Browse By

Jak rozpoznać, że mamy zbyt duże ciśnienie w dnie oka?

Dobry wzrok zapewnia nam bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania na co dzień. Pozwala nam orientować się w przestrzeni, odbierać różne bodźce ze świata zewnętrznego, nawiązywać relacje i porozumiewać się z innymi ludźmi za pomocą pozawerbalnych środków komunikacji.

Znaczenie prawidłowego ciśnienia w oku

Pod pojęciem ciśnienia oka należy rozumieć ciśnienie wewnątrzgałkowe i śródgałkowe. Wywołuje je nacisk płynu śródocznego na twardówkę i rogówkę. Prawidłowe ciśnienie sprawia, że oko utrzymuje kulisty kształt, a także odpowiednie napięcie soczewki i rogówki, czyli najważniejszych ośrodków w obrębie oka. Jest ono niezwykle ważne dla zachowania w zdrowiu narządu wzroku, ponieważ jego zaburzenie jest przyczyną wielu poważnych chorób, takich jak na przykład jaskra.

Brak równowagi między wytwarzaniem cieczy wodnistej, a jej odpływem skutkuje nieprawidłowym ciśnieniem. Normą jest ciśnienie na poziomie od 10 do 21 mm Hg. Jeśli sytuuje się na poziomie poniżej 10 mm Hg, uznaje się za zbyt niskie, natomiast za wysokie przekracza wartość 21 mm Hg. Średnie ciśnienie w ciągi dnia wynosi 15 lub 16 mm Hg, choć może się wahać. Rano zwykle jest wyższe, a w ciągu dnia sukcesywnie się obniża. Sytuacją wyjątkową jest ciśnienie u niektórych osób niezwykle wysokie na poziomie 30 mm Hg, nie powodujące żadnych problemów z widzeniem, ani uszkodzenia nerwu wzrokowego. Natomiast zdarzają się objawy jaskry u osób ze zrównoważonym ciśnieniem.

Wysokie ciśnienie w oku

Wysokie ciśnienie wymaga leczenia. Jego przyczyną może być stan zapalny oczu bądź uraz połączony z wypływem barwnika z tęczówki. Do podwyższenia ciśnienia w oku może doprowadzić przyjmowanie leków, szczególnie powodujących rozszerzenie źrenicy, jak również nadciśnienie tętnicze. Wymaga ono leczenia farmakologicznego, a w wyjątkowych przypadkach operacyjnego.

Najczęstszymi jego objawami jest między innymi:

  • ból oka,
  • ból głowy,
  • różne zaburzenia widzenia jak mroczki lub rozmazane widzenie,
  • nudności i wymioty.

Zdarza się również, że podwyższone ciśnienie oka nie daje żadnych objawów.

badanie ciśnienia w oku

Jak wygląda badanie ciśnienie oka?

Do pomiaru ciśnienia oka służy urządzenie zwane tonometrem, a metodą jego pomiaru jest tonometria, która jest badaniem podstawowym wykonywanym w okulistyce. Wykonuje się ją u pacjentów w celu stwierdzenia lub wykluczenia nadciśnienia ocznego lub jaskry, a także po różnego rodzaju zabiegach dokonywanych na gałce ocznej.

Metody mierzenia ciśnienia w oku

Ciśnienie w oku mierzy się różnymi metodami, takimi jak: tonometria aplanacyjna, wgłobieniowa, bezkontaktowa i inne, na przykład tonometr Perkinsa oraz tonometr typu Pulsair. Tonometrię aplanacyjną, która należy do standardowych metod badania oka, wykonuje się w lampie szczelinowej inaczej nazywanej biomikroskopem szczelinowym. To przyrząd medyczny, za pomocą którego wykonuje się badanie,  uzyskując w ten sposób niezwykle dokładny wynik. Przy jego pomocy ocenia się również stan między innymi rogówki i tęczówki, a także twardówki i spojówek. Mierzenie ciśnienia oka polega na przyłożeniu tonometru do rogówki, po czym urządzenie zarejestruje odkształcenie. Zanim nastąpi pomiar, należy je znieczulić i nałożyć fluoresceinę, która jest barwnikiem.

Nieco odmiennym badaniem jest tonometria bezkontaktowa polegająca na tym, że poddaje się rogówkę spłaszczeniu, dzięki działaniu strumienia powietrza. Dla wyznaczenia krzywej dobowej ciśnienia wykonuje się wiele pomiarów tonometrycznych w ciągu dnia. Odstępy pomiędzy pojedynczymi pomiarami wynoszą 3 godziny. Na ich podstawie tworzy się wykres, który służy ocenie stabilności ciśnienia i wdraża odpowiednie leczenie. Tonometria pozwala także ocenić skuteczność terapii podjętej przez lekarza okulistę. Tonometria wgłobieniowa polega na uciskaniu rogówki, powodując w ten sposób jej opór, który jest obrazem ciśnienia panującego w gałce ocznej. Przed zabiegiem należy rogówkę znieczulić. Następnie pacjent odchyla głowę do tyłu lub kładzie się na plecach w celu wykonania badania.

okulista bada wzrok

Skorzystaj z profesjonalnego badania ciśnienia w oku w Salonie Optycznym Cztery Pory Wzroku.

Jak przygotować się do badania ciśnienia oka?

Pacjent w trakcie zabiegu powinien być wygodnie ubrany, by żadna część garderoby nie przeszkadzała w wykonaniu badania. Jeśli nosi soczewki kontaktowe, to powinien je zdjąć.  W trakcie badania powinien swobodnie oddychać, nie wolno mu zaciskać powiek, a drugim okiem ma kierować spojrzenie prosto przed siebie. Jeżeli badanie wymaga podania środka znieczulającego, to pacjent powinien poinformować lekarza, przeprowadzającego procedurę medyczną, o alergii na tego rodzaju leki.

Pomiar ciśnienia oka jest niezbędny w przypadku podejrzenia różnych chorób, między innymi jaskry.