Browse By

Czy wszywka alkoholowa jest skuteczna?

Stosowanie wszywki alkoholowej w leczeniu uzależnienia od środków procentowych jest kwestią wzbudzającą od lat liczne kontrowersje. W poniższym tekście odpowiadamy na pytanie o to, jak długo działa esperal, czy trzeba odnawiać wszywkę, a także jak jej stosowanie wpływa na długotrwałe leczenie alkoholizmu.

Jak długo działa esperal?

Czas działania preparatu jest na ogół szacowany przez producentów na ok. 8 do 10 miesięcy, niekiedy jednak można mówić nawet o roku. Wszystko zależy od dawki, jaką lekarz ustala po wywiadzie zdrowotnym z pacjentem. Bierze on wówczas pod uwagę ogólny stan zdrowia organizmu, wiek, wagę, płeć, styl życia i ogólną fizjonomię pacjenta. 

Esperal może być podany pod skórę jako wszywka – wówczas lekarz rozmieszcza na ciele od 8 do 10 pastylek, które stopniowo się rozpuszczają, uwalniając substancję czynną do krwioobiegu. Tabletki są na ogół zaszywane pod łopatką lub pod pośladkiem, dzięki czemu są niewidoczne. Dopóki pacjent pozostaje trzeźwy, nie będzie odczuwać skutków zaszycia. Jeśli jednak sięgnie po alkohol, negatywne skutki będą odczuwalne już w ciągu kilku minut. 

Czy wszywkę trzeba odnawiać?

Jako że działanie esperalu jest ograniczone w czasie, jeśli pacjent zechce kontynuować leczenie w tej formie, wówczas konieczne będzie odnowienie wszywki. Częste są niestety również sytuacje, w których pacjenci już na krótko po wszyciu preparatu zgłaszają się w celu jego usunięcia, lub nawet wyciągają go sami. 

Jak esperal wpływa na długotrwałe efekty leczenia?

Skuteczność esperalu zależy tak naprawdę od nastawienia osoby leczonej. Warto pamiętać o tym, że sam esperal nie leczy z uzależnienia od alkoholizmu – jest on jedynie “straszakiem”, jako że po połączeniu z alkoholem już w ciągu kilku minut powoduje wystąpienie objawów podobnych do kaca, jednak o kilkukrotnie większym nasileniu.

Kiedy wszywka ma szansę zadziałać?

Działanie wszywki jest zależne tak naprawdę zależne od sytuacji i motywacji, jakie kierują uzależnionym. Poniżej przedstawiamy przykłady sytuacji, kiedy esperal wszywany w Krakowie w polecanej klinice ma szansę pozytywnie wpłynąć na długofalowe efekty leczenia.

Kiedy jest połączony z psychoterapią

Utrzymanie trzeźwości za pomocą esperalu i uczęszczanie w tym czasie na terapię pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące uzależnieniem i skuteczniej się przed nimi chronić. 

Kiedy lęk przed skutkami zdrowotnymi jest silniejszy niż chęć sięgnięcia po alkohol

Zdarzają się pacjenci, u których strach przed negatywnymi skutkami łączenia esperalu z alkoholem jest dużo silniejszy niż chęć sięgnięcia po używkę. Zyskują oni zdolność do skupienia się na swoim życiu i są w stanie zauważyć, jak wiele mogliby stracić, dalej będąc w ciągu alkoholowym.

Kiedy pacjent wykazuje silną motywację wewnętrzną

Zdarzają się osoby, u których chęć do wyjścia z uzależnienia jest wyjątkowo mocna – są oni gotowi na zastosowanie różnych metod walki z alkoholizmem, w tym esperalu. 

Kiedy esperal nie zadziała?

Gdy pacjent zaszył się pod presją

Nie ma tutaj znaczenia, czy do wszywki namówiła chorego rodzina, czy też konieczność wynika z nakazu sądowego – mechanizm zawsze jest ten sam. Uzależniony już po krótkim czasie zgłasza się do kliniki w celu usunięcia wszywki alkoholowej w Poznaniu, usuwa ją sam lub pije pomimo leku znajdującego się w organizmie.

Gdy dawka jest zbyt słaba

Zdarzają się osoby, w przypadku których esperal po prostu nie działa. Wówczas przestaje on pełnić funkcję straszaka, a uzależniony kontynuuje swój ciąg alkoholowy. 

alkohol

Gdy pacjent nie wierzy w skuteczność wszywki

Wiele osób co prawda nie sięgnie po alkohol w trakcie działania preparatu ze strachu przed konsekwencjami, lecz gdy tylko esperal zacznie działać, popadają oni w ciąg alkoholowy, chcąc “nadrobić zaległości”. Alkohol staje się nagrodą za wyrzeczenie, jakim był czas bez niego, co rodzi przekonanie o braku skuteczności wszywki. 

Stosowanie esperalu ma swoje plusy i minusy i zdarzają się przypadki, kiedy stosowany jako jedyna metoda, przynosi długofalowy sukces w leczeniu alkoholizmu, na ogół jednak konieczne jest jego połączenie z terapią alkoholową, której pomoc może objąć również bliskie otoczenie uzależnionego.