Browse By

Co jest potrzebne, aby zatrudnić zawodowego kierowcę?

Co trzeba zrobić, by zostać kierowcą? Wybór tego zawodu nie wiąże się na szczęście z wieloletnimi studiami, lecz z kursami, na których przyszli kierowcy zdobywają rzetelną, niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę. Oprócz tego jednak pojawiają się inne pytania. Jak wygląda proces rekrutacji na kierowcę? Jakie dokumenty musi mieć ze sobą zawodowy kierowca podczas jazdy?

Jak zostać kierowcą?

Pierwszym podstawowym kryterium jest posiadanie prawa jazdy kat. B. W dalszej kolejności należy zdobyć uprawnienia na kierowanie większymi pojazdami, np. C, D+E, C+E, D itd. Możliwość zdobycia poszczególnych uprawnień zależy też od wieku. W przypadku kandydatów w wieku 18-21 lub 23 lat konieczne są egzaminy z kwalifikacji wstępnej, które uprawniają do przejazdów na trasach regularnych do 50 km w kategorii C w przypadku osób do 21 lat i w kategorii D przy kierowcach w wieku do 23 lat. W przypadku osób, które ukończyły 21 lat i mają kategorię C lub C+E i osób po ukończeniu 23 lat, posiadających kategorię D lub D+E, konieczne jest przystąpienie do egzaminu państwowego z kwalifikacji przyspieszonej. Aby podnieść sobie szansę na uzyskanie dobrej pracy i zarobków, warto rozważyć zdobycie zaświadczenia ADR, które uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych.

Przebieg rekrutacji na kierowcę

Aby móc zatrudnić się na kierowcę, ważne jest posiadanie aktualnych uprawnień (co 5 lat konieczne jest okresowe szkolenie, które można odbyć np. z pomocą MaWoGroup), a także orzeczenia psychologiczne i lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Sam przebieg rekrutacji nie różni się zbytnio od rekrutowania na stanowisko w innym zawodzie. Największą różnicą może być przeprowadzenie dodatkowych testów np. na znajomość topografii terenu, na którym kierowca będzie wykonywał swoje obowiązki.

potrzebne dokumenty kierowcy

Jakie dokumenty są potrzebne zawodowemu kierowcy?

Dokumenty kierowcy

 • zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach oraz o aktualnych szkoleniach okresowych
 • prawo jazdy
 • badania lekarskie i psychologiczne
 • karta i świadectwo kierowcy
 • dane z tachografu

Dokumenty pojazdu

 • dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC
 • upoważnienie do kierowania pojazdem

Dokumenty dotyczące ładunku

 • list przewozowy
 • świadectwo pochodzenia towaru
 • faktury VAT i WZ
 • kwit wagowy

Dokumenty potwierdzające dostęp do rynku przewozowego

 • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • licencja przedsiębiorstwa na transport drogowy

Inne dokumenty, niezbędne przy przewożeniu konkretnych towarów

 • certyfikat EURO (w przypadku tras międzynarodowych)
 • świadectwo lekarza weterynarii (przy przewożeniu żywych zwierząt)
 • zaświadczenie ADR (przy przewożeniu towarów niebezpiecznych)
 • świadectwo fitosanitarne
 • dokumenty określające czas transportu, właściciela i pochodzenie zwierząt
 • przy transporcie odpadów – potwierdzenie wpisu do rejestru marszałka województwa
 • zezwolenie na przejazd nienormatywny

Formy zatrudniania kierowców

Umowa cywilnoprawna to popularne rozwiązanie, gdy kierowca prowadzi własną działalność. Gdy pracodawca jest nierzetelny, można po prostu podjąć współpracę z inną firmą. Tutaj należy jednak szczególnie pilnować rozliczania czasu pracy

W przypadku umowy o pracę kierowca ma pełną ochronę, prawo do urlopów, wypłaty za nadgodziny i ochrony w razie wypadku. Jego odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu jest również ograniczona. W tym przypadku nie można jednak podejmować zatrudnienia w firmie konkurencyjnej.

Umowa zlecenie również nie wiąże kierowcy z jednym pracodawcą, istnieje jednak możliwość zawarcia takiej klauzuli. Minusem jest też możliwość nałożenia pełnej dyspozycyjności na kierowcę, gdy czas pracy i tak często przekracza standardowe 8 godzin.

MaWoGroupMaWo Group – kompleksowa obsługa dokumentów kierowców wymaganych podczas rozliczeń. 

Adres: ul. Witosa 1B, 59-307 Raszówka
Tel: +48 512 249 002
Mail: anna.koziol@mawogroup.pl
WWW: mawogroup.pl