Browse By

Czym jest nerwica i jak się ją leczy?

Nerwica to choroba, która dotyka wielu ludzi. Jest to zespół rozmaitych zaburzeń psychicznych, u których podłoża leży napięcie i lęk. To choroba emocji spowodowana nieuświadomionymi i nierozwiązanymi konfliktami wewnętrznymi. Leczenie nerwicy wymaga czasu, a niekiedy niezbędne okazuje się terapia za pomocą środków farmakologicznych. Należy jednak pamiętać, że same leki nie rozwiążą problemów chorego i nie uwolnią go od nerwicy. Bardzo ważne okazuje się także wsparcie otoczenia – rodziny i znajomych.

Leczenie nerwicy

Kiedy podaje się leki? W przypadku gdy chory cierpi na silne lęki, napięcie nie pozwala mu spać ani normalnie funkcjonować, obawia się wyjść z domu, nie może zapanować nad dręczącymi myślami i natręctwami (czynności przymusowe), panicznie boi kontaktów z innymi ludźmi, ma obsesje na punkcie swego zdrowia, zdrowego jedzenia, czystości czy inne neurotyczne objawy utrudniające życie i normalne funkcjonowanie – specjaliści często decydują się na podanie leków łagodzących te symptomy.

Stosuje się przede wszystkim środki uspokajające, obniżające napięcie, czasem antydepresyjne.

Środki farmakologiczne nie uwalniają chorego całkowicie od lęków i zaburzeń – czynią je łatwiejszymi do zniesienia oraz sprawiają, że możliwe jest podjęcie psychoterapii, która jest niezwykle ważnym elementem leczenia.

leczenie nerwicy terapia

W leczeni nerwicy najczęściej konieczna jest terapia psychologiczna.

Jakie są przyczyny nerwicy?

Przyczyną nerwicy są problemy psychologiczne człowieka. Bardzo często reakcje nerwicowe wyzwala trudna sytuacja, w jakiej człowiek się znajduje. Mogą to być na przykład:

 • utrata pracy,
 • mobbing,
 • brak środków do życia,
 • zadłużenie,
 • brak bezpieczeństwa finansowego,
 • utrata bliskiej osoby,
 • toksyczna relacja,
 • podjęcie wyzwań przekraczających możliwości,
 • przewlekły stres,
 • sytuacja traumatyczna,
 • wypadek,
 • napad,
 • przemoc,
 • samotność.

Powodów wystąpienia reakcji nerwicowej jest wiele. Czasem obiektywnie nie są one dramatyczne, lecz dla chorego są nie do zniesienia, właśnie ze względu na jego problemy psychologiczne. Dlatego też niezbędna okazuje się psychoterapia. Ma ona na celu dotarcie do istoty problemów pacjenta, uświadomienie mu jego konfliktów wewnętrznych. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do pacjenta – pacjenci mają różne problemy więc każda terapia może wyglądać nieco inaczej.

leczenie nerwic świdnica

Rola psychoterapeuty w leczeniu nerwic

Psychoterapeuta jest dla chorego wsparciem i tworzy bezpieczne warunki do spotkania z dręczącymi go problemami. Pomaga pacjentowi odkryć zaburzenia postrzegania siebie i swoich doświadczeń, znaleźć przyczyny zaburzeń, rozprawić się ze zdarzeniami z przeszłości, które pozostawiły ślad na osobowości pacjenta i jego sposobie przeżywania rozmaitych doświadczeń.

Psychoterapia polega także na rozwiązywaniu bieżących konfliktów, budowaniu stabilnego poczucia własnej wartości i uczeniu się rozmaitych umiejętności interpersonalnych.

Leczenie pozwala powrócić do zdrowia i prawidłowego funkcjonowania. Odpowiednio przeprowadzona psychoterapia ma działanie długofalowe – pozwala zapobiec nawrotom choroby. Pacjent uczy się jak prawidłowo reagować oraz jak rozpoznawać sygnały świadczące o nieprawidłowościach, dzięki czemu będzie mógł ich odpowiednio unikać – nie dopuści do ponownego rozwoju nerwicy.