Browse By

Czym jest faktura kosztowa?

Faktura kosztowa jest poświadczeniem, jakie firma wystawia w celu udokumentowania zakupu towarów i usług, niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania przychodów. W poniższym artykule odpowiadamy na następujące pytania: kiedy wystawia się fakturę kosztową? Jakie elementy są niezbędne przy jej wystawianiu?

Co należy wiedzieć na temat faktury kosztowej?

Faktura kosztowa dokumentuje wszelkie nabyte przez firmę towary i usługi, które nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży – ich zakup ma za zadanie umożliwić dalsze uzyskiwanie przychodów. Są to tak zwane koszty uzyskania przychodu. Zadaniem faktury kosztowej jest pomniejszenie dochodu poprzez wydatki poniesione w celu jego pozyskania. Dzięki fakturze kosztowej zmniejsza się zatem podstawa do obliczenia podatku dochodowego. Warto też pamiętać o tym, że w przypadku poniesienia wydatków w walucie obcej konieczne jest przeliczenie ich na złotówki.

Program do wystawiania faktur

Jakie wydatki mogą być uwzględnione w fakturze kosztowej?

Prawo nie definiuje jednoznacznie, jakie wydatki mogą być uwzględnione w fakturze kosztowej. Definiuje jednak to, jakie wydatki z pewnością nie mogą być do niej wpisane. Podatnik ma przede wszystkim obowiązek udowodnić istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dokonanym zakupem a uzyskiwanym przychodem. Poniżej przedstawiamy przykładową listę towarów i usług, jakie można uwzględnić w fakturze kosztowej:

 • usługi księgowe,
 • opłaty bankowe,
 • sprzęt firmowy (komputery, telefony itp.),
 • pieczęć firmowa,
 • domena internetowa,
 • wyposażenie i utrzymanie lokalu,
 • wynagrodzenia pracowników,
 • koszty poniesione w związku z reklamowaniem firmy,
 • odpisy amortyzacyjne.

Jakie wydatki NIE MOGĄ być uwzględnione w fakturze kosztowej?

Dokładna lista takich pozycji znajduje się w art. 23. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej podajemy przykładowe pozycje:

 • wydatki związane z nabyciem gruntu lub prawa do wieczystego użytkowania,
 • koszty reprezentacji,
 • wydatki na usługi gastronomiczne,
 • składki odprowadzane na rzecz organizacji, do której przynależność nie jest obowiązkowa,
 • kary, odszkodowania i powstałe z tego tytułu odsetki,
 • koszty udzielonych pożyczek,
 • koszty uzyskania przychodów, pochodzące ze źródeł niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku,
 • wydatki związane z zamianą jednej waluty wirtualnej na inną.

Jakie elementy są konieczne do wystawienia prawidłowej faktury kosztowej?

Aby faktura kosztowa mogła zostać uznana, muszą znajdować się na niej następujące elementy:

 • data sprzedaży lub wykonania usługi,
 • imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy wraz z adresami,
 • podstawa opodatkowania,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi w kwocie netto,
 • stawka i kwota podatku,
 • kwota należności.

Program do wystawiania faktur

Program do wystawiania faktur – prostota i wygoda

Wystawianie faktur potrafi być czynnością wyjątkowo czasochłonną, przy której łatwo o popełnienie błędu. Aby tego uniknąć i skutecznie skrócić sobie czas pracy, warto korzystać z gotowych rozwiązań, jakimi są nowoczesne programy do wystawiania faktur. Dlaczego warto je wypróbować?

 • Pełna wygoda – nawet jeśli nie masz wielkiego doświadczenia w wystawianiu faktur, program Cię poprowadzi i na bieżąco zlokalizuje błędy.
 • Dostęp do faktur w każdym momencie – nie musisz wysyłać zapytań do działu księgowości – wszystkie potrzebne Ci informacje możesz sprawdzić samodzielnie.
 • Nielimitowana ilość kont – to Ty decydujesz, ilu Twoich pracowników będzie miało dostęp do oprogramowania i w jakim zakresie.
 • Łączenie danych na temat kilku firm w jednym miejscu – prowadzisz kilka firm? Zatem bardzo wygodnym rozwiązaniem będzie zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji w jednym programie, bez konieczności otwierania kilku zakładek lub przelogowania się.
 • Możliwość wystawiania różnych rodzajów faktur – zaliczkowa, pro forma, VAT RR i wiele innych – nie potrzebujesz w tym celu oddzielnych programów.

Polecany program do wystawiania faktur – Melpe

Te i wiele innych zalet zawiera w sobie program Melpe, którego bezpłatne testowanie możesz rozpocząć już dziś. Aplikacja ta została opracowana w ten sposób, by spełniała Twoje potrzeby na każdym etapie rozwoju Twojej firmy. Ponadto, jej twórcy dbają o bieżące aktualizowanie oprogramowania w całkowitej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi oraz zapewniają Ci pełne wsparcie techniczne w formie kontaktu mailowego i telefonicznego.