Browse By

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu

Osoby uzależnione od alkoholu niejednokrotnie spotykają się z odrzuceniem społecznym i znaczącym pogorszeniem relacji z rodziną, znajomymi i bliskimi. I choć dla osób pozostających w tej sytuacji w trzeźwości odsunięcie się od alkoholika może wydawać się naturalnym i rozsądnym posunięciem, szczególnie gdy osoba ta wpływa negatywnie na ich życie, w rzeczywistości na wielu alkoholików takie odsunięcie się bliskich nie skutkuje poprawą nawyków. Osoby uzależnione od alkoholu czy innych używek potrzebują wsparcia na drodze walki z nałogiem, nawet jeśli same nie potrafią tego przyznać. Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu, by jednocześnie nie stać się w jej oczach wrogiem i nie stracić pozostałości normalnej relacji?

Leczenie alkoholizmu – jak wybrać odpowiedni ośrodek?

Terapia uzależnień jest widziana często przez osoby uzależnione jako kara, a nie szansa na lepszą przyszłość. To jeden z głównych powodów, dla których wielu alkoholików nie chce się zdecydować na leczenie – skoro nic dobrego nie czeka na nich w trzeźwym życiu, po co rzucać alkohol, który nie pozwala odczuwać własnych problemów? Postawa taka jest jednak najlepszym dowodem na to, że wybór odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień ma kluczowe znaczenie w powodzeniu leczenia. Praktykowane w takich ośrodkach metody terapii skupiają się nie tylko na usunięciu fizycznego przyzwyczajenia organizmu do alkoholu, ale też nauce radzenia sobie z nawrotami choroby, rozpoznawaniem symptomów czy umiejętności poszukiwania pomocy wśród bliskich, znajomych czy samego ośrodka terapeutycznego zamiast sięgania po pierwszy po odwyku kieliszek. Bliscy odgrywają tu w istocie równie ważną rolę, gdyż to najczęściej z ich powodu osoby uzależnione decydują się na uczestnictwo w terapii. Aby jednak tak było, nastawienie bliskich musi być odpowiednie. Jak powinni się zachować, by leczenie przyniosło najlepsze efekty?

wsparcie

Terapia uzależnień – przedstaw ją w dobrym świetle

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez bliskich osoby uzależnionej jest namawianie ich do terapii i leczenia nałogu pod pretekstem odejścia, pozostawienia osoby samej sobie i utraty cennych dla niej wartości w życiu. W rzeczywistości tego typu wizje działają motywująco jedynie na niewielkie grono osób i to najczęściej wyłącznie tych, które same planowały w jakiś sposób odciąć się od nałogu. Należy pamiętać, że dla osoby uzależnionej alkohol jest odskocznią od szarej rzeczywistości i życiowych niepowodzeń – rozstanie z rodziną będzie kolejnym z takich wydarzeń i najczęściej będzie skutkowało zwiększeniem picia lub całkowitą obojętnością na wydarzenia. Jak zatem faktycznie pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?
Dobre podejście do kwestii leczenia uzależnienia i wiara w to, że może się udać to najlepsze, co możesz zrobić jako osoba trzeźwa chcąca pomóc osobie uzależnionej. Nie należy przyjmować tu postawy osoby wyższej i ważniejszej z powodu własnej trzeźwości, ale jednocześnie należy starać się pokazać, że trzeźwe życie może być dobre. Jako osoba trzeźwa należy wierzyć w powodzenie terapii, a najlepiej samemu w niej uczestniczyć, zdobywając wiedzę o znakach nawrotu choroby i ucząc się radzić sobie z nimi tak, jak uczy się tego sam uzależniony. Tego typu wsparcie będzie widziane przez uzależnionego jako najlepszy przykład tego, że życie bez alkoholu nie wiąże się z utratą wszystkich najważniejszych wartości w życiu, a wręcz ich odzyskaniem. To właśnie rodzina, kariera, pasje czy szczęście powinny być motywatorem do tego, by zaprzestać picia.

Dowiedź się więcej o leczeniu: https://www.surgeryclinic.pl/