Browse By

Do czego służy taśma oznaczeniowa ?

taśma bhp TLI Group

Zadbaj o odpowiednie oznakowanie podłóg z TLI Group i zabezpiecz halę magazynową.

Hale produkcyjne oraz przestrzenie publiczne, w których przebywa wiele osób, często niezwiązanych z miejscem lub potrzebujących po prostu prostych komunikatów, to miejsca, w których wykorzystuje się taśmy oznaczeniowe. Taśmy oznaczeniowe to specjalistyczne narzędzia, które pozwalają zasygnalizować pracownikom oraz po prostu osobom postronnym pewne szczególne sytuacje. Najpopularniejszym motywem, z którym kojarzą się taśmy oznaczeniowe, są miejsca objęte policyjnym śledztwem lub roboty drogowe. Jednak miejsc, w których wykorzystuje się taśmy oznaczeniowe jest znacznie więcej.

Znaczniki naklejane — do czego służą?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — pracodawca zobowiązany jest odpowiednio oznakować przestrzeń w zakładzie pracy. Wszystkie zasady związane z kolorystyką taśm oznaczeniowych, a także ich miejscem i przyczynami rozlokowania — zostały szczegółowo opisane w przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokument zwany w skrócie BHP reguluje zasady i przepisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zostały one obmyślone w taki sposób, by zabezpieczyć pracowników przed ewentualnymi wypadkami, a także pozwolić na zachowanie możliwie najwyższej wydajności zakładu.

Z jakimi taśmami możemy się spotkać?

Taśm oznaczeniowych jest bardzo dużo — możemy spotkać się ze znacznikami wielokolorowymi lub monochromatycznymi. Ich kolor zależy od podłoża oraz celu zastosowania. Na halach produkcyjnych nierzadko wykorzystuje się więcej niż jeden kolor, aby wytyczyć ścieżki dla poszczególnych grup. Popularną, wykorzystywaną w wielu miejscach taśmą, jest taśma dwukolorowa — żółto-czarne pasy kontrastują ze sobą i oddziałują ostrzegawczo na odbiorcę. Taśmy dwukolorowe antypoślizgowe najczęściej wykorzystywane są, by zabezpieczyć powierzchnię i wyeliminować ryzyko wypadku. Podczas produkcji taśm antypoślizgowych wykorzystuje się szorstką posypkę — zabezpiecza produkt. Ten typ taśm sprawdza się szczególnie w obiektach charakteryzujących się dużym ruchem pieszych. Taśmy podłogowe jednokolorowe — to doskonały sposób na wytyczenie ścieżek w zakładzie pracy oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych.

Wszystko w zgodzie z BHP

Taśma podłogowa dwukolorowaPrzepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy regulują to, jaki kolor taśmy powinien znaleźć się w odpowiednim miejscu. Taśmy biało-czerwone lub żółto-czarne wymienione w rozporządzeniu — wykorzystuje się, żeby ostrzec użytkowników danej powierzchni przed niebezpiecznymi miejscami. Dzięki kolorystyce wspomnianych taśm — są one widoczne nawet w słabym oświetleniu. Taśmy, w których wykorzystuje się kolor czerwony służą do zakomunikowania jednoznacznego zakazu wstępu. Taśmy w kolorystyce żółto-czarnej pełnią funkcję ostrzegawczą. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na miejsca szczególne. Często wykorzystuje się je wewnątrz i na zewnątrz budynków — na przykład przy dużych różnicach stopni albo obniżeniu stropu.

Taśmy oznaczeniowe posiadają wiele funkcji. Przede wszystkim służą do zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc — to najczęstszy cel ich użytkowania. Wykorzystuje się je także, by oznaczyć podziemne instalacje. Taśmy oznaczeniowe posiadają wiele kolorów, które odpowiadają ich funkcją zapisanym w przepisach BHP. Taśmy jednokolorowe to narzędzia, wykorzystywane przy oznaczaniu stref, bądź ciągów komunikacyjnych w zakładach pracy. Wówczas pracodawca ma w obowiązku oznaczenie linią bezpiecznej i swobodnej trasy z części socjalnej do miejsca pracy pracownika. Taśmy oznaczeniowe możemy więc spotkać w różnych kolorach, ale posiadają one również różne faktury. Na przykład taśmy podłogowe, antypoślizgowe charakteryzuje szorstka powierzchnia, dzięki niej użytkownicy oznaczonej części nie poślizną się. Taśmy oznaczeniowe to metoda komunikacji, która pozwala na przekazanie bardzo istotnych kwestii — bezpiecznej drogi, w sposób prosty i bardzo zrozumiały. Warto pamiętać, by podczas wytyczania dróg i oznaczania przestrzeni — wykonywać to w zgodzie z przepisami BHP.