Browse By

Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w trakcie imprez masowych?

Rozrywka to sposób na spędzanie wolnego czasu, który jest bardzo potrzebny w celu zrelaksowania się i spędzenia miło czasu. Imprezy masowe to z pewnością wydarzenia, które przyciągają ogromne ilości osób szukających intensywnej rozrywki. Organizacja tego typu imprez to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, ponieważ to organizator tego typu wydarzenia odpowiedzialny jest za to, jak ono przebiegnie oraz za bezpieczeństwo jego uczestników.

Z tego względu świadomość potencjalnych zagrożeń i odpowiednie przygotowanie się na nie w celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, to podstawowe kwestie, na jakie każdy organizator imprezy masowej musi zwrócić szczególną uwagę.

Organizacja imprez masowych

Impreza masowa to według prawa wydarzenie o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, które skupia dużą liczbę osób. Może ono odbywać się na terenie różnych obiektów takich jak np. stadiony, budynków, ale także na wolnej przestrzeni. O imprezie masowej można mówić, gdy ilość uczestników przekracza 1000 w przypadku imprezy na wolnej przestrzeni, 500 osób w przypadku zamkniętych budynków i 300 osób podczas wydarzenia sportowego. Zadbanie o taką ilość osób nie jest łatwym zdaniem, a związane z tym różnego rodzaju wymagania i formalności mogą zając naprawdę sporo czasu. Z tego względu organizacja imprezy masowej powinna być odpowiednio przemyślana i zaplanowania w taki sposób, aby mogła się odbyć w sposób zgodny z wszelkimi wymogami prawnymi i co ważniejsze w sposób bezpieczny dla wszystkich jej uczestników.

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Zorganizowanie tak dużego wydarzenia wymaga od organizatora odpowiedniego planu i spełnienia wszelkich niezbędnych warunków, które pozwalają w sposób legalny i bezpieczny organizować takie wydarzenie. Podstawowym obowiązkiem każdego organizatora jest oczywiście zgłoszenie takiej imprezy poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miejscowości, w której dana impreza ma się odbyć. Oprócz tego organizator musi także zwrócić się do komendanta miejskiego Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii odnośnie potrzebnych środków i sił do zabezpieczenia danej imprezy masowej, a także przewidywanych zagrożeń i ewentualnych zastrzeżeń do stanu technicznego obiektu. Odpowiednie zabezpieczenie imprezy przy pomocy specjalistycznych służb to bardzo ważna kwestia, która jest niezbędna do tego, aby impreza mogła się odbyć w sposób legalny i bezpieczny.

Potencjalne zagrożenia na imprezach masowych

Impreza masowa to wydarzenie, które narażone jest na wiele różnych zagrożeń zależnych od takich kwestii jak m.in. miejsce, w jakim odbywa się impreza, jej rodzaj, ilości uczestników itd. Z racji tego, że uczestników takiej imprezy jest bardzo dużo, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, kto wchodzi na teren imprezy i co ma przy sobie. Dokładna kontrola osób wchodzących na teren imprezy jest niezbędna po to, aby uniknąć różnych niebezpiecznych sytuacji i wnoszenia przedmiotów, które mogłyby się stać przyczyną jakiegoś zagrożenia dla innych uczestników wydarzenia. Zbyt duża ilość alkoholu, również może być przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji, dlatego warto mieć to pod kontrolą. Niezbędną kwestią jest również zadbanie o bezpieczeństwo podczas wszelkich wydarzeń, jakie będą miały miejsce na danej imprezie masowej. Chodzi tutaj zarówno o bezpieczeństwo, jakie zapewniają ochroniarze, jak i o zabezpieczenie medyczne imprezy. Oprócz tego zagrożeniem może być także pogoda, różnego rodzaju awarie zasilania czy poszczególnych urządzeń, napady, kradzież, czy nawet różnego rodzaju katastrofy i działania przestępcze.

Jakie zabezpieczenia warto stosować, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji na imprezie masowej?

Podstawowym zabezpieczeniem imprez masowych są wykwalifikowani ochroniarze. Ochrona na imprezach masowych odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ dba o sprawdzanie tego, jakie osoby chcą wejść na teren imprezy oraz pilnują porządku na obszarze lub obiekcie, na jakim się ona odbywa. Ponadto dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z monitoringu wizyjnego, który pozwoli kontrolować na bieżąco to, co dzieje się na danym terenie i w razie konieczności zebrać dowody w sprawie jakiegoś zdarzenia np. kradzieży, pobicia, aktów wandalizmu, pożaru czy innych sytuacji.