Browse By

Co robi geodeta?

Każdy, kto ma już za sobą lub planuje podjąć się budowy jakiegokolwiek budynku, musiał lub będzie musiał zwrócić się po pomoc do biura geodezyjnego. Geodeta z rzetelnymi uprawnieniami i przy pomocy odpowiednich narzędzi geodezyjnych dokona wszystkich niezbędnych pomiarów. Pomiary geodezyjne dzielimy wedle różnych klasyfikacji.

Klasyfikacje podziałów

sklep geodezyjny KatowiceJednym z takich powszechnych rodzajów pomiarów geodezyjnych są pomiary sytuacyjno-wysokościowe, których celem jest dostarczenie informacji o położeniu tzw. szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych oraz o wysokości mierzonych obiektów.

Po zakończeniu inwestycji budowlanych profesjonalny geodeta wykonuje tzw. pomiarów inwentaryzacyjnych, nazywanych też inwentaryzacją powykonawczą lub geodezyjnym pomiarem powykonawczym. Ten rodzaj pomiaru służy zebraniu aktualnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki.

Geodeci wykonują także pomiary dla potrzeb np. projektów wodnych, komunikacyjnych, w przypadku inwestycji różnego typu (górniczych, geologicznych lub leśnych). W zależności od typu inwestycji dokonuje się odrobinę innych pomiarów, które przeważnie służą sporządzeniu map geodezyjnych – map zasadniczych terenu albo numerycznych lub map sytuacyjno-wysokościowych.

W przypadku sprzedaży działki czy terenu zielonego często konieczne jest wytyczenie granic, podział gruntów lub scalenie działek w jedną całość. W wypadku zapisu naszej nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków zapisuje się tam również dane o gleboznawczej klasyfikacji gruntu. Takiej klasyfikacji gruntów dokonują geodeci zgodnie z określonymi metodami i narzędziami.

Do zadań biur geodezyjnych należy także tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich, pomiary kontrolne kominów i masztów telewizyjnych i radiowych. Także w przypadku starań rolników o dotacje z UE dla gospodarstw rolnych konieczne jest dokonanie dokładnych pomiarów powierzchni działki.

Geoprofi – usługi geodezyjnie Dolny Śląsk

Artykuł powstał, dzięki współpracy z Geoprofi. Firma geodezyjna ze Świdnicy oferuje usługi z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, tworzenia ortofotomapy, numerycznych modeli terenu oraz cyklicznych foto raportów z użyciem drona, ponadto zajmuje się usługą wytyczania budynków. Każde zlecenie wykonywane jest przez doświadczonych specjalistów, którzy gwarantują zakończenie prac w wyznaczonym terminie.

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 1, 58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy: 666 831 566
Adres e-mail: geodezja@geoprofi.pl