Browse By

Dlaczego dobrze jest mieć Twittera?

Komunikacja w social media – jak to wygląda?

Media społecznościowe są tworem stosunkowo nowym, który podobnie jak web 2.0 wciąż nie posiada sztywnej definicji, na którą mogłoby przystać wielu badaczy. Social media aktualizują oraz zmieniają się wyjątkowo dynamicznie. Dzieje się to nie tylko za sprawą nowych technologii, ale także wpływu użytkowników na kształt zupełnie nowego rodzaju medium. Część mediów społecznościowych działa jak grupy zainteresowań, których członkami może być każdy, jednakże nie każdy tego potrzebuje. Inne natomiast – przede wszystkim Facebook – to miejsca, które służą komunikacji każdemu, pełnią wiele ról. Media społecznościowe pozwalają na swobodną wymianę myśli, poglądów, treści, dają także możliwość komentowania tych treści, które teoretycznie nie były skierowane do danego użytkownika. Komunikacja w social media od kilku lat staje się naturalną alternatywą dla komunikowania się w świecie rzeczywistym, face-to-face. Wiele osób preferuje wręcz komunikację w sieci, jest ona bowiem szybsza, prostsza i nie ogranicza uczestników niemal wcale.

Co umożliwiają użytkownikom social media?

Media społecznościowe pozwalają na szeroki i głęboki przekaz, umożliwiający uzewnętrznienie się oraz zostanie „przywódcą ideowym”. Sposób funkcjonowania social mediów znacząco wpłynął w ostatnich latach na kontakty międzyludzkie, wywołując między innymi zredukowaną ilość spotkań fizycznych. Podchodząc do tego czysto psychologicznie, można stwierdzić, że jest to wada tego rodzaju komunikacji, jednakże tą wadę łatwo obrócić jest w zaletę. Social media dają bowiem możliwość komunikacji między dowolnymi uczestnikami konkretnego medium. Nadawcy mogą przesyłać swoje komunikaty w sposób natychmiastowy, nie są ograniczeni finansami, odległością czy barierami fizycznymi. W zależności od rodzaju odbiorców nie są także ograniczeni barierą językową, dlatego też pojedynczy komunikat może być odebrany nawet przez miliony osób na całym świecie. Zasięg mediów społecznościowych jest istotną sprawą dla najaktywniejszych twórców. Osoby, które wchodzą w skład znajomych nadawcy komunikatów otrzymają komunikat przez niego wysłany, jeśli nie dostosują swoich ustawień w inny sposób.

Szeruj to!

Rozsyłanie i powielanie treści jest zatem bardzo proste, co więcej – nie wymaga dużego nakładu czasu ani osobistego dotarcia do każdego adresata z osobna. Podobnie jak w web 2.0 funkcjonowanie social media opiera się na tworzeniu. Każdy z użytkowników może tworzyć nieskończenie wiele komunikatów i przesyłać przesyłać je wszystkim swoim znajomym lub tym osobom, które są jego obserwatorami.

Pinterest- dla kogo jest ta strona

Każdy nadawca jest jednocześnie adresatem czyichś komunikatów. Ich liczba jest znacznie wyższa niż ma to miejsce w mediach tradycyjnych jednakże mają zupełnie inny wydźwięk. Informacje podawane w prasie lub w telewizji to zwykle newsy o zasięgu krajowym bądź światowym, natomiast treści tworzone w social media przez pojedynczych użytkowników najczęściej są rezultatem ich przemyśleń, doświadczeń, pomysłów. Mogą także stanowić komentarz, opinie, wskazówkę, poradę czy zapytanie. Liczba możliwości jest wielokrotnie wyższa niż w jakimkolwiek innym medium, dlatego też większość internautów chętnie korzysta z social media, jednakże nie wszyscy wykazują tam aktywność. Niektórzy użytkownicy są tylko obserwatorami oraz odbiorcami komunikatów, sami jednak niczego nie tworzą, można zatem stwierdzić, że nie wykorzystują w pełni mediów społecznościowych. W zależności od konkretnego social media, grupy nadawców komunikatów można podzielić. W przypadku Facebooka mogą to być:

  • Osoby prywatne – celem ich komunikacji jest przekazanie swoim znajomym własnych osądów, myśli, komentarzy, a także udostępnianie różnych materiałów ich autorstwa lub autorstwa kogoś innego. Mogą to być zdjęcia, grafiki, prezentacje, filmy wideo czy muzyka
  • Organizacje i instytucje – ich głównym zadaniem jest informowanie obserwatorów. Prowadzące profil osoby udostępniają ważne dla instytucji, dla której pracują treści, takie jak informacje na temat wydarzeń, aktualne komunikaty czy prośby
  • Firmy oraz marki – zadaniem przedstawicieli marek na Facebooku jest promowanie ich. Dzięki rozmaitym treściom chcą przyciągnąć do siebie coraz większą liczbę obserwatorów lub fanów, którzy mogą stać się rzeczywistym konsumentem świadczonych przez nich usług bądź produkowanych towarów
  • Fanpage – chociaż w oficjalnym nazewnictwie usług Facebooka pojęcie to już nie funkcjonuje, to większość użytkowników sieci wciąż go używa. Najczęściej są to strony wykreowane przez użytkowników, których celem jest stworzenie grup osób o zbliżonych zainteresowaniach, poglądach lub aspirujących do pewnego statusu społecznego.

Instagram - kto może tam mieć konto

Inne media społecznościowe takie jak Twitter, YouTube czy Pinterest nie wykształciły takiego podziału na grupy nadawców komunikatów, jednakże uwarunkowane jest to przede wszystkim sposobem ich funkcjonowania. Facebook, jako najbardziej uniwersalne medium społecznościowe przez lata zdołał stworzyć wirtualny świat, który może być częścią osobowości każdej osoby i każdego podmiotu. Wydaje się, że większą rolę w chwili obecnej odgrywają komunikaty, które tworzone są przez marki oraz organizacje. Pojedynczy użytkownik, który nie może gromadzić fanów nie jest tak atrakcyjnym obiektem zainteresowań przypadkowych użytkowników, jak duże firmy czy instytucje. Ich sposób komunikowania polega nie tylko na przedstawianiu siebie, ale także na dialogu, próbach pomocy oraz kreowania własnego wizerunku.

Fanpage – po co go używać?

Zwykły użytkownik komunikuje tylko do grona swoich znajomych, jako twórca może jednak osiągnąć większy zasięg, jeśli przygotuje dedykowany swoim czynom odpowiedni fanpage. Biorąc jednakże pod uwagę ilość konkurencyjnych fanpage’y, trudno myśleć o zdobyciu zaufania oraz skutecznym wypromowaniu się. Jednakże firmy, a zwłaszcza pojedyncze marki skutecznie potrafią wykorzystywać social media to budowania swojej renomy, reputacji. Aktywnie pozyskują nowych użytkowników i fanów, jednocześnie dbając o kontakt z już pozyskanymi. Metoda ta, w dobie możliwości natychmiastowego i bardzo szczegółowego sprzężenia zwrotnego, jest niemalże obowiązkowa aby ugruntować, umocnić lub nawet zbudować od fundamentów swoją pozycję na rynku. Przyciągnięcie użytkowników szeroko pojętego social media jest w stanie zwiększyć liczbę klientów, którzy zainteresowani treścią, ofertą czy sposobem komunikacji będą chcieli sprawdzić czy usługa bądź produkt są wartościowe. Dobra strategia przygotowana pod kątem social media, niemal każdemu użytkownikowi może przynieść oczekiwane przez niego rezultaty. Ciekawe treści tworzone przez prywatnych użytkowników pogłębią ich relacje ze znajomymi, wykreują w gronie bliskich osób wizerunek osoby chętnie dyskutującej, kompetentnej czy aktywnej, nie pozostającej bierną w stosunku do tego co dzieje się na świecie.

Masz firmę? Lepiej wypróbuj Twittera!

Organizacje komunikujące się w social media ugruntuje swoją pozycję, pozwolą fanom i obserwatorom dowiedzieć się o istotnych dla danej organizacji sprawach, będą mogły wykazać się swoją wiedzą, a także wytłumaczyć kwestie niezrozumiałe. Z kolei marki dzięki aktywnemu prowadzeniu własnych profili mogą pozyskiwać nowych fanów, którzy pewnego dnia mogą stać się ich klientem. Mają także okazję poznać opinie na temat tego czym się zajmują, nie wydając żadnych pieniędzy na badania rynkowe.

Ruch w social media – kto go tworzy?

        Z punktu widzenia użytkowników sieci to właśnie marki generują największy ruch w mediach społecznościowych, zaś samo miejsce przekazywania komunikatów stało się tym najważniejszym. Proces komunikowania się marek, organizacji oraz osób prywatnych jest formą marketingu. W świadomości każdego wymienionego podmiotu można dostrzec cel, którym najczęściej jest „sprzedaż” tego, czym się zajmujemy, nawet jeśli transakcja przybiera formę bezgotówkową. Aktywność w social media to rodzaj wirusowego działania, zarówno twórcy jak i odbiorcy dowiadują się o samym sobie np. tego czy są lubiani czy też nie, albo czy to, co robią lub produkują, podoba się społeczeństwu. Marketingiem wirusowym są działania, które sprawiają, że na temat ich inicjatorów szerzą się rozległe dyskusje, teoretycznie działania te mogą przynieść rozpoznawalność oraz długoterminowe zainteresowanie. Wszelka aktywność, która związana jest ze sztucznie promowaną akcją, najczęściej poprzez bliskich marce ludzi, skutkować może obniżeniem reputacji firmy.