Browse By

Jak ustalić kontekst organizacji według ISO 9001?

Zarządzanie jakością to pojęcie bardzo ogólne, ale niezwykle istotne dla przedsiębiorstw, które pragną czerpać zyski ze swojej działalności, a także stać się rozpoznawalne wśród konkurencji. Jednym z najważniejszych kroków, jakie powinny podjąć, jest stworzenie kontekstu organizacji w oparciu o międzynarodowy standard ISO 9001.

Kwestia opracowywania kontekstu organizacji jest sporna i nie każda firma jest w stanie samodzielnie zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. Dlatego niezbędne jest tutaj zrozumienie czym właściwie kontekst organizacji jest i gdzie można uzyskać więcej informacji odnośnie certyfikacji ISO 9001. Kluczowe będzie tutaj odbycie szkolenia ISO 9001 i otrzymanie potwierdzenia przez jednostkę posiadającą do tego odpowiednie uprawnienia.

Kontekst organizacji – najważniejsze informacji

Kontekst organizacyjny to nic innego jak wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrze, które w różny sposób i w różnym aspekcie mogą mieć wpływ na działania przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj przede wszystkim o oferowane przez organizację usługi oraz produkty, jak i prowadzone inwestycje. Ujmując to w bardziej przystępną formę, kontekst organizacji to dokument określający ekosystem organizacji i wszystkie jej prawa, a także obowiązki wraz z regulaminami i procedurami.

Trudno jest podejmować jakiekolwiek decyzje w dużej organizacji bez dokładnego przemyślenia wielu kwestii. Dlatego też opracowanie kontekstu organizacji, a co się z tym wiążę – wdrożenie systemu zarządzania – ma w tym zadaniu pomoc. To właśnie kontekst organizacyjny będzie zawierał wszystkie najważniejsze informacje oraz konsekwencje podejmowanych działań, które będą miały bezpośredni wpływ na inwestorów oraz wszystkich pracowników. Wcześniejsze przeanalizowania potencjalnego ryzyka, a także szans rozwoju pozwoli zapobiec poważnym konsekwencjom prawnym oraz karom finansowym.

Kontekst organizacji a norma ISO 9001

Pojęcie kontekstu organizacji po raz pierwszy pojawiło się wraz ze standardem ISO 9001:2015. To Oprócz wyjaśnienie dokładnej definicji kontekstu organizacji i podzieleniu jej na czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, wprowadzono szereg wymagań dotyczących zarządzania potencjalnym ryzykiem. Dzięki temu udało się stworzyć schemat, dzięki któremu organizacje mają szansę na opracowanie kontekstu organizacji w oparciu o zdobyty certyfikat normy ISO 9001.

Określone w kontekście organizacji czynniki powinny być nieustannie monitorowane, aby w odpowiednim momencie wprowadzić korekty i dopracować działalność firmy tak, żeby przedsiębiorstwo odnosiło sukcesy na interesujących ją polach.

Z racji tego, że międzynarodowa norma ISO 9001 jako System Zarządzania Jakością, odnosi się do kwestii organizacji pracy wewnątrz firmy, konieczne jest ustalenie zasad jej funkcjonowania. Dodatkowo ISO 9001 reguluje również współpracę organizację z potencjalnymi inwestorami oraz klientami.

W normie ISO 9001:2015 postawiono duży nacisk na analizę ryzyka, a także kwestie związane z przywództwem przedsiębiorstwa. Systematyczne podejście do ryzyka i traktowanie go jako elementu stałego codziennej pracy jest kluczowe, aby przewidzieć niespodziewane sytuacje.

W jakim celu ustala się kontekst organizacji?

Norma ISO 9001 wymaga od przedsiębiorców opracowania kontekstu organizacji. Ustala się go w celu przeszkolenia z procedur istotnych dla realizacji celów organizacji, jej strategii oraz przyszłych wyników. Dodatkowo kontekst organizacyjny pozwala na wytyczenie czynników ryzyka. Dla wspomnianego wcześniej otoczenia zewnętrznego mają tutaj znaczenie czynniki polityczne, prawne czy ekonomiczne w danym kraju, a dla otoczenia wewnętrznego – zasoby ludzkie w postaci zatrudnionych osób, system komunikacji, bezpieczeństwo danych oraz struktura organizacyjna.

Opracowanie kontekstu organizacyjnego ma również na celu zmuszenie przywództwa organizacji do stałego monitorowania zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, co pozwoli na modernizację istniejącego Systemu Zarządzania Jakością. Wszystkie spostrzeżenia powinny być również udokumentowane.

Certyfikowane szkolenie ISO 9001

Aby lepiej zrozumieć konieczność tworzenia kontekstu organizacji zgodnego z normą ISO 9001 konieczne jest przeprowadzenie szkolenia. Certyfikowane szkolenie ISO 9001 nie tylko wskaże odpowiedni kierunek rozwoju, ale przede wszystkim da narzędzia, dzięki którym możliwe będzie opracowanie kontekstu organizacji.

pracownicy

Profesjonalne szkolenie ISO 9001 znacznie wpływa na poprawę wyników – zwłaszcza opierających się na Systemie Zarządzania Jakością. Usprawnienie wydajności operacyjnej jest kluczowe do tego, aby firma zaczęła odnosić sukcesy i rozwijała się również na rynki międzynarodowe. Efektem certyfikowanego szkolenia jest także większa satysfakcja klientów oraz znaczna poprawa wyników finansowych.