Browse By

Charakterystyka zawodu adwokata – jakie są jego najważniejsze cechy?

Chyba nikt nie ma wątpliwości, nawet tych najmniejszych, że głównym zadaniem adwokata jest właśnie udzielanie pomocy prawnej, występowanie w zastępstwie stron, obrona oskarżonych w karnych sprawach jak i też występowanie w zastępstwie stron przez różnego rodzaju instytucjami.

Adwokaci są także bardzo zaangażowani do tworzenia statutów, tworzenia umów jak i także tworzenia innych dokumentów. Prawo jest naprawdę bardzo szeroką dziedziną. Prawo przez wiele wieków kształtowało się i stąd obecnie mamy wiele adwokatów specjalizujących się w swojej konkretnej dziedzinie czy też specjalizacji.

Czym trudnią się adwokaci na co dzień?

Nierzadko to adwokaci zajmują się tylko i wyłącznie obsługą prawnych osób czy też osób fizycznych. Obowiązki adwokata rodzinnego to zupełnie inne obowiązki niż na przykład obowiązki adwokata, który specjalizuje się w sprawach karnych. Musimy mieć to koniecznie na względzie. Obsługa prawnych podmiotów skupia się najczęściej jednak wokół prawa finansowego, prawa handlowego jak i także prawa administracyjnego. Do zadań adwokata należy wtedy najczęściej pomoc przy zawieraniu jak i także przy konstruowaniu umów, pomoc w związywaniu spółek jak i także doradzanie w podatkowych sprawach.

Praca adwokata rodzinnego

Jednym słowem mówiąc jest to obsługa prawna bieżąca klienta. W przypadku fizycznych osób to adwokat ma do czynienia chyba najczęściej z zagadnieniami z prawa karnego, z prawa rodzinnego jak i także z obszaru prawa cywilnego. Na mocy wystawionego mu przez klienta pewnego rodzaju pełnomocnictwa to adwokat reprezentuje go właśnie podczas procesu w sądzie. Adwokat tak naprawdę może zarówno pracować w adwokackim zespole jak i także może bez problemu prowadzić swoją własną kancelarię. W zespołach może takie występować podział specjalizacji jak i także podział zadań.

Wymiar godzinowy pracy adwokata

To właśnie adwokat zazwyczaj pracuje w godzinach stałych i to w ciągu dnia. Jednak musimy także zdawać sobie sprawę, że w przypadkach szczególnych może zaistnieć także potrzeba pracy w nad wymiarowym czasie. Nigdy jednak przewidzieć tego nie możemy. Dlaczego? Ponieważ sprawy, którymi zajmuje się adwokat najczęściej się różnią między sobą. Istotną część pracy adwokata stanowią także kontakty z ludźmi. Z jednej strony to są klienci, a z drugiej pracownicy jak i także współpracownicy instytucji innych, z którymi współpracuje. Środowisko adwokatów jest bardzo hermetyczne oraz bardzo dobrze zorganizowane. Podobnie jak także inne zawody prawnicze mają swój własny samorząd radę adwokacką, która oczywiście ma za zadanie dbać o etykę środowiska oraz także regulować sprawy dostępu do tego właśnie zawodu. Mało kto wie, że adwokat za swoją pracę odpowiada dyscyplinarnie oczywiście przed sądem adwokackiej rady. W przypadkach szczególnych za szkodę, która zostanie wyrządzona klientowi swoim zaniechaniem czy też swoim działaniem obrony adwokat może także odpowiadać także cywilnie.

Co może a czego nie może adwokat?

Zawód adwokata jest także publicznoprawnym zawodem. Oznacza to, że adwokat może odmówić udzielenia prawnej pomocy tylko z powodów bardzo ważnych. Więcej na ten temat powiem Wam adwokat którego obszar prawnych działań obejmuje między innymi prawo rodzinne oraz karne. Przede wszystkim to adwokat powinien cechować się bardzo dobrą pamięcią. Dobra pamięć pozwoli mu na bardzo swobodne poruszanie się w konkretnych przepisach prawa oraz także wśród wszystkich bardzo istotnych szczegółów sprawy. W zasadzie to niezbędna jest także kojarzenie szczegółów, umiejętność logicznego myślenia jak i także łatwość wypowiadania się.


Rozszerzone informacje na temat pracy adwokata: Labentowicz.com