Browse By

Category Archives: Biznes

Szkolenia ISO 9001

Czym jest zintegrowany system zarządzania jakością?

Rozwój technologiczny, społeczny i polityczny oddziałuje na wiele aspektów takich jak: efektywność energetyczna, bezpieczeństwo pracy i danych oraz zrównoważony rozwój. Zwiększyła się również świadomość ekonomiczna, a także metody, jakimi dane firmy radzą sobie z warunkami środowiskowymi.

Program do wystawiania faktur

Czym jest faktura kosztowa?

Faktura kosztowa jest poświadczeniem, jakie firma wystawia w celu udokumentowania zakupu towarów i usług, niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania przychodów. W poniższym artykule odpowiadamy na następujące pytania: kiedy wystawia się fakturę kosztową? Jakie elementy są niezbędne przy jej wystawianiu?

Dyrektywa NIS

Czym są usługi kluczowe?

6 lipca 2016 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków zapewniających wysoki wspólny poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii, zwana dyrektywą NIS (Network and Information Security).

Warsztaty IOD

Jak zostać inspektorem ochrony danych osobowych?

Chociaż przepisy prawne nie określają konkretnych wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności czy doświadczenia inspektora ochrony danych osobowych, to można wskazać na pewne prawidłowości, które powinny zostać spełnione na tym stanowisku. Wiedza i rodzaj kwalifikacji inspektora ochrony danych powinny zależeć od ilości i rodzaju przetwarzanych informacji w

Obsłyga systemów IT w firmie

Bieżący monitoring systemu IT w firmie – czy jest konieczny

Niemalże każda firma, mała i duża, jest dziś w pewnym stopniu uzależniona od infrastruktury informatycznej, sieci i sprzętu wykorzystywanego w prowadzeniu działalności. Jej zawodność może doprowadzić nie tylko do czasowych przestojów w pracy czy dodatkowych wydatków związanych z naprawą i modernizacją infrastruktury IT, ale też

Program do faktur

Czy kompensata jest formą płatności?

Podczas rozliczeń należności następujących między przedsiębiorcami, poza standardową zapłatą istnieje możliwość rozliczania się poprzez kompensatę. Jako forma płatności opisana w Kodeksie cywilnym, kompensatę można wybrać wyłącznie przy spełnieniu określonych warunków i wyłącznie za zgodą obu stron operacji. Jak wygląda to w praktyce, na czym polega

Zarządzanie ciągłością działania

Polityka ciągłości działania – kto powinien przygotować taki dokument?

Zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa to kwestia, o którą należy zadbać nie tylko z uwagi na utrzymanie płynności finansowej i dobrego prosperowania firmy. Wchodząc we współpracę z dostawcami i kontrahentami, a także chcąc spełnić oczekiwania klientów firmy muszą dopilnować, by ewentualne problemy i incydenty nie spowodowały

gwarancje wadialne

Czym jest przetarg publiczny?

Przetargi publiczne organizowane przez podmioty publiczne służą wyłonieniu przedsiębiorców do wykonania określonego zamówienia. Na podstawie zawartej z przedsiębiorcą płatnej umowy, zamówienia takie mogą dotyczyć m.in. różnego rodzaju usług, dostaw lub np. robót budowlanych – zwycięzca wyłoniony na podstawie zorganizowanego przetargu publicznego, spełniający warunki przetargu oraz

Norma ISO 27001

Na czym polega wdrażanie ISO IEC 27001?

Poprzez wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego o wymagania normy ISO 27001, firmy są w stanie zapewnić sobie i swoim klientom skuteczną ochronę i zabezpieczenie informacji oraz danych przetwarzanych przez firmę. Zagrożenia względem bezpieczeństwa danych nie pojawiły się dopiero przy masowej komputeryzacji firm, ale

Szkolenie HACCP

Kiedy warto zainwestować w szkolenia HACCP dla pracowników?

System HACCP stosowany w ramach zapewniania bezpieczeństwa żywności skupia się na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych dla identyfikacji zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w obrębie produkcji żywności. Jego stosowanie jest konieczne dla firm działających w branży spożywczej, zajmujących się produkcją żywności i napojów, ich