Browse By

Jak wyliczyć wynagrodzenie kierowcy zgodnie z Pakietem Mobilności – 2022

Transport to jeden z podstawowych elementów gospodarki wszystkich krajów na całym świecie. Bez tej branży świat nie mógłby funkcjonować na takim poziomie, jak ma to miejsce obecnie. Z tego względu branża transportowa stale się rozwija po to, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. W związku z tym niezbędne stało się również wprowadzenie pewnych regulacji prawnych dotyczących tej branży. 

W lutym 2022 roku weszły w życie kolejne zmiany związane z Pakietem Mobilności, które dotyczą m.in. delegowania kierowców, ich czasu pracy oraz przewozów kabotażowych, a to ma również wpływ na wynagrodzenie dla kierowców. Z tego względu warto wiedzieć, czym jest Pakiet Mobilności, jak nowe przepisy wpłynęły na obliczanie wynagrodzeń dla kierowców i jak proces ten obecnie wygląda?

Czym jest Pakiet Mobilności

W lipcu 2020 Parlament Europejski ogłosił Pakiet Mobilności, czyli zbiór różnego rodzaju regulacji prawnych dotyczących bezpośrednio transportu drogowego realizowanego we wspólnocie europejskiej. Celem wprowadzenie tego zbioru przepisów jest poprawa warunków pracy kierowców oraz regulacja rynku transportowego. 

Wprowadzone zmiany w dość znaczący sposób wpływają na zasady działania przewoźników na rynku UE, a warto zaznaczyć, że Niemcy oraz Francja już wcześniej wprowadziły na terytorium swoich państw podobne przepisy, które dotyczyły pracy kierowców z innych krajów na ich terytoriach. Pakiet Mobilności to więc pewnego rodzaju rozszerzenie tego typu regulacji na całą Unię Europejską. Przepisy zawarte w Pakiecie Mobilności dotyczą między innymi takich zagadnień jak:

  • praca kierowców, czyli czas ich pracy, odpoczynków itd.
  • delegowanie kierowców
  • kabotaż
  • tachografy
  • szeroko pojęta działalność przedsiębiorstw transportowych

W lutym 2022 weszły w życie kolejne przepisy zawarte w Pakiecie Mobilności, które swoim zakresem objęły kolejne ważne kwestie.

Jak wdrożone w tym roku zmiany wpłynęły na obliczanie wynagrodzenia dla kierowców?

Początkowe regulacje zawarte w Pakiecie Mobilności, które zostały wprowadzone w sierpniu 2020 roku, dotyczyły w znaczącej większości czasu pracy kierowców, czyli godzin jazdy, długości odpoczynku, przerw czy kwestii związanych z powrotem do bazy. W lutym 2022 roku wprowadzono kolejne przepisy, które objęły swoim zakresem nowe obszary działalności branży transportowej w tym również wynagrodzenia pracowników delegowanych

Wprowadzone przepisy w znaczący sposób zmieniły metody obliczania wynagrodzenia dla kierowców delegowanych, ponieważ wcześniej ich wynagrodzenie nie ulegało zmianie w sytuacji, gdy realizowali oni zlecenie transportowe w innych krajach Unii Europejskiej. Obecnie kwestia ta uległa sporej zmianie, ponieważ od lutego 2022 roku kierowcy muszą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w danym kraju w takiej wysokości, w jakiej otrzymują je pracownicy w tym państwie. Regulacje te dotyczą przewozów kabotażowych oraz cross trade (z jednego kraju UE do drugiego, w sytuacji gdy żaden z tych krajów nie jest siedzibą danej firmy przewozowej). Przepisy te nie obejmują swoim zakresem przewozów tranzytowych i bilateralnych.

kierowca

W praktyce oznacza to więc, że kierowcy wykonujący przewozy w innych krajach, w których wynagrodzenie jest wyższe, również otrzymają większą wypłatę. Z punktu widzenia firm transportowych wiąże się to jednak z wyższymi kosztami działalności oraz utratą konkurencyjności w przypadku np. polskich przewoźników, którzy z racji niższych kosztów byli bardziej konkurencyjni na rynku. 

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie dla kierowców?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest rozliczanie czasu pracy kierowców, co nigdy nie należało to do łatwych zadań. Obecnie wraz z wejściem w życie kolejnych zmian w związku z Pakietem Mobilności, firmy transportowe muszą dostosować się do nowych warunków i dokładnie poznać przepisy, aby wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo obliczyć wynagrodzenie dla kierowców. 

W nadchodzącym roku największym wyzwaniem będzie z pewnością obliczanie wynagrodzeń dla kierowców pracujących w delegacji, ponieważ według nowych przepisów wynagrodzenie, jakie będzie im przysługiwało, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie pracowników w danym kraju Unii Europejskiej, w którym kierowca realizuje przewóz ładunku. To z pewnością utrudni rozliczanie czasu pracy kierowców realizujących przewozy międzynarodowe, ale firmy posiadające swoje siedziby na terenie krajów UE muszą się do tych nowych przepisów dostosować.