Browse By

Czy można sprzedać gruz?

Podczas różnego rodzaju prac budowlanych, remontów czy też rozbiórki może powstawać wiele różnego rodzaju odpadów budowlanych. Jednym z najczęściej spotykanych materiałów odpadowych jest oczywiście gruz, który może zawierać wiele różnego rodzaju potłuczonych i pokruszonych wyrobów ceramiki budowlanej, betonu i innych tego typu elementów. Według obowiązującego prawa tego typu odpady muszą być odpowiednio segregowane, składowane, a następnie transportowane w miejsca, w których będą mogły zostać w prawidłowy i w pełni legalny sposób poddane procesowi utylizacji lub recyklingu. Czasami jednak dobrym rozwiązaniem może być też sprzedaż gruzu. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, warto wiedzieć, co zalicza się do tej grupy odpadów budowlanych, czy mogą one być sprzedawane, jak wygląda sprzedaż gruzu pod względem prawnym, po co się to robi oraz jak utylizować gruz w prawidłowy sposób?

Co nazywamy gruzem?

Gruz to zbiór różnego rodzaju niepotrzebnych materiałów odpadowych powstałych najczęściej w wyniku prac budowlanych, remontów czy rozbiórki. Do tej grupy zaliczyć można potłuczone wyroby ceramiki budowlanej takie jak pustaki, cegły, dachówki czy kafelki oraz skruszony beton i inne tego typu odpady. Gruz w takiej postaci traktowany jest jako czysty, dlatego powinien być składowany w osobnym kontenerze. Nie może on więc zawierać żadnych elementów, wykonanych z takich materiałów jak PVC, plastik, szkło, metal czy drewno. Nie można go również łączyć z żadnymi budowlanymi środkami chemicznymi czy też styropianem. Gruz w czystej postaci może być bowiem wykorzystywany w wielu innych zastosowaniach lub też poddany procesowi recyklingu. Jego utylizacja również jest możliwa i dużo łatwiejsza w sytuacji, gdy nie zawiera on żadnych innych dodatków. 

Czy gruz można sprzedać?

Gruz powstający np. podczas różnego rodzaju prac budowlanych traktowany jest jako odpad. Chcąc go sprzedawać, musi on być traktowany nie jako odpad, a jako produkt, który można sprzedać. Jest to oczywiście możliwe, jednak wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów obejmującego zezwolenie na ich przetwarzanie. W celu uzyskania takich pozwoleń konieczne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu. Zazwyczaj zezwolenia te wydaje starosta lub marszałek województwa. Warto jednak pamiętać, że pewne zmiany w przepisach sprawiły, że treść zarówno wniosku, jak i wydawanej decyzji zależą w dużym stopniu od tego, czy szczegółowe warunki dotyczące utraty statusu odpadu przez konkretny podmiot lub substancję zostały już określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, lub w rozporządzeniu polskiego ministra do spraw klimatu. Jeśli tak się nie stało, to warunki te będą musiały zostać wskazane w decyzji, dlatego niezbędne będzie odpowiednie przygotowanie wniosku o pozwolenie. Nowe przepisy w tym zakresie zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2022 r.  

Po co sprzedaje się gruz?

Gruz według ogólnych przepisów traktowany jest jako odpad budowalny. W praktyce jednak może on być bardzo cennym materiałem, wykorzystywanym w wielu różnych zastosowaniach. Z tego też względu często można spotkać się z sytuacją, kiedy ktoś sprzedaje gruz powstały podczas remontu, rozbiórki lub innych prac budowlanych. Jest to oczywiście legalne, o ile dana osoba uzyska odpowiednie zezwolenie. Dzięki temu, że ze sprzedaży gruzu można często zarobić całkiem sporo, wiele firm decyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania. Niesie to za sobą wiele korzyści zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Sprzedaż gruzu i jego ponowne wykorzystanie sprawia, że nie jest konieczna jego utylizacja czy też składowanie.

gruz

Jak utylizować gruz, który nie jest nam potrzebny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gruz musi być składowany, a następnie utylizowany w odpowiedni sposób, a jego wyrzucenie do zwykłego śmietnika może wiązać się z różnego rodzaju karami finansowanymi. Chcąc zutylizować sporą ilość gruzu w prawidłowy sposób najlepszej skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która oferuje wywóz gruzu w Katowicach. Tego rodzaju odpady budowlane trafiają następnie do recyklingu, gdzie zostają przekształcone w cenne kruszywo, wykorzystywane np. do produkcji zapraw budowalnych, podkładu czy też podsypki pod bruk.