Browse By

Trzy etapy odwyku narkotykowego

Współczesny świat niesie wiele zagrożeń, szczególnie podatni są na nie młodzi ludzie. Jednym z takich poważnych zagrożeń jest uzależnienie od substancji chemicznych, czyli narkomania. Powody, dla których ludzie sięgają po narkotyki są bardzo różne. Jednymi kieruje ciekawość, chęć spróbowania czegoś nowego, eksperymentowania, przeżycia nieznanych doświadczeń. Część ludzi sięga po narkotyki pod presją grupy, z powodu panującej mody w danym środowisku, dla odreagowania stresu. Często ludźmi powoduje chęć podniesienia własnej wartości, dodania sobie odwagi. Młodzi ludzie używają narkotyków, ponieważ są przekonani, że to dobry sposób na problemy z uczeniem się, a także sposób na dobrą zabawę. Do podstawowych symptomów świadczących o tym, że osoba ma kontakt z narkotykami jest nagła zmiana stylu życia, sposobu ubierania, często towarzyszy temu zmiana grona znajomych, nagłe wyjścia z domu, problemy z pracą czy nauką, zaniedbywanie obowiązków, wydawanie większych sum pieniędzy, oddalenie, izolacja od najbliższych, szkliste oczy, wąskie lub nazbyt powiększone  źrenice, nadmierna „wesołkowatość”, nagły spadek wagi ciała.

Potrzebny czas i silna wola ze strony pacjenta

Odwyk narkotykowy
Leczenie uzależnienia narkotykowego nie jest sprawą łatwą. Jest to proces długotrwały. Żeby miał szansę powodzenia to przede wszystkim musi być spełniony podstawowy warunek: sam pacjent musi chcieć być wyleczony i musi w tym celu zgłosić się do poradni lub punktu konsultacyjnego. Na terenie kraju jest szereg placówek ambulatoryjnych publicznej służby zdrowia, punktów konsultacyjnych MONAR oraz innych, w tym również prywatnych ośrodków, w których może być przeprowadzone leczenie narkomana.

Odwyk narkotykowy przebiega w trzech etapach. Rozpoczyna go detoksykacja. Jest to pierwszy etap, niezbędny do dalszej terapii, który musi być poprzedzony wywiadem medycznym i badaniem krwi. Dzięki temu ustala się ogólny stan zdrowia pacjenta i wykrywa ewentualne przeciwwskazania, które trzeba wziąć pod uwagę w dalszym leczeniu. Detoksykacja pozwala na przerwanie ciągu narkotykowego i pozwala na polepszenie samopoczucia pacjenta, doraźną poprawę ogólnego stanu zdrowia. Powoduje zmniejszenie poczucia przymusu zażywania substancji uzależniającej, czyli głodu psychicznego. Pacjentowi podaje się leki objawowe, które pomagają i umożliwiają przetrwanie najtrudniejszego okresu i dużą ilość płynów, które oczyszczają organizm z toksyn. Czasami detoksykacja trwa nawet kilka tygodni. Prowadzona jest w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych. Dalsze leczenie musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju substancji uzależniającej, czasu przyjmowania i dawek. Warto także uczestniczyć w grupach terapeutycznych, grupach wsparcia. Konieczne też są regularne spotkania z psychologiem.
Stosunkowo nową formą leczenia uzależnienia od narkotyków są oddziały dzienne oparte o zasadę społeczności terapeutycznej. Pozwalają one na jednoczesną intensywną pracę nad zwalczaniem nałogu oraz pozostanie pacjenta w jego stałym środowisku.
Czas potrzebny na odwyk narkotykowy jest inny dla każdego pacjenta. Jest uzależniony od wielu czynników, między innymi od substancji, którą jest zatruty organizm pacjenta czy współpracy osoby uzależnionej.

Dowiedz się więcej na temat, jak narkotyki wpływają na organizm: Zażywanie narkotyków – jakie zmiany powoduje w organizmie?