizy i audytu przedsiębiorstwa. Należy unikać ogłoszeń, w których oferowane są gotowe wzory dokumentów przygotowanych wg. RODO.

Warto wspomnieć, iż nie ma jednej uniwersalnej wersji dokumentacji, która będzie odpowiednia dla wszystkich podmiotów. Co więcej, RODO nie oznacza również konieczności wyrzucania dotychczas prowadzonej dokumentacji, a wymaga jedynie jej aktualizacji tak, by spełniała wymogi nowych przepisów. To kwestia, którą pomija wiele trenerów lub ośrodków szkoleniowych, w celu stworzenia zapotrzebowania na nowe dokumenty, które w rzeczywistości w wielu przypadkach nie musza powstawać. To aspekt, na który szczególnie należy zwrócić uwagę przy wyborze trenera. Szkolenie RODO skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy mają styczność z dokumentami i zawartymi w nich danymi klientów firmy.

Korzyści szkolenia RODO

Biorąc pod uwagę elastyczność zapisów i związaną z nimi odpowiedzialność prawną, w przypadku nie stosowania rozporządzenia, szkolenie jest przede wszystkim teoretycznym i praktycznym zabezpieczeniem firmy przed błędami. Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do umiejętnego i sprawnego stosowania RODO i poprawnej reakcji na wypadek złamania lub niedotrzymania procedury. Po ukończeniu szkolenia, słuchacze będą wiedzieli:

 1. Czym jest RODO?
 2. Jakie są zasady obowiązywania ochrony danych osobowych?
 3. Jakie elementy powinna zawierać prawidłowo prowadzona dokumentacja?
 4. Jakie grożą konsekwencje za niestosowanie się do wytycznych RODO?
 5. Jak właściwie prowadzić i aktualizować system informatyczny, w którym gromadzone i przetwarzane są dane osobowe?

wdrożenie rodo

Prowadzone przez nas szkolenie dodatkowe ukierunkowane jest na:

ADO – Administratora Danych Osobowych – czyli jednostkę lub osobą, która uczestniczy w procesie przetwarzania danych i ma bezpośredni wpływ na cel podejmowanych czynności.

IOD – Inspektora Danych Osobowych –  czyli osoby fizycznej wspierającej administratora i egzekwującej prawidłowe przetwarzanie danych osobowych. To osoba, której kompetencje i zadania zostaną zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ona sama zostanie umieszczona na stronie www przedsiębiorstwa lub na tablicy informacyjnej.