Browse By

Bieżący monitoring systemu IT w firmie – czy jest konieczny

Niemalże każda firma, mała i duża, jest dziś w pewnym stopniu uzależniona od infrastruktury informatycznej, sieci i sprzętu wykorzystywanego w prowadzeniu działalności. Jej zawodność może doprowadzić nie tylko do czasowych przestojów w pracy czy dodatkowych wydatków związanych z naprawą i modernizacją infrastruktury IT, ale też do poważnych strat związany niemożliwością wykonania określonych czynności. Rozważając prowadzenie firmy w tym kontekście, wdrożenie bieżącego monitoringu systemu IT powinno stanowić dla większości firm ważny element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Jakie działania może obejmować bieżący monitoring IT i jakie firmy powinny się na niego zdecydować?

Podstawowe elementy monitoringu IT dla firm

Bieżący monitoring systemów informatycznych będzie obejmował wszelkie działania, które pozwolą na zapewnienie ciągłości pracy opartej o wykorzystanie sprzętu i sieci. Jego zakres powinien być dopasowany do potrzeb i oczekiwań konkretnej firmy, bo dość logicznym jest założenie że mała organizacja korzystająca z kilku prostych stanowisk komputerowych będzie wymagała znacznie mniejszej skali monitorowania, niż duża korporacja pracująca na dziesiątkach stanowisk, z licznym oprogramowaniem, indywidualnymi rozwiązaniami sprzętowymi i własną serwerownią.

Podstawowy monitoring IT w firmie może obejmować bieżącą kontrolę sprawności i dostępności firmowej infrastruktury sieciowej i sprzętowej, a więc sprawdzanie działania poszczególnych komputerów firmowych, maszyn wirtualnych czy łączy internetowych. W ramach monitoringu weryfikowane jest też bezpieczeństwo systemów oraz informacji – realizująca usługę firma będzie na bieżąco monitorowała działanie systemów antywirusowych, dbała o wykonywanie regularnych kopii zapasowych oraz weryfikowała aktualność oprogramowania i aplikacji, których zaniedbanie może doprowadzić do powstania pewnych obszarów zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i użytkownika. Sama procedura monitoringu systemów IT opiera się o wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania i rozwiązań technicznych, które na bieżąco sprawdzają stan aktywności poszczególnych sprzętów i ostrzegają przy pojawieniu się awarii lub drobnych problemów, pozwalając podjąć odpowiednio wczesne działania eliminujące zagrożenie.

Firmy informatryczne Worcław

Kto powinien zdecydować się na bieżący monitoring systemu IT?

Monitoring infrastruktury IT nie jest zarezerwowany wyłącznie dla dużych firm operujących w kilku czy kilkunastu oddziałach, zatrudniających setki osób czy opierających znaczną część swojej działalności o możliwości współczesnych technologii informatycznych. To rozwiązanie dla każdego, kto na co dzień korzysta w firmie ze sprzętu komputerowego, sieci i chce zadbać zarówno o ciągłość swojego działania, jak i o bezpieczeństwo informacji.

Bieżący monitoring systemu IT w firmie służy wczesnemu wykrywaniu awarii i incydentów, eliminowaniu najstarszego i mało sprawnego sprzętu, doskonaleniu stosowanych rozwiązań przez regularne aktualizacje oprogramowania i aplikacji, czy wreszcie usprawnianiu działania połączeń sieciowych, systemów przechowywania danych i zabezpieczeń cyfrowych.

Korzyści z wdrożenia monitoringu systemów informatycznych w firmie

W zależności od celów, dla jakich zostały wdrożone działania z zakresu bieżącego monitoringu IT w firmie, a także samego charakteru działania firmy i stopnia, w jakim opiera się ona o wewnętrzne systemy informatyczne, korzyści z monitoringu systemów informatycznych w firmie mogą być różne. W pierwszej kolejności zawsze należy wymienić tu jednak minimalizowanie ryzyka: monitoring IT pozwala wychwycić wszelkie potencjalne problemy i zagrożenia, a następnie wyeliminować je zanim stworzą poważniejszy przestój w pracy firmy czy doprowadzą do utraty cennych danych i informacji. Przykładów nie trzeba tu szukać daleko: jeśli użytkownik komputera firmowego dostrzega problemy z brakującą pamięcią lub inne alerty ze strony sprzętu, dotarcie z informacją do specjalisty IT może zająć znacznie więcej czasu, niż ten sam alert pojawiający się w programie do monitoringu i automatycznie przechwytywany przez osoby odpowiedzialne za usuwanie problemów w firmowej infrastrukturze IT.

Bieżący monitoring systemów IT przydaje się także w celu zwiększenia świadomości i kontroli nad infrastrukturą komputerową firmy, usprawnia drogę kontaktu pomiędzy firmą i użytkownikami, a firmową obsługą IT, pozwala na budowanie transparentnego systemu zarządzania infrastrukturą komputerową, co automatycznie zwiększa bezpieczeństwo firmy i zaufanie do niej po stronie potencjalnych partnerów biznesowych, a w perspektywie czasu daje wyraźny obraz tego w jakie elementy infrastruktury IT warto inwestować, aby rozwijać działalność w sposób najbardziej rozsądny i zrównoważony.

Aitik – firma informatyczna Wrocław

Adres: ul. Drukarska, 38 53-312 Wrocław

Kontakt: +48 71 333 38 89, +48 502 775 919, +48 796 333 657

Mail: pomoc@aitik.pl

www: aitik.pl