Browse By

Czym jest zintegrowany system zarządzania jakością?

Rozwój technologiczny, społeczny i polityczny oddziałuje na wiele aspektów takich jak: efektywność energetyczna, bezpieczeństwo pracy i danych oraz zrównoważony rozwój. Zwiększyła się również świadomość ekonomiczna, a także metody, jakimi dane firmy radzą sobie z warunkami środowiskowymi.

Czym jest zintegrowany system zarządzania jakością?

Zintegrowany system zarządzania jakością jest połączeniem procedur, procesów i praktyk działania, które są stosowane w organizacjach, mając na celu wdrożenie jej polityki, która ma być bardziej skuteczna w osiągnięciu celów, niż podejście poprzez oddzielne systemy.

Zintegrowany system zarządzania składa się co najmniej z dwóch lub trzech podsystemów przedsiębiorstwa, które współdziałają ze sobą, a także się uzupełniają. Zalicza się do nich: zapewnienie jakości, zarządzanie środowiskiem oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem zintegrowanego systemu zarządzania, jest wyższe osiągnięcie skuteczności, niż w przypadku, kiedy każdy z wymienionych systemów działałby w oderwaniu od pozostałych.

Ustanowienie i wdrożenie jednolitej polityki umożliwi równoczesne i skuteczne zarządzanie kilkoma podsystemami.

Szkolenia ISO 9001

Kiedy i jakie firmy muszą wdrożyć zintegrowany system zarządzania jakością?

W systemie gospodarczym liczy się nie tylko cena wyrobu, ale również jakość. Powinna być ona ważna dla przedsiębiorców. Rosnąca konkurencja powoduje, że firmy, które nie uwzględniają obowiązujących norm, stają się coraz mniej popularne. Ich wdrożenie oraz certyfikacja nie są obowiązkowe, ale często stanowią zasadniczy czynnik przewagi konkurencyjnej.

W obecnym czasie coraz większa liczba klientów (zinstytucjonalizowanych) przywiązuje wagę, czy dana firma posiada konkretne systemy zarządzania. Jest to często dodatkowo punktowane np. w przetargach. Takie sytuacje wielokrotnie wymuszają na przedsiębiorcach wdrażanie coraz to nowszych systemów. Podnoszenie efektywności działania oparte na znalezienie metody, jaką są rozwiązania systemowe, pozwoli odnieść pełen sukces przedsiębiorstwu.

Tworzenie koncepcji zarządzania opiera się na znalezieniu pośród obecnych obszarów oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie tych, które po odpowiednim przetworzeniu bądź we właściwych kombinacjach dają nowe elementy odpowiadające wymaganiom i potrzebom klienta. Koniecznością, jest stałe podnoszenie jakości i usług. Ważne, jest również ciągłe doskonalenie np. poprzez systematyczne wyznaczanie nowych celów i zadań oraz poprawa warunków pracy.

W każdej organizacji niezależnie od profilu działania, czy jej wielkości można przeprowadzić wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością.

Szkolenia ISO 9001

Co to jest norma ISO 9001 i jaka jest jej rola we wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością?

Sprawnie działające systemy stworzone na podstawie międzynarodowej normy, są najbardziej popularnymi narzędziami umożliwiającymi wsparcie w dążeniu do coraz lepszych wyników w sferze jakości. Jedną z takich norm jest ISO 9001. Stanowi ona podstawy do opracowania, wdrożenia, a kolejno certyfikacji opracowanego zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania jakością. ISO 9001 formułuje wymagania, których celem jest wykazanie, że organizacja cechuje się zdolnością do nieustannego dostarczania wyrobów i usług, spełniając wymagania klientów.

Ponadto norma ta zwraca szczególną uwagę na zrozumienie i spełnienie oczekiwań klienta, czyli określonych wymagań względem usług danej organizacji. Jej podstawę stanowi przyjęcie podejścia opartego na procesach, ciągłe ich monitorowanie wraz z dostarczaniem wyników jej skuteczności, a także nieustające doskonalenie. Wymagania, które są zawarte w normie ISO 9001, odwołują się do siedmiu obszarów zawiązanych z zarządzaniem jakością tj.: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie zespołu, podejście procesowe, doskonalenie, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, zarządzanie relacjami.

Ogólnodostępne są szkolenia ISO 9001, które mają na celu zdobycie nowych kompetencji oraz poszerzenie wiedzy z zakresu efektywnego kreowania, oraz zarządzania systemem. Jest ono niezbędne, aby poznać wymagania, zasady i planowanie wdrożenia, a także z jego ryzykiem i umiejętności wykorzystania zasad jego zarządzaniem w wybranych aspektach organizacji. Osoba, która po odbyciu odpowiedniego szkolenia będzie pełnić rolę audytora, musi dobrze znać strukturę, wymagania, a także zastosowane normy ISO według której, będzie audytować system.

Warunki i otoczenie, w których funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, wymusza konieczność nieustannego dostosowywania się do zmian. To kluczowy czynnik, który wymusza podejmowanie przez organizację działań mających na celu rozwój i efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Do tego typu działań należy sprawne i skuteczne zarządzanie oraz wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań.