Browse By

Jak wygląda leczenie uzależnień w praktyce?

Uzależnienie stanowi chorobę, która obejmuje ciało, duszę i umysł. Musi ona zatem uwzględniać wszystkie jej aspekty. Leczenie zarówno organizmu na podłożu jego fizjologii, umysłu i ducha pod względem psychologicznym, a najczęściej również najbliższych. W teorii to leczenie skierowane przede wszystkim na pacjenta, jego potrzeby, oczekiwania i możliwości. Jednakże najbliżsi stają się współuzależnieni i także wymagają specjalistycznej pomocy.

Uświadomić sobie uzależnienie

W pierwszej kolejności leczenie polega na uświadomieniu pacjentowi, że jest uzależniony. Niezależnie od tego czy w grę wchodzi alkoholizm, narkomania, czy też może hazard bądź jakiegokolwiek rodzaju inne uzależnienie. Tylko przyznanie się przed samym sobą do istniejącego problemu jest w stanie poskutkować efektywną terapią. Osoba, która nie wykazuje woli walki i chęci do współpracy najczęściej rezygnuje już po kilku dniach z terapii, a leczenie możliwe jest tylko na zasadzie dobrowolności. Jedynie w nielicznych przypadkach dochodzi do wydania nakazu sądu, o przymusowym leczeniu. W większości przypadków pacjent sam zgłasza się na leczenie, ale jeśli zaczyna uczęszczać na terapię tylko po to, by zadowolić zmartwionych najbliższych, nie jest w stanie wyzdrowieć. Co więcej, pojawia się mechanizm błędnego koła, w którym narasta frustracja i złość danej osoby uznającej, że nie istnieje żaden problem, a dostrzeganego przez najbliższych. Rodzi się agresja, a nawet przemoc nie tylko w rodzinie, która z kolei powoduje również zaburzenia w zachowaniach i codziennym funkcjonowaniu, w tym przypadku „ofiar”.

terapia dla uzależnienia

Jakie podejście stosowane jest podczas terapii?

W zależności od potrzeb stosuje się podejście behawiorystyczne, czyli element terapii, a nie całościowy model, zaliczany do reprogrammingu. Powszechnie stosowany w Polsce. Bazujący na nauce nowych nawyków, modeli zachowań. Tych zdrowych i prawidłowych, które pozwalają wrócić do codziennego funkcjonowania, stają się profilaktyką względem nawrotów choroby, jak i ułatwiają pacjentowi wytrwanie w abstynencji. Względem niektórych uzależnień mówi się bowiem o niemożności ich całkowitego wyleczenia. Stąd kluczem do sukcesu jest skuteczna walka z pokusami, nieustanna świadomość, że pacjent pozostaje na przykład alkoholikiem przez całe życie, ale funkcjonuje w trzeźwości.
Inne metody to w dużej mierze psychoterapia grupowa i indywidualna, a także terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, w tym ponownie indywidualna i grupowa oraz obejmująca sesje rodzinne.

Ośrodki, w których leczą

W zależności od danego problemu, pacjenta, jak i wybranego ośrodka, stosowane są także terapie kolorami czy też dźwiękiem, warto wybrać leczenie uzależnień w ośrodku sprawdzonym ośrodku, np. leczenie alkoholizmu w Irlandii. Nierzadko trudno się obejść bez farmakoterapii, która działa przede na organizm, na ciało. Niezbędne jest do odtrucia organizmu, jak i szybszego oraz bardziej efektywnego powrotu do pełni zdrowia, gdy na przykład pojawiają się różnego rodzaju lęki.

Tylko i wyłącznie kompleksowe i indywidualne podejście do każdego pacjenta jest w stanie przynieść pożądany efekt. Oczywiście z dobrą wolą, motywacją i chęcią pacjenta, by wyjść z uzależnienia i powrócić do świata rzeczywistego, zachowując pełną abstynencję względem tych czynników, na podłożu których rozwinęło się uzależnienie.