Browse By

Rozliczenia podatkowe dla firm – najważniejsze informacje i daty

Prowadząc firmę, na bieżąco trzeba pamiętać o różnorakich formalnościach, terminach i zobowiązaniach. Początek roku to okres, w którym przychodzi czas na rozliczenia i warto w związku z tym zorientować się, jakie terminy obowiązują do rozliczania poszczególnych podatków i nie tylko. W tym artykule prezentujemy przydatną ściągę zawierającą niezbędne informacje dotyczące terminów rozliczeń podatkowych dla firm.

Podział opłat

Rozliczenia podatkowe są kwestią ważną przez cały rok, ponieważ firmy muszą rozliczać się z poszczególnych operacji w różnych terminach. Na przykład, do 20 dnia każdego miesiąca firma ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego za swoich pracowników i za samą siebie. Jest to opłata za miesiąc poprzedni. Bardzo ważną datą jest również dziesiąty dzień miesiąca – do tej pory pracownicy muszą otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę za poprzedni miesiąc.

Do comiesięcznych opłat należy również opłacenie składek ZUS-owi, które trzeba zapłacić do piętnastego dnia danego miesiąca. Z kolei podatek VAT trzeba rozliczyć do 25 dnia w miesiącu. Niektórzy pracodawcy nie zatrudniają pracowników i wówczas terminy zapłaty dla nich mogą być inne. Na przykład, muszą oni zapłacić składkę ZUS tylko za siebie do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca.

Coroczne zobowiązania

Oprócz systematycznych opłat, firmy muszą rozliczać się także raz do roku z poszczególnych kwot. I tak, chronologicznie, do 20 stycznia firma musi skontaktować się z Urzędem Skarbowym i zgłosić mu chęć zmiany formy rozliczenia. Jeśli tego nie zrobi, rozlicza się tak samo, jak w poprzednim roku. Z kolei do 31 stycznia firma ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe. Firmy, które wolą rozliczać się raz na kwartał zamiast co miesiąc, mogą to zmienić, zgłaszając taką wolę Urzędowi Skarbowemu do 20 lutego.

Jeśli chodzi o przekazanie lub wysłanie dokumentu PIT-11 pracownikom, firma jest zobowiązana zrobić to do końca lutego. Z kolei do 30 kwietnia każda firma (a także pracownicy) muszą rozliczyć się ze swojego podatku dochodowego.

O czym jeszcze warto wiedzieć

W związku z rozliczaniem się z konkretnych operacji, warto pamiętać o kilku sprawach. Na początek warto przypomnieć, że jeśli któryś z podanych terminów jest dniem wolnym od pracy, to faktyczny termin przypada na następujący po nim dzień roboczy. Po drugie, podane daty są najbardziej podstawowymi terminami określającymi rozliczenia dotyczące większości działalności. Jeśli w przypadku Twojej firmy istotne jest rozliczanie się jeszcze z innych kwot, to również trzeba wziąć to pod uwagę, ponieważ formy działalności są różne.

Nie ma wątpliwości, że zarówno miesięczne, jak i coroczne rozliczenia warto powierzać księgowym czy też biurom rachunkowym, które na bieżąco orientują się we wszelkich zmianach, zasadach i terminach, dzięki czemu masz pewność, że wszystkie dokumenty będą wypełnione i wysłane terminowo.

Co z kolei dzieje się w przypadku niedotrzymania terminów lub pomyłek w zeznaniach? To zależy od przypadku. Czasami wystarczy złożyć korektę i jeśli firma nie miała w przeszłości problemów związanych z podatkami, może to wystarczyć. Może też nastąpić przyznanie mandatu skarbowego lub kontrola w danej firmie, jeśli Urząd Skarbowy uzna to za konieczne. Aby załatwić wszystkie formalności sprawnie, warto rozpocząć przygotowywanie dokumentacji odpowiednio wcześniej i rozliczyć ją terminowo. Ważne jest również, aby być w kontakcie z osobą zajmującą się księgowością w firmie i na bieżąco sprawdzać, czy dostarczono jej niezbędne dokumenty do kolejnych rozliczeń.