Browse By

Wspacie menadżerów w efektwynej redukcji stresu w pracy – technniki relaksacji dla firm

U menadżerów, niezależnie od tego, w jakiej branży działa zatrudniająca ich firma, można dostrzec zwiększony poziom napięcia skutkujący często przewlekłym stresem. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. 

 • Odpowiedzialność 

Menadżer nadzoruje pracę całego zespołu i to on jest oceniany za efekty wykonywanych działań. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwładnych, a także dostarczenie projektów w terminie i utrzymanie planowanego budżetu. W wypadku skarg klientów to menadżer odpowiada za pracowników przed kierownictwem wyższego szczebla. 

 • Wyznaczanie celów 

Niezwykle stresującą częścią pracy menadżera jest ustalenie odpowiednich celów firmy. Cele te muszą być nie tylko zgodne z aktualnymi potrzebami firmy, lecz również realistyczne do osiągnięcia. Powinny ponadto motywować pracowników do działania i wskazywać strategie niezbędne do ich realizacji. 

 • Utrzymywanie dyscypliny 

Menadżer musi być w stanie utrzymać dyscyplinę w zespole, równocześnie uwzględniając indywidualne potrzeby podwładnych. Aspekty te często są trudne do pogodzenia, co wywiera szczególną presję psychiczną na osobie menadżera. 

 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Do zadań menadżera należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników, musi on więc posiadać umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i być w stanie podejmować decyzje związane z podejmowaniem i kończeniem współpracy. Wiąże się to z licznymi emocjami i może powodować duże obciążenie psychiczne. 

Dlaczego poziom stresu menadżerów powinien znajdować się na jak najniższym poziomie?

Długotrwały stres ma destrukcyjne działanie dla organizmu człowieka. Może powodować takie objawy, jak ciągłe uczucie rozdrażnienia, niepokoju oraz chronicznego zmęczenia. Często prowadzi do agresywnych zachowań i napadów gniewu, a także rozwoju niepokojących symptomów fizycznych w postaci bólów głowy, żołądka, klatki piersiowej, ramion i pleców. Wszystkie wymienione objawy znacząco obniżają zdolność do wykonywania przez menadżera obowiązków zawodowych. Prowadzą do pogorszenia atmosfery w zespole i w efekcie obniżenia efektywności pracy. Utrzymanie poziomu stresu menadżerów na jak najniższym poziomie powinno więc stanowić priorytet każdej firmy chcącej osiągać sukcesy na rynku.  

Sposoby na redukcję stresu 

W celu redukcji stresu ważne jest zachowanie właściwej higieny snu, utrzymanie zdrowej diety i zapewnienie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej. W walce z napięciem nie należy zapominać o zainteresowaniach i hobby, które pozwalają się zrelaksować i umożliwiają zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Redukcji stresu sprzyja także stosowanie technik relaksacyjnych dla firm, takich jak medytacja, wizualizacja, trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, a także ćwiczenia rozciągające i oddechowe. 

Warsztaty z technik relaksacyjnych dla firm 

Jakub Gontarski to specjalista z zakresu ćwiczeń oddechowych i ruchowych oraz praktycznego zastosowania technik relaksacyjnych w środowisku prywatnym i zawodowym. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do opracowania programu warsztatów dla firm, które skutecznie obniżą poziom stresu zarówno szeregowych pracowników, jak i kadry kierowniczej. 

Kurs świadomego oddychania metodą Butejki 

Jakub Gontarski oferuje kursy świadomego oddychania metodą Butejki, która pomaga w leczeniu chorób wynikających z hiperwentylacji, między innymi astmy, nadciśnienia tętniczego, migreny oraz różnorodnych chorób układu oddechowego, nerwowego i krwionośnego. Uczestnicy kursu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oddechu uczą się ćwiczeń polegających na wstrzymywaniu oddechu, które odtykają noc i sprawiają, że oddychanie staje się łatwiejsze. Następnie przechodzą z oddychania ustami na oddychanie nosowe i wykonują trening aktywacji i rozluźnienia przepony. Kurs świadomego oddychania metodą Butejki oferuje uczestnikom liczne korzyści, przede wszystkim: 

 • więcej energii, 
 • większą koncentrację, 
 • jaśniejszy umysł, 
 • lepszą jakość snu, 
 • redukcję stresu, 
 • poczucie spokoju.

Świadome oddychanie pozwala ponadto udrożnić górne drogi oddechowe, poprawić ogólną wydolność fizyczną i wzmocnić układ immunologiczny. 

Kurs świadomego oddychania z wykorzystaniem techniki Oxygen Advantage

Oxygen Advantage to naukowa terapia oddechowa poprawiająca wydajność procesów fizjologicznych i biomechanicznych ciała. Stosowana jest przez profesjonalnych sportowców, sprawdza się jednak również jako metoda relaksacyjna u osób wykonujących inne zawody. Oxygen Advantage pozwala skutecznie zadbać o zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest:

 • uzyskanie większej energii, 
 • poprawienie koncentracji, 
 • rozjaśnienie umysłu, 
 • polepszenie jakości snu, 
 • zapanowanie nad stresem oraz atakami paniki. 

Warsztaty dla firm we Wrocławiu organizowane przez Jakuba Gontarskiego pozwalają uczestnikom zapoznać się z technikami relaksacyjnymi pomagającymi radzić sobie w stresujących sytuacjach i skutecznie zregenerować organizm. Dzięki nim zarówno menadżerowie, jak i pracownicy, będą bardziej spokojni, a przez to również bardziej efektywni.