Browse By

Dla kogo doradztwo prawne dla firm?

Nie ma chyba firmy, która nie potrzebowałaby od czasu do czasu skorzystać z fachowej pomocy prawnika, choćby tylko do interpretacji przepisów związanych z prawem pracy. Firmy coraz rzadziej decydują się same rozwiązywać problemy prawne. Część firm decyduje się nawet zatrudnić na stałe radcę prawnego. Duże firmy czy korporacje mają często nawet działy prawne liczące nawet kilku prawników. Ich obecność jest często niezbędna przy negocjowaniu poważnych kontraktów. Firmy, które nie zatrudniają u siebie prawników w razie potrzeby mogą skorzystać z usług firm, które świadczą doradztwo prawne dla firm.

Na czym polegają usługi prawne, które świadczone są dla firm?

Kancelarie prawne zajmujące się doradztwem prawnym dla firm zatrudniają adwokatów specjalizujących się w różnych dziedzinach. Doradztwo może mieć charakter porady prawnej w czasie rozmowy lub może być opinią prawną sporządzoną na piśmie. Doradztwo prawne może być realizowane zarówno w formie doraźnej, jak i na zasadach stałej współpracy z klientem. Oferta firm doradczych skierowana jest zarówno do mikro, jak i do małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego, a więc do jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego, do instytucji i urzędów państwowych, ministerstw, do samorządów, państwowych zakładów pracy, szkół, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, partii politycznych, organizacji pożytku publicznego. Zobacz przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię Prawną.

Wypis usług, które świadczone są najczęściej przez prawników

Prawnicy zatrudnieni w firmach doradczych oferują niestandardowe podejście do klienta, wydłużony czas dostępu do usługi prawnej, możliwość współpracy w każdym miejscu w kraju, możliwość szkoleń specjalistycznych z wybranych dziedzin prawa, prowadzenie spraw pracowniczych, obsługę sporów sądowych, reprezentowaniem klienta przed sądem czy organami administracji.  Firmy mogą liczyć na kompleksowe porady prawne i doradztwo korporacyjne z różnych dziedzin. Osoby zajmujące się doradztwem prawnym dla firm mogą przygotować uchwały organów spółek, sporządzą statuty, regulaminy, przygotują i zaopiniują umowy, opinie prawne, mogą zająć się dokumentami przetargowymi. W razie konieczności mogą reprezentować firmę w sporach w różnymi wierzycielami, w negocjacjach przy zawieraniu umów z klientami w charakterze pełnomocników. Można im również powierzyć sprawy związane z windykacją należności. Aby uniknąć konieczności wypowiadania umów w związku z zaległościami płatniczymi warto wcześniej zlecić kancelarii monitoring kontrahentów, w ramach, którego najczęściej stosuje się listy monitujące, emaile, telefony czy sms-y dyscyplinujące kontrahentów, które często skutkują natychmiastowym uregulowaniem należności. W razie konieczności kancelaria zajmuje się postępowaniem sądowym lub komorniczym.

Wsparcie prawne dla firm

Doradcy prawni gwarantują profesjonalizm i pełne zaangażowanie w świadczeniu usług. Ceny za obsługę doradczą firm są cenami umownymi, indywidualnie ustalanymi z klientem, w zależności od zakresu i czasu trwania obsługi. Mogą być stosowane pakiety abonamentowe. Przy długotrwałej współpracy klienci mogą liczyć na korzystne rabaty i różne atrakcyjne bonusy.