Browse By

10-godzinny ogólny kurs szkoleniowy BHP – Dlaczego jest to ważne dla Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest naprawdę bardzo ważne. Jest to właściwie jeden z głównych czynników zapewniających dobre warunki pracy, dlatego też wielu przedsiębiorców przeprowadza w swoich firmach specjalne szkolenia BHP dzielące się na wstępne i okresowe. Drugi rodzaj szkolenia jest właściwie poszerzeniem pierwszego, dlatego nie przeprowadza się go tak często.

Czym jest szkolenie wstępne BHP?

Kurs szkoleniowy wstępny jest swego rodzaju przygotowaniem pracownika do objęcia danego stanowiska zgodnego z warunkami bezpieczeństwa danej firmy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wstępne szkolenie przeprowadzane zazwyczaj na samym początku pracy. Z reguły trwa ono 10 godzin, natomiast pracodawcy zazwyczaj rozdzielają ten czas na kilka dni, by nie obciążać pracowników już na samym początku.

Jak wygląda 10-godzinny kurs BHP?

Biorąc na przykład szkolenia wstępne BHP przeprowadzane we Wrocławiu, można stwierdzić, że kurs ten jest zazwyczaj dwuetapowy.

Do pierwszego etapu można zaliczyć tzw. instruktaż ogólny. Jest to bardziej teoretyczna część kursu, w której pracownicy dowiadują się zarówno o tym, jaki jest cel przestrzegania zasad BHP, jakie obowiązki w tym zakresie musi spełniać pracownik i pracodawca, jakie mogą wyniknąć zagrożenia z nieprzestrzegania tych zasad, jak i o tym, jak pilnować porządku i czystości na terenie zakładu, jak obsługiwać maszyny, przeprowadzać pierwszą pomoc i w jaki sposób działać w razie pożaru lub ewakuacji. Choć ilość wiedzy wydaje się duża, to ta część kursu nie trwa zazwyczaj więcej niż 3 godziny.

Jeśli zaś chodzi o drugą część szkolenia, to jest to już bardziej praktyczny instruktaż stanowiskowy. Jego specyfika jest określana przez dane stanowisko pracy, dlatego ciężko mówić tu o konkretnym programie. Pracownik uczy się zazwyczaj obsługiwania maszyn, analizuje demonstracje swoich przyszłych obowiązków oraz powtarza je pod specjalnym nadzorem. Ten etap trwa już dłużej, ponieważ min. 7 godzin, dlatego lepiej jest go rozłożyć na kilka dni.

Czy szkolenie wstępne jest konieczne?

Tak. Przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP jest warunkiem zatrudnienia wedle przepisów rozporządzenia Państwowej Inspekcji Pracy. Może ono trwać krócej niż 10 godzin, natomiast wówczas zaleca się systematyczne przeprowadzanie szkoleń okresowych, dlatego lepiej przeprowadzić dłuższe szkolenie wstępne bez późniejszego  obowiązku dalszych szkoleń.

 Kto przeprowadza kurs szkoleniowy BHP?

W mniejszych firmach jest to najczęściej pracodawca, jeśli tylko posiada on wiedzę z zakresu BHP. Natomiast w większych firmach lub jeśli pracodawca chce profesjonalnie wyszkolić swoich pracowników, zatrudnia się specjalną firmę zajmującą się szkoleniami wstępnymi BHP, jak to ma nieraz miejsce we Wrocławiu. Wówczas do firmy lub na wyznaczone przez pracodawcę miejsce szkolenia przyjeżdża specjalista BHP, który nie tylko przekaże stosowną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ale przedstawi to na tyle ciekawie, że 10 godzin minie bardzo szybko i w milej atmosferze.

Warto jednak dodać, że to na pracodawcy spoczywa znalezienie odpowiedniej firmy, umówienie się ze specjalistą i organizacja odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia szkolenia. Nieraz on sam może brać w nim udział i poszerzać dzięki temu swoje kompetencje w aspekcie dbania o bezpieczeństwo i czystość swojej firmy.

bhp

Dla kogo organizuje się szkolenia BHP? Jak można zauważyć, obowiązek odbycia szkolenia spoczywa na nowo zatrudnionych pracownikach, jednak oprócz nich szkolenie muszą odbyć także stażyści, czy studenci odbywający praktyki. Zgodnie z rozporządzeniem nie muszą oni odbywać 10-godzinnego szkolenia, gdyż ich praca w firmie jest tymczasowa, aczkolwiek wiedze z zakresu BHP muszą oni posiadać.

Podsumowanie

Przeprowadzając 10-godzinny kurs szkoleniowy BHP w swojej firmie, jesteśmy w stanie dbać zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i podwładnych. Wysoka jakość pracy jest kluczem do budowania dobrych jej warunków i kształtowania relacji między pracownikami. To z kolei wpływa na większą efektywność wykonywanych obowiązków i zwiększa jakość oferowanych przez firmę usług lub produkowanych artykułów.